KONTAKT  |    _eng _sk

Už sa tešia na ďalší ročník
           Pridané: 10.05.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: Milan KATUNSKÝ
Kategória: 19/2004

Environmentálna súťaž Kde a ako budeme bývať má svojich víťazov

Víťazi
Pohľad na víťazov súťaže.

Podporiť v mladých ľuďoch kladný vzťah k životnému prostrediu a k nevyhnutnej potrebe jeho ochrany, bolo hlavným cieľom prvého ročníka environmentálnej súťaže, ktorú pod príznačným názvom Kde a ako budeme bývať, vyhlásila začiatkom tohto roka spoločnosť U. S. Steel Košice pre žiakov základných škôl v Košiciach a ich okolí.

Súťaž vzbudila mimoriadny ohlas. Do jej uzávierky, 31. marca 2004, prišlo na adresu GM pre environment spolu 36 prihlášok. Podmienky spĺňali všetky projekty, ktoré boli zamerané na oblasť ochrany ovzdušia, vôd, prírody a triedenie a zber odpadov.

Porota, zložená zo zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice, Krajského školského úradu a občianskeho združenia Sosna, ktorá zasadla 15. apríla, mala naozaj náročnú a zodpovednú úlohu. Vybrať najlepšie projekty nebolo vôbec jednoduché, aj keď vodidlom pre jej členov boli také kritériá, ako vplyv riešení na životné prostredie, ich užitočnosť, finančná náročnosť a originalita. Nakoniec sa porota rozhodla oceniť jedenásť žiackych projektov...

Vo štvrtok, 6. mája 2004 dopoludnia, sa v košickom amfiteátri, počas prestávky prehliadky amatérskych rockových hudobných skupín, uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Obecenstvo potleskom privítalo na pódiu prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Christophera Navettu, ktorý spolu s generálnym manažérom pre environment Tiborom Duchonovičom a riaditeľom pre vonkajšie vzťahy Jánom Bačom prišiel víťazom osobne zablahoželať a odovzdať finančné i vecné ceny.

"Chcem sa vám poďakovať za váš príspevok k ochrane životného prostredia," prihovoril sa deťom v hľadisku. "Veľmi nás potešilo, že sa do súťaže prihlásilo viac ako 50 percent z oslovených škôl. Pre našu spoločnosť je životné prostredie veľmi dôležité, rovnako aj mladí ľudia. Súťaž tieto dve oblasti našej pozornosti spojila," zdôraznil prezident pred odovzdávaním ocenení a neskôr, počas osobných diskusií s pedagógmi, ocenil prácu učiteľov na ekologickej výchove mládeže. "Ocenenie, ktoré naši žiaci získali," dala sa počuť Jolana Vargová, učiteľka ZŠ z Kokšov-Bakše, "nás mimoriadne teší, veď je to aj ocenenie našej každodennej práce. O rok sa určite do súťaže opäť zapojíme," prisľúbila. Mária Sukovská zo ZŠ Park Angelinum netajila, že si prítomnosť prezidenta a manažérov spoločnosti na vyhodnotení súťaže cenia pedagógovia i deti. "Je to pre ne veľká motivácia," dodala. Zástup chlapcov a dievčat, ktorí sa po chvíli zaváhania napokon predsa len osmelili a prišli požiadať prezidenta na pódium o autogram, jej slová len potvrdzoval. Podpisoval sa na diplomy, tričká, šiltovky, ba i do pamätníčkov, ktoré si dievčatá so sebou nezabudli zobrať. Radosť mali všetci, ktorí sa na tvorbe víťazných projektov podieľali, aj z malých pozorností, najmä maskota súťaže - Papraďka.

A tu sú najlepšie projekty. Sumou 20 tisíc korún porota ocenila štyri školy. Základnú školu Drábová za projekt vybudovania náučného chodníka na spoznávanie drevín vrátane oddychovej zóny osadenej drevenými lavicami a stolmi využiteľnými na vyučovanie, ZŠ Galaktická za estetizáciu a zlepšenie využiteľnosti vonkajších priestorov školy a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ZŠ Lechkého 1 za projekt Celý rok na zelenej stope, ktorého cieľom je spolu s rodičmi žiakov pretvárať okolie školy na podnetné miesto pre oddych a vzdelávanie, ako aj získať praktické vedomosti a zručnosti týkajúce sa odpadov a ZŠ Kokšov-Bakša za projekt úplnej obnovy a funkčnosti školského dvora. Ďalšie finančné ocenenia získali základné školy Park Angelinum, Gemerská a Čaňa za návrhy na vytvorenie prírodných učební, ZŠ Ždaňa za projekt Prečo kompostovanie?, ZŠ Vyšná Myšľa za návrh úpravy okolia školy a vyčistenie riečky Olšava, ZŠ Skároš za Ochranu životného prostredia v mojom okolí a ZŠ Poproč za projekt zameraný na triedenie a zber odpadov. Všetky víťazné projekty sa budú realizovať.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu