KONTAKT  |    _eng _sk

U. S. Steel podporí talentovaných študentov
           Pridané: 10.05.2004
Autor: Ján BAČA
Kategória: 19/2004

U. S. Steel Košice už od začiatku svojho pôsobenia v Košiciach podporuje východoslovenský región. Každoročne prispieva na rozvoj zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa rozhodla podporiť mladých talentovaných študentov, ktorých finančná situácia je nepostačujúca na pokrytie nákladov spojených s ich ďalším vzdelávaním na vysokej škole. V nadväznosti na zámery a aktivity v oblasti sponzoringu sa chce U. S. Steel Košice zamerať hlavne na podporu talentovaných detí z detských domovov a rodín so sociálne znevýhodnenými podmienkami.

Štipendijný program U. S. Steel Košice je určený pre študentov posledných ročníkov stredných škôl, uchádzajúcich sa o vysokoškolské štúdium, a pre prijatých vysokoškolských študentov. Formy podpory, ako sú individuálne štipendiá alebo jednorazové finančné príspevky na štúdium, bude spoločnosť U. S. Steel Košice prehodnocovať po splnení stanovených kritérií na výber uchádzačov. Prezident spoločnosti Christopher J. Navetta povedal: "Záleží nám na tom, aby všetci mladí ľudia mali rovnakú možnosť využiť svoje schopnosti pre dosiahnutie vzdelania a v budúcnosti uplatniť svoj talent pre rozvoj regiónu."

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránkach www.usske.sk/students.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021