Vyhľadávanie:

Top manažérom kvality 2010 Tibor Hanesz

Top manažérom kvality 2010 Tibor Hanesz

Prestížnu cenu Top manažér kvality 2010 v súťaži, ktorú organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ako koordinátor Národného programu kvality SR na roky 2009 - 2012, získal v kategórii A - súkromný sektor Tibor Hanesz, hlavný manažér pre EMS a bilancie v spoločnosti U. S. Steel Košice. Slávnostné vyhlásenie výsledkov VIII. ročníka súťaže, nad ktorou prevzala záštitu Rada Národného programu kvality Slovenskej republiky, sa uskutočnilo 7. decembra počas 7. národnej konferencie o kvalite v Bratislave.

"Toto uznanie je pre mňa ocenením mojej práce v manažérskych systémoch, ale hlavne v oblasti systému environmentálneho manažérstva v U. S. Steel Košice," uviedol T. Hanesz, ktorý vo firme pracuje takmer 30 rokov.

Z množstva úloh a projektov na ktorých sa podieľal, možno spomenúť tvorbu príspevkov a obhajobu výsledkov manažérskych systémov U. S. Steel Košice v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2010, ktorú naša spoločnosť vo svojej kategórii vyhrala, riadil a koordinoval proces úspešnej recertifikácie a úspešných kontrolných auditov systému environmentálneho manažérstva U. S. Steel Košice vykonaných certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD Slovakia, s.r.o. i proces budovania, úspešnej akreditácie a kontrolných dohľadov systému manažérstva kvality laboratória útvaru generálneho manažéra pre environment. Spolupracoval a aktívne pomáhal pri budovaní a medzinárodnej certifikácii systému environmentálneho manažérstva v spoločnostiach OBAL - SERVIS a.s. a spolupracoval aj pri tvorbe e-learningových kurzov v oblasti systémov environmentálneho manažérstva 2010. Ako vedúci audítor Interného certifikačného miesta U. S. Steel Košice vykonáva certifikačné a kontrolné audity celého systému environmentálneho manažérstva v príslušných organizačných jednotkách, zabezpečuje proces riadenia, prípravy a aktualizácie dokumentácie v oblasti EMS v elektronickom systéme riadenia dokumentácie EDMS III pre celú spoločnosť U. S. Steel Košice.

Súťaž Top manažér kvality je reprezentáciou moderných metód manažérstva, ich vývoja a trendov a oceňuje manažérov kvality za osobný podiel v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie, v ktorej pôsobia, ale aj k rozvoju našej ekonomiky. V uplynulých rokoch boli medzi víťazmi aj železiari Ladislav Kucko, Peter Frischer, Eva Molnárová, Andrej Sabol, Jaromír Fotta a Anton Varholák.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...