Vyhľadávanie:

Trombóza cestovateľov

Trombóza cestovateľov

O prevencii s odborníkmi Nemocnice Košice - Šaca

Rozvoj cestovného ruchu a dlhé cesty prinášajú nové zdravotné problémy. Jedným z nich je trombóza cestovateľov.
Cestovnou trombózou sa označuje vznik hlbokej žilovej trombózy (krvnej zrazeniny) alebo pľúcnej embólie po cestovaní v sede viac ako päť hodín, ak chorý nemal pred cestou žiadne znaky typické pre toto ochorenie a ak sa choroba prejavovala do dvoch, maximálne štyroch týždňov po ukončení cesty. Riziko narastá s dĺžkou cesty a stúpa dvoj až štvornásobne.
Spoločným menovateľom tohto ochorenia je totiž dlhodobá imobilita posediačky, najmä v spojení s nadmernou horúčavou a dehydratáciou, ktoré sa  vyskytujú aj pri dlhej ceste osobným autom, vlakom, či autobusom, teda nielen v súvislosti s dlhým letom. K rozvoju žilovej trombózy môže prispievať aj znehybnenie dolných končatín pri dopravných zápchach veľkých rozmerov.

V súčasnosti  je správnejšie používať termín trombóza cestovateľov, nie názov letecká trombóza alebo syndróm ekonomickej triedy.
Imobilita je vyvolaná obmedzeným pohybom nôh v malom priestore medzi sedadlami a dlhým sedením v tzv. bezpečnostnej polohe so spustenými dolnými končatinami, pri ktorej dochádza k stlačeniu popliteálnych žíl hranou sedadla. Nedochádza k práci svalovej pumpy, krv v lýtkových žilách stagnuje. Stav sa zhoršuje použitím sedatív a hypnotík v snahe odstrániť strach z letu, najmä v kombinácii s alkoholom, príjmom tekutín s obsahom kofeínu, ako aj kávy a čaju, či užívaním liekov  na odvodnenie u starších ľudí.
Počas  letu sa zo špecifických faktorov uplatňuje aj znížená vlhkosť vzduchu a hypoxia v kabíne lietadla, spôsobená  poklesom parciálneho tlaku kyslíka, čo vedie k zníženiu nasýtenia arteriálnej krvi kyslíkom.

Podľa prítomných rizikových faktorov sa populácia vo vzťahu k cestovaniu delí do štyroch skupín: so žiadnym, s nízkym, so stredným a s vysokým rizikom.
Do skupiny s nízkym rizikom patria osoby nad 40 rokov s hodnotou BMI nad 25, cestujúci s kŕčovými žilami a opuchmi dolných končatín, tehotné ženy a ženy využívajúce hormonálnu antikoncepciu a hormonálnu substitučnú liečbu. Stredné riziko zahŕňa pasažierov vo veku nad 60 rokov, s prekonanou trombózou alebo embóliou nad 12 mesiacov, s anamnézou srdcového zlyhania, nedávnym úrazom dolných končatín, ženy v šestonedelí a osoby s pozitívnou rodinnou anamnézou na výskyt trombofílie alebo venózneho tromboembolizmu. K osobám s vysokým rizikom patria  ľudia s prekonanou trombózou a embóliou do 12 mesiacov, s dokázaným trombofilným stavom, prekonanou operáciou v priebehu posledných troch mesiacov, cestujúci s naloženou sadrovou fixáciou alebo ochrnutím dolných končatín a pacienti v liečbe pre zhubné ochorenie.   

Prevencia pri dlhých cestách sa odvíja od uvedených rizikových skupín a zahŕňa fyzikálnu prevenciu, vrátane kompresie, a farmakologickú liečbu.
Potrebné je obmedziť nadmerný príjem alkoholu, sedatív, hypnotík, diuretík a nadmerný spánok počas cesty. Nutné je zabezpečiť adekvátny príjem tekutín,  najlepšie vo forme minerálnej vody alebo džúsu, a to v množstve asi l liter počas 5 hodín ako prevenciu dehydratácie, čo  zabezpečí aj pravidelný pohyb na toa­letu. Pri dlhých cestách sa odporúča krátka chôdza každú hodinu, pri ceste autom a autobusom zasa častejšie zastávky, ktoré treba využiť na chôdzu.

Súčasťou kompresívnej liečby sú antitrombotické, tzv. cestovné pančuchy. U rizikových osôb so stredným a vysokým rizikom sú pri ceste v sede nad 8 hodín indikované kompresívne pančuchy II. kompresívnej triedy, a to na odporučenie cievneho lekára.
Farmakologická liečba je indikovaná u spomínanej vysoko rizikovej skupiny a zvažovať sa môže aj v skupine so stredným rizikom.
Na záver môžeme povedať, že trombóza cestovateľov skutočne existuje. Riziko flebotrombózy je najvyššie prvý týždeň po uskutočnení cesty. U zdravých  jedincov a pri krátkych cestách je riziko trombózy malé. Prevencia sa týka všetkých skupín cestujúcich.

x x x

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, získaní špecializácie v odbore všeobecné lekárstvo l. stupňa  a certifikátu o spôsobilosti vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť - závodná zdravotná služba na Slovenskej zdravotnej univerzite v Bratislave, pracujem v závodnej ambulancii ako praktická lekárka pre dospelých. Mojou každodennou prácou je diagnosticko-liečebná činnosť, ktorá je úzko spätá s  vykonávaním prevencie nielen civilizačných ochorení, ale súčasne predchádzaním ochorení súvisiacim s výkonom pracovnej činnosti.   

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...