KONTAKT  |    _eng _sk

V Prešove európska konferencia o hluchoslepote
           Pridané: 08.08.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 32/2005

Minulý týždeň sa v Prešove uskutočnila 6. DbI európska konferencia o hluchoslepote. Cieľom podujatia s názvom Od neviditeľného k viditeľnému bolo prezentovať dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní hluchoslepých v Európe, stimulovať rozvoj služieb, vzdelávania a pracovných príležitostí pre takto postihnutých v krajinách strednej a východnej Európy a v neposlednom rade zvýšiť povedomie o hluchoslepote na Slovensku a širšom európskom teritóriu a tiež umožniť odborníkom i rodinám postihnutých vzájomnú výmenu skúseností.

Hlavným organizátorom konferencie, na ktorej bolo prítomných viac než 500 účastníkov, bola Slovenská komunita hluchoslepých v spolupráci so svetovou asociáciou Deafblind International (DbI).

Hluchoslepé dieťa ovplyvňuje život celej rodiny. Preto sa odborníci snažia pracovať nielen s ním samotným, ale aj jeho najbližšími. Z tohto dôvodu organizátori konferencie pripravili program aj pre nich, a to formou Letného tábora pre rodiny. Rodičia, postihnuté deti a ich súrodenci si spoločne počas oficiálneho programu, pod vedením odborníkov vyskúšali jazdu na koni, navštívili telocvičňu a zapojili sa do ďalších rehabilitačných, umeleckých a športových aktivít. Patrila k nim aj návšteva plavárne, ktorej prenájom uhradila spoločnosť U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia