KONTAKT  |    _eng _sk

Trh si žiada tenšie rúry s vyššími pevnosťami
           Pridané: 05.03.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 09/2007

Na obede s prezidentom vybraní zamestnanci divízneho závodu Hutnícka druhovýroba

Už po druhýkrát v tomto roku pozval prezident spoločnosti David H. Lohr na neformálne stretnutie spojené s obedom hutníkov, ktorí dosahujú mimoriadne dobré pracovné výsledky. Tentoraz za spoločný stôl, pri ktorom nechýbali ani viceprezident pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák a generálny manažér pre druhovýrobu Tibor Kovács, zasadli deviati zamestnanci divízneho závodu Hutnícka druhovýroba.

"V korporácii pracujem už vyše tridsaťtri rokov, z toho temer dvadsať buď v blízkosti, alebo priamo pri výrobe rúr. Táto oblasť podnikania je mi teda blízka," prihovoril sa prezident svojim hosťom a vysoko ohodnotil prácu zamestnancov závodu, či už v Rúrovni alebo prevádzke Radiátory. "Vlaňajšok bol rekordným rokom v oboch prevádzkach Hutníckej druhovýroby. Rúrovňa vyprodukovala 70 tisíc ton špirálovo zvarovaných rúr, radiátorke sa podarilo vyrobiť 4,5 milióna metrov štvorcových vyhrievacích telies. To je vynikajúci výsledok. Každý zamestnanec závodu môže byť hrdý na to, ako obe prevádzky prispeli k nášmu minuloročnému úspechu."

Prezidentovi hostia

Vladimír PLAČKO, predák zváracej linky Schlatter 3 a konvektorovej linky W1
Do spoločnosti nastúpil v roku 1987 ako zoraďovač zváracej linky Schlatter 3 v prevádzke Radiátory. Po získaní skúseností v oblasti výroby vyhrievacích telies sa stal v roku 2005 najmladším predákom linky. V tejto pozícii sa prejavuje ako výborný organizátor, ktorý pohotovo rieši problémy na pracovisku. Aktívne sa podieľa na rekonštrukcii a modernizácii zariadenia a úspešne sa zapája do Programu úspor nákladov. Pracovné úlohy zabezpečuje na vysokej úrovni, počas krátkeho obdobia sa vypracoval na popredného odborníka v oblasti výroby radiátorov. Spoluprácu s nadriadenými a podriadenými možno hodnotiť ako nadštandardnú.

Rastislav ŠOMODY, zoraďovač konvektorovej linky W2
Brány podniku po prvýkrát prekročil v roku 1997, začínal ako prevádzkový elektrikár, od roku 1999 je zoraďovačom konvektorovej linky W2 v prevádzke Radiátory. Prejavuje sa ako šikovný pracovník, ktorý pohotovo rieši problémy pri výrobe konvektorových plechov. Výborná je jeho spolupráca s nadriadenými a kolegami. Je flexibilný, absolvoval kurz žeriavnikov, nadobudnutú zručnosť aktívne využíva pre potreby prevádzky. Pracovné úlohy zabezpečuje na vysokej úrovni, dodržiava zásady bezpečnosti pri práci. Je ochotný, kedykoľvek si to situácia vyžaduje, prísť do práce a riešiť aktuálne problémy. Aktívne reprezentuje divízny závod na športových podujatiach organizovaných USSK.

Mikuláš SZABÓ, predák skladu
Predákom skladu je od roku 1995. K riešeniu problémov, ktoré sa vyskytnú na pracovisku, pristupuje zodpovedne a je nápomocný pri ich odstraňovaní. V oblasti bezpečnosti poukazuje na nebezpečné podmienky a navrhuje riešenia. Je ochotný podieľať sa na riešení problémov aj mimo pracovného času.

Štefan VAĽKO,inšpekčný elektrikár
V spoločnosti pracuje od roku 1982 ako inšpekčný elektrikár linky Eisennman v prevádzke Radiátory. Svoje vedomosti a schopnosti odovzdáva pre prospech firmy v pracovnom aj mimopracovnom čase. Je zodpovedný, v oblasti bezpečnosti práce dodržiava predpisy a rieši všetky podnety na jej zvýšenie. Aktívne sa podieľa na rekonštrukciách, modernizáciách a opravách výrobných zariadení, a tým aj na zvyšovaní produkcie radiátorov.

Ladislav JALEK, inšpekčný zámočník
Vo firme začal pracovať ako prevádzkový zámočník v roku 1986. Svojou usilovnosťou sa postupne vypracoval na pozíciu inšpekčného zámočníka. Svojou každodennou prácou, vrátane pravidelnej údržby, zabezpečuje chod zverených výrobných liniek. Aktívne sa zapája do zlepšovania podmienok bezpečnosti práce, poukazuje na riziká a navrhuje riešenia. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje pri rekonštrukciách, modernizáciách a generálnych opravách liniek. Pre svoj aktívny prístup k povinnostiam je pre spolupracovníkov príkladom.

Ondrej KAŽÍK, kontrolór RTG, UZ
V oddelení defektoskopie pracuje od roku 1990. Vykonáva nedeštruktívne skúšky zvaru a základného materiálu špirálovo zvarovaných rúr prežarovaním a ultrazvukovou metódou. Patrí k zamestnancom s bohatými skúsenosťami. Pracovné úlohy dlhodobo plní spoľahlivo a na vysokej odbornej i kvalitatívnej úrovni. V oblasti bezpečnosti práce je aktívny, upozornil na niekoľko potenciálnych rizík v pracovnom prostredí, ako aj pri pracovných postupoch. Je príkladom človeka s korektným, pokojným a vecným vystupovaním aj v stresových situáciách.

Vladimír ŠIMČÁK, predák špirálového agregátu
Hutníkom je od roku 1986. Začínal ako zvárač v závode Hutnícka druhovýroba, postupne sa vypracoval na predáka. Zo svojej pracovnej pozície pozitívne vplýva na svojich podriadených zamestnancov na zmene. Aktívne pristupuje k plneniu výrobných úloh v oblasti dosahovania požadovaných výkonov a kvality výroby rúr. V roku 2006 sa výrazným spôsobom podieľal na generálnej oprave a následnom oživení novej zváracej techniky.

Radoslav NOVOTNÝ, revident
Do spoločnosti nastúpil v roku 1987 ako revident. Vo svojej profesii sa vypracoval na špičkového odborníka, ktorý svoje skúsenosti odovzdáva mladším spolupracovníkom. Aktívne sa podieľa na zlepšovaní kvality vyrábaných rúr. Je jedným z tých, ktorí hľadajú možnosti zlepšenia a skvalitnenia práce vo výrobnej prevádzke.

Miroslav ČERVEŇÁK, predák expedície rúr
Zamestnancom firmy a predákom v Hutníckej druhovýrobe je od roku 1984. Svoju prácu vykonáva svedomito, zodpovedne, bezpečne a je vzorom pre ostatných spolupracovníkov. V prípade naliehavých pracovných úloh je ochotný bezodkladne prísť do práce a podieľať sa na ich plnení. V roku 2006 sa aktívne zúčastnil na zavedení štvorzmennej prevádzky v expedícii rúr.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu