KONTAKT  |    _eng _sk

Údržbári myslia hlavne na prevenciu
           Pridané: 24.05.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 21/2004

Vybraní zamestnanci DZ Špeciálna údržba a Elektro na obede s prezidentom Christopherom Navettom

Jedenásť vybraných zamestnancov divíznych závodov Špeciálna údržba a Elektro prijalo minulý týždeň v utorok, 18. mája, pozvanie na spoločný obed s prezidentom U. S. Steel Košice Christopherom Navettom, na ktorom sa zúčastnili aj viceprezident pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák, viceprezident pre výrobu Scott Pape a generálny manažér pre údržbu Ján Vranec.

Zámočníci, mechanici a elektrikári Štefan Petrík, Ladislav Ižol, Štefan Marton, Jozef Plosecký, Jaroslav Krupa, Rudolf Haring, Jaroslav Geč, Radoslav Huňady, Eugen Szabó a Michal Megeľa, podávajúci mimoriadne pracovné výkony, mali príležitosť na neformálnom stretnutí pohovoriť si s prezidentom a predstaviteľmi manažmentu spoločnosti nielen o situácii na svojich pracoviskách, úspechoch a problémoch, ale aj o svojich rodinách, koníčkoch a záľubách. Neprišli len dvaja. Peter Marcin a Anton Jurko, ktorým v tom zabránili vážne dôvody.

Prezidentovi hostia

Divízny závod ELEKTRO

· Jaroslav GÉCI, mechanik elektrického zariadenia VP - predák
V spoločnosti pracuje od 1. 7. 1973. Má stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik meracej a regulačnej techniky. Od svojho nástupu pracuje v údržbe a servise MaRT hutníckych zariadení vysokých pecí. V súčasnosti zastáva funkciu predáka a riadi skupinu 28 zamestnancov. Dosahuje trvalo vynikajúce pracovné výsledky.

· Ladislav IŽOL, inšpekčný mechanik
Po ukončení SOU hutníckeho nastúpil do VSŽ v roku 1969 ako zmenový mechanik MaRT v Studenej valcovni. V roku 1974 úspešne ukončil SPŠE. V rovnakom roku prešiel pracovať do Teplej valcovne, kde zastával rôzne pracovné zaradenia v oblasti meracej a regulačnej techniky. Od roku 2002 je inšpekčným mechanikom v prevádzke SMaRT TVa. V súčasnosti je zodpovedný za realizáciu informačného systému riadenia údržby v prevádzke SMaRT.

· Radoslav HUŇADY, vedúci oddelenia ASRTP
Je absolventom odboru silnoprúdová elektrotechnika Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Do spoločnosti nastúpil v roku 1996 ako projektant. Od roku 2003 je vedúcim oddelenia ASRTP v Studenej valcovni. Je výborným programátorom, analytikom s veľmi dobrými organizačnými schopnosťami. Svojím aktívnym prístupom k riešeniu pracovných problémov je veľkým prínosom pre spoločnosť.

· Štefan MARTON,zmenový elektrikár V oceliarskej spoločnosti pracuje už 33 rokov. Patrí medzi špičkových zamestnancov - elektromechanikov majstrovského úseku Elektroskúšobne. Ovláda všetky meracie metódy, sám navrhuje nové riešenia, ktoré dokáže presadiť v praxi. Pracuje spoľahlivo na defektačnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole. V súčasnosti je poverený vystavovaním meracích protokolov. V neprítomnosti zastupuje majstra.

· Eugen SZABO, prevádzkový elektrikár - predák Do VSŽ nastúpil v roku 1967 po ukončení železničného odborného učilišťa. Postupne si osvojil ďalšie profesie - žeriavnika, zvárača, paliča a viazača, zaškolil sa pre údržbu a zaškrabávanie klzných ložísk veľkých elektrických strojov. Postupne sa vypracoval na vedúceho práce a potom predáka. Vykonáva opravy zložitých elektrických strojov. Ako inštruktor učňov a vyučencov je príkladom pre mladých zamestnancov.

· Jozef PLOSECKÝ, mechanik - predák Železiarom je od roku 1970. Začínal ako mechanik váhových systémov. Počas svojej 34-ročnej praxe sa aktívne podieľal na výstavbe a montáži koľajových, cestných a plošinových váh vo všetkých divíznych závodoch. V súčasnosti pracuje ako predák a zástupca majstra. Svoje odborné a praktické skúsenosti rád odovzdáva mladším kolegom. Má výborné organizačné schopnosti a patrí medzi špičkových zamestnancov.

Divízny závod ŠPECIÁLNA ÚDRŽBA

· Milan BABJAK, prevádzkový zámočník - predák
Po vyučení v SOU hutníckom nastúpil do VSŽ v roku 1969 ako strojný zámočník. Cez funkciu inšpekčného zámočníka sa prepracoval na predáka zámočníkov. V tejto funkcii zúročuje bohaté praktické skúsenosti, teoretické vedomosti a schopnosť viesť ľudí. Aktívne sa podieľa na procese úspor nákladov, zvyšovaní životnosti uzlov a malých modernizáciách. Na kvalitu jeho práce je vždy spoľahnutie.

· Anton JURKO, montér OK - predák
Do VSŽ nastúpil v roku 1969 po vyučení v SOU hutníckom. Pracoval v bývalých ÚZD ako montér oceľových konštrukcií. Od roku 1997 je predákom, od roku 2000 pracuje v Špeciálnej údržbe ako predák žeriavových dráh a oceľových konštrukcií. Trvale dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky pri opravách žeriavových dráh. Významný je jeho aktívny prínos pri uplatňovaní nových riešení v praxi.

· Michal MEGELA,prevádzkový zámočník - predák
Začínal ako prevádzkový zámočník v roku 1968, po skončení SOU hutníckeho. Popri zamestnaní absolvoval SPŠH v Košiciach. Od roku 1977 až dodnes vykonáva funkciu prevádzkového zámočníka - predáka. K svojej práci, ako predák a zástupca majstra, pristupuje zodpovedne. Zaslúžil sa o modernizáciu hladiaceho kvarta, 4 - stolicového tandemu.

· Jaroslav KRUPA, prevádzkový zámočník - inšpekčný
Absolvent SOU hutníckeho v Šaci - mechanik strojov a zariadení. V železiarňach pracuje od roku 1989 ako prevádzkový zámočník - inšpekčný na žeriavoch DZ Studená valcovňa. Udržiava stabilne dobrý technický stav zverených výrobných prostriedkov. Aktívne pristupuje k uplatňovaniu informačného systému riadenia údržby v prevádzke a patrí medzi prvých, ktorí začínali pracovať v IS F2000. Realizuje technické riešenia na kliešťových žeriavoch.

· Peter MARCIN, inšpekčný zámočník
Do firmy nastúpil v roku 1987 ako opravár zdvíhacích zariadení v Oceliarni 2. Od roku 1992 je inšpekčným zámočníkom zdvíhacích zariadení na úseku ZPO I. Zabezpečuje plynulý chod žeriavov prenášajúcich tekutý kov s nosnosťou zdvíhacích zariadení 250 ton. Trvale udržiava dobrý technický stav zverených výrobných prostriedkov. Aktívne pristupuje k uplatňovaniu informačného systému riadenia údržby v prevádzke. Medzi prvými začal využívať IS F2000.

· Rudolf HARING, majster OHA
Po vyučení v SOU hutníckom začal v železiarňach pracovať v roku 1970. Absolvoval SPŠS v Košiciach. Od roku 1976 pracoval v profesii prevádzkový zámočník - predák a od roku 1997 je majstrom opráv hutných agregátov. Dosahuje výborné výsledky pri riadení opráv investičných akcií. Zaslúžil sa o zlepšenie pracovného prostredia kolegov - vybudovanie miestnosti na desiate a úložného priestoru pre materiál.

· Štefan PETRÍK, majster elektroúdržby žeriavov TVa, HD
Absolvent SPŠE v Košiciach, od roku 1969 pracuje vo firme ako prevádzkový elektrikár. V súčasnosti je majstrom elektroúdržby v prevádzke Žeriavy TVa, HD. Dosahuje trvalo dobré pracovné výsledky. Výborne si počína pri riadení a plánovaní opráv zdvíhacích zariadení. Pričinil sa o zlepšenie pracovného prostredia kolegov - vybudovanie miestnosti na desiate a pracovného priestoru na opravu a prípravu uzlov pre opravy. Aktívne sa podieľa na kontinuálnom zlepšovaní.

Empty

ODPORÚČAME

04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?
21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...