KONTAKT  |    _eng _sk

V Košiciach majú pribudnúť zberné dvory
           Pridané: 11.02.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 06/2008

Recyklačný fond sa sústreďuje aj na separovanie komunálneho odpadu

S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku ročne vyzbiera a zhodnotí približne 180 tisíc ton odpadov. Pri ich separovaní a ďalšom spracovaní vzniklo podľa odhadov tisíc pracovných miest. Aj takéto informácie odzneli na nedávnom stretnutí predstaviteľov Recyklačného fondu so zástupcami masmédií v Košiciach.

Kým Recyklačný fond, ako konštatoval jeho riaditeľ Ján Líška, sa v prvých rokoch svojho pôsobenia sústredil hlavne na podporu vybudovania kapacít na zhodnocovanie odpadov, vlani i v nasledujúcich rokoch sa už ťažisko jeho činnosti prenáša na separovanie komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby v roku 2010 separovali všetky predpísané druhy odpadu - papier, plasty, sklo a kovové obaly. Košice, uviedol námestník primátora Jozef Filipko, majú vypracovaný systém separovaného zberu spolu s firmou Kosit. V súčasnosti je doňho zapojených 21 mestských častí, kde žije vyše 230 tisíc obyvateľov. V meste zatiaľ fungujú tri zberné dvory. Košičania separujú odpad prostredníctvom kontajnerov, vriec, využívajú aj mobilný zber papiera. V rokoch 2002 až 2006 sa vyzbieralo 31 tisíc ton odpadu rôznych komodít, 320 ton nebezpečných odpadov, v roku 2006 viac než 150 ton opotrebovaných pneumatík. Aj keď podľa námestníka primátora je separovaný zber nákladnou záležitosťou a príjmy mesta ho nevyvážia, radnica je presvedčená o tom, že tieto aktivity treba ďalej rozvíjať. Preto chce v tomto smere zintenzívniť osvetu a propagáciu, uvažuje o vybudovaní ďalších zberných dvorov. Pripraviť sa bude treba aj na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júna 2001 zákonom č. 223/2001, ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona. Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít. Ďalšou jeho funkciou je finančná podpora obcí a ich združení za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie. "Cieľom Recyklačného fondu je," povedal jeho riaditeľ J. Líška, "aby sa odpad separoval vo všetkých 2924 obciach a mestách na Slovensku, a to v čo najväčšom množstve komodít. Zatiaľ sa separuje aspoň čiastočne, v 2200 z nich. Len od samospráv obcí a miest závisí, či využijú možnosť požiadať Recyklačný fond o úhradu až 95 percent nákladov spojených s realizáciou projektov zameraných na separovaný zber. Za jednu tonu takéhoto odpadu odovzdaného na zhodnotenie vyplácame 1300 až 1800 korún."

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá