KONTAKT  |    _eng _sk

V Prešove európska konferencia o hluchoslepote
           Pridané: 08.08.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 32/2005

Minulý týždeň sa v Prešove uskutočnila 6. DbI európska konferencia o hluchoslepote. Cieľom podujatia s názvom Od neviditeľného k viditeľnému bolo prezentovať dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní hluchoslepých v Európe, stimulovať rozvoj služieb, vzdelávania a pracovných príležitostí pre takto postihnutých v krajinách strednej a východnej Európy a v neposlednom rade zvýšiť povedomie o hluchoslepote na Slovensku a širšom európskom teritóriu a tiež umožniť odborníkom i rodinám postihnutých vzájomnú výmenu skúseností.

Hlavným organizátorom konferencie, na ktorej bolo prítomných viac než 500 účastníkov, bola Slovenská komunita hluchoslepých v spolupráci so svetovou asociáciou Deafblind International (DbI).

Hluchoslepé dieťa ovplyvňuje život celej rodiny. Preto sa odborníci snažia pracovať nielen s ním samotným, ale aj jeho najbližšími. Z tohto dôvodu organizátori konferencie pripravili program aj pre nich, a to formou Letného tábora pre rodiny. Rodičia, postihnuté deti a ich súrodenci si spoločne počas oficiálneho programu, pod vedením odborníkov vyskúšali jazdu na koni, navštívili telocvičňu a zapojili sa do ďalších rehabilitačných, umeleckých a športových aktivít. Patrila k nim aj návšteva plavárne, ktorej prenájom uhradila spoločnosť U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam