KONTAKT  |    _eng _sk

V školských laviciach sú ešte voľné miesta
           Pridané: 26.07.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 30/2004

SOU hutnícke pozitívne hodnotí spoluprácu s U. S. Steel Košice

Už mesiac majú vytúžené prázdniny aj žiaci SOU hutníckeho v Košiciach-Šaci. Vedenie školy má za sebou i bilanciu cieľov a plánov, ktoré si vytýčilo na začiatku školského roka. Ako nás informoval zástupca riaditeľa Ján Eiben, riaditeľstvo učilišťa kladne hodnotí spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice. V uplynulom školskom roku v rôznych prevádzkach spoločnosti pracovalo 203 žiakov. "Aj touto cestou by sme sa chceli čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení a priebehu prevádzkovej praxe našich žiakov." Na záverečných skúškach sa ich zúčastnilo dovedna 81. Žiaci učebných odborov mechanik-opravár pre stroje a zariadenia a elektromechanik strojov a zariadení absolvovali záverečné pohovory pod dohľadom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tí najlepší, ktorí prospeli s vyznamenaním alebo veľmi dobre, dostali okrem výučného listu aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SR.

Ako ďalej Ján Eiben konštatuje, aj napriek veľmi dobrým výsledkom žiakov učilišťa v rôznych oblastiach činnosti, sa nepodarilo naplniť stavy do prvého ročníka budúceho školského roka. Príčinami sú podľa jeho vyjadrenia nezáujem vyučiť sa, nedostatok žiakov končiacich základnú školu a zrejme aj nedostatočne informovaní rodičia o možnostiach a výhodách štúdia na SOU-hutníckom. Kde sú teda ešte voľné miesta? V prípade študijných odborov s výučným listom končiacich maturitou je to mechanik-mechatronik, mechanik strojov a zariadení, hutník-operátor, mechanik- elektronik číslicovej a riadiacej techniky, mechanik-nastavovač pre obrábacie stroje a linky a programátor obrábacích strojov a zváracích zariadení. Pri trojročných učebných odboroch je to mechanik-opravár pre stroje a zariadenia, strojný mechanik oceľových konštrukcií, obrábač kovov, elektromechanik - rozvodné zariadenia, elektromechanik - stroje a zariadenia a zlievač.

Žiaci študujúci strojárske profesie majú možnosť dostať v I. ročníku vreckové vo výške 150 korún. Bližšie informácie všetkým záujemcom poskytnú na t.č. 7260100, 7260244.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu