KONTAKT  |    _eng _sk

Uzávierka sa blíži
           Pridané: 04.05.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 18/2009

Pripravujú 8. ročník medzinárodnej ekologickej súťaže EKO 2009

Podporiť činnosti zamerané na ochranu a zlepšovanie životného prostredia na Slovensku, v Českej republike a Poľsku je cieľom v poradí už ôsmeho ročníka medzinárodnej súťaže EKO 2009, ktorej hlavným organizátorom je Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

"Do súťaže, ktorá je určená pre právnické a fyzické osoby v spomínaných krajinách, ale ktorá je otvorená aj pre študentov univerzít a stredných škôl, môžu byť prihlásené technické riešenia, vynálezy, patenty či racionalizačné opatrenia realizované od 1. januára 2008 do 30. júna 2009," informuje Dana Baricová z katedry metalurgie železa a zlievarenstva Hutníckej fakulty TU v Košiciach, členka národného organizačného výboru ekologickej súťaže.

"Ide najmä o riešenia, ktorých výsledkom bude zníženie tempa spotreby prírodných zdrojov a zásob, zabezpečenie bezodpadovej prevádzky, zníženie pravdepodobnosti vzniku závažných havárií, zvýšenie miery recyklácie materiálov, vypúšťanie len ekologicky neškodných vôd do recipienta, zníženie množstva plynných a prachových emisií alebo napríklad také, ktoré sa dotýkajú integrovanej prevencie zaťaženia životného prostredia. Pre študentov sú vhodné najmä riešenia, ktoré zvýšia povedomie mladej generácie o miere zaťaženia životného prostredia i o potrebe jeho ochrany."

Mimoriadne úspešní boli v minulých ročníkoch súťaže, a to tak v národnom ako aj medzinárodnom kole, riešitelia z U. S. Steel Košice. Poroty ocenili ich autorskú úroveň, kreativitu, ekonomické i technické prínosy realizovaných projektov. Príležitosť opäť zabodovať sa núka košickým oceliarom aj v tomto roku. Uzávierka prihlášok do súťaže je 31. júla 2009. Podrobnejšie informácie získate na www.tuke.sk/hf-eko

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu