Vyhľadávanie:

Tím regionálnych manažérov kvality ovzdušia v prevádzkach U. S. Steel Košice

Tím regionálnych manažérov kvality ovzdušia v prevádzkach U. S. Steel Košice

V stredu, 14. júna 2023, sme privítali tím regionálnych manažérov kvality ovzdušia, ktorí pôsobia v rámci samosprávnych krajov pod hlavičkou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair).

Cieľom projektu je podporovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a edukovať verejnosť priamo v regiónoch. Manažéri projektu Populair preto navštevujú aj najdôležitejšie priemyselné podniky v jednotlivých krajoch, aby sa dozvedeli o opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia v priemysle. V našej spoločnosti ich privítali Miroslav Krištofík, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, František Gregor z útvaru riaditeľa pre vonkajšie vzťahy a Alexandra Šarinová z útvaru riaditeľa pre vzťahy s vládou a EÚ. Pred prehliadkou si naši hostia pozreli film o najdôležitejších aktivitách U. S. Steel Košice v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý popisuje naše aktivity vo vzťahu k vode, odpadom a ovzdušiu. Nasledovala živá diskusiu, počas ktorej sa zaujímali najmä o zber dát z meracích staníc kvality ovzdušia či o opatrenia na konkrétnych zdrojoch znečistenia ovzdušia. Miroslav Krištofík prezentoval prítomným aj konkrétne dáta týkajúce sa zníženia celkových emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok v našej hutníckej spoločnosti za posledných 20 rokov. Počas exkurzie ich pozitívne prekvapilo množstvo zelene v areáli našej fabriky. Na vlastné oči mohli vidieť aj jednu z pozinkovacích liniek či monitorovacie vozidlo environmentálneho útvaru pri meraní v teréne.

Veríme, že exkurzia v našom podniku a odborná diskusia bola pre manažérov kvality ovzdušia podnetná a zaujímavá. Cieľom U. S. Steel Košice je byť dobrým a spoľahlivým susedom, preto budeme aj naďalej pokračovať v dialógu s našimi partnermi o kvalite ovzdušia na regionálnej i miestnej úrovni a prijímať opatrenia na jej zlepšovanie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...