Vyhľadávanie:

V Prešove európska konferencia o hluchoslepote

V Prešove európska konferencia o hluchoslepote

Minulý týždeň sa v Prešove uskutočnila 6. DbI európska konferencia o hluchoslepote. Cieľom podujatia s názvom Od neviditeľného k viditeľnému bolo prezentovať dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní hluchoslepých v Európe, stimulovať rozvoj služieb, vzdelávania a pracovných príležitostí pre takto postihnutých v krajinách strednej a východnej Európy a v neposlednom rade zvýšiť povedomie o hluchoslepote na Slovensku a širšom európskom teritóriu a tiež umožniť odborníkom i rodinám postihnutých vzájomnú výmenu skúseností.

Hlavným organizátorom konferencie, na ktorej bolo prítomných viac než 500 účastníkov, bola Slovenská komunita hluchoslepých v spolupráci so svetovou asociáciou Deafblind International (DbI).

Hluchoslepé dieťa ovplyvňuje život celej rodiny. Preto sa odborníci snažia pracovať nielen s ním samotným, ale aj jeho najbližšími. Z tohto dôvodu organizátori konferencie pripravili program aj pre nich, a to formou Letného tábora pre rodiny. Rodičia, postihnuté deti a ich súrodenci si spoločne počas oficiálneho programu, pod vedením odborníkov vyskúšali jazdu na koni, navštívili telocvičňu a zapojili sa do ďalších rehabilitačných, umeleckých a športových aktivít. Patrila k nim aj návšteva plavárne, ktorej prenájom uhradila spoločnosť U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...