Vyhľadávanie:

United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019

United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019

Dňa 30. januára 2020 United States Steel Corporation oznámila čistú stratu za rok 2019 vo výške 642 mil. USD. Pre porovnanie, v roku 2018 dosiahla korporácia čistý zisk 1 115 mil. USD. Za 4. štvrťrok 2019 zverejnila korporácia čistú stratu 680 mil. USD. Pre porovnanie, za 4. štvrťrok 2018 bol čistý zisk 592 mil. USD.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 4. štvrťrok 2019 stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 30 mil. USD, za celý rok 2019 strata dosiahla 57 mil. USD. Pre porovnanie, za 4. štvrťrok 2018 dosiahol segment U. S. Steel Europe čistý zisk pred úrokmi a zdanením 62 mil. USD a hospodársky výsledok za celý rok 2018 predstavoval zisk 359 mil. USD. V 4. štvrťroku 2019 dosiahli investičné výdavky 42 mil. USD a 153 mil. USD za celý rok 2019. Využitie výrobných kapacít bolo vo výške 61 % za 4. štvrťrok a 78 % za celý rok 2019.

„Teší nás, že sme rok ukončili s lepšími výsledkami, než sme očakávali a energicky obraciame stránku na rok 2020, v ktorom budeme pokračovať v transformácii nášho biznisu smerom do budúcnosti,“ povedal prezident U. S. Steel a CEO David B. Burritt. „V roku 2019 sme dosiahli významný strategický pokrok a aktívne sme pracovali na presmerovaní nášho podnikania...dosiahli sme úsporu 75 mil. USD na fixných nákladoch, preukázali sme flexibilitu pri úprave výdavkov na strategické investičné projekty a znížili sme riziko pri napĺňaní našej stratégie navýšením prírastkového kapitálu o 1,1 miliardy USD.“

David Burritt ďalej pokračoval: „Tento rok urobíme ďalší krok v rámci našej stratégie mať to najlepšie z oboch technológií, integrovanej výroby aj mini oceliarne, keďže dokončíme dva významné strategické projekty, a to elektrickú oblúkovú pec v našich severoamerických rúrovniach a PRO-TEX joint venture projekt na výrobu ocelí XG3 AHSS. Tieto projekty  budú pre trhy ďalším signálom, že naša stratégia prinesie zmeny v oblasti nákladov aj kapacít, ktoré budú prínosom pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov. Nikdy som nebol viac presvedčený o našej stratégii a o tom, že naše investície do (mini oceliarne) Big River a kontinuálnej odlievacej a valcovacej linky (v závode Mon Valley) sú tými správnymi prioritami. Nestaneme sa najväčšou oceliarskou spoločnosťou, ale budeme jedinou, ktorá využije to najlepšie z oboch výrobných technológií.“

Korporácia v súčasnosti očakáva v  prvom štvrťroku 2020 pokles kvôli prirodzenej sezónnosti ťažby v banských prevádzkach USS a nižšiemu predaju v severoamerickom segmente plochých valcovaných výrobkov, keďže korporácia sa už pripravuje na aprílovú odstávku vysokej pece v závode Gary Works. Big River Steel očakáva, že náklady za odpisy a amortizáciu za celý rok 2020 dosiahnu približne 150 mil. USD a čisté úrokové náklady približne 95 mil. USD.    

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...