Vyhľadávanie:

Viac žien na pracovnom trhu a vo vedúcich pozíciách prináša ekonomický rast

Viac žien na pracovnom trhu a vo vedúcich pozíciách prináša ekonomický rast

Na titulnej snímke: vľavo Helena Šarkanová, hore Dagmar Melbø a dole Brigita Kurucová, ktorá podujatie moderovala.

Na online prednáške ženskej siete 17. marca sa hovorilo najmä o tom, aký ekonomický prínos má vyššie zapojenie žien na pracovnom trhu. Výsledky štúdie spoločnosti McKinsey z roku 2021, ktorá bola pozitívne prijatá na viacerých medzinárodných fórach, prišli prezentovať dve mladé vzdelané ženy: Helena Šarkanová a Dagmar Melbø. „Sú nielen úspešné manažérky, ale aj manželky a matky, ako mnohé z nás,“ predstavila ich viceprezidentka Elena Petrašková. Štúdia skúmala potenciál žien v strednej a východnej Európe v porovnaní s inými regiónmi, kde za top môžeme považovať škandinávske krajiny. Uvádzame zopár zistení:

 • Lepším využitím potenciálu žien by HDP na Slovensku mohol vrásť o 8.6 % do roku 2030
 • Ekonomický benefit by sa dostavil nielen vyššou zamestnanosťou žien, ale aj vyšším počtom žien v produktívnejších sektoroch a lepšie platených pozíciách
 • Hoci z celkového počtu absolventov s vysokoškolským vzdelaním tvoria ženy na Slovensku až 63 % (muži 37 %), o kariérny postup má záujem 47 % žien ( 52 % mužov) a najvyššie manažérske pozície by chcelo dosiahnuť 25 % žien (34 % mužov)
 • Ak majú firmy vo vedení aspoň 30 % žien, dosahujú o 26 % lepšie ekonomické výsledky ako firmy, ktoré ženy vo vedení nemajú
 • Zároveň aj štýl riadenia s vyšším počtom žien je iný, otvorenejší, prijateľnejší pre zamestnancov a orientovaný na budúcnosť
 • Napriek všetkým dátam je na Slovensku v najväčších firmách na vrcholovej pozícii CEO len 1 % žien a v top vedení len 14 % žien

Kde sú teda bariéry, ktoré bránia ženám dosahovať v práci kariérny úspech, pričom zároveň spoločnosť prichádza o významný ekonomický potenciál ženskej práce?

 • V našich krajinách sú to rodové očakávania a stereotypy, keď napr. až 63 % žien vykonáva väčšinu domácich prác, čo predstavuje cca 5 hodín dennej neplatenej práce
 • Podpora verejného sektora je nedostatočná, chýbajú predškolské zariadenia a výdavky na starostlivosť o deti v nich sú vysoké
 • Chýba aj podpora zamestnávateľov, ktorí nie sú motivovaní poskytovať napr. skrátené pracovné úväzky, umožňujúce ženám lepšie vybalansovať pracovný život so starostlivosťou o deti
 • pandémia Covid-19 nerovnosti na pracovnom trhu ešte viac prehĺbila kvôli vyššej miere starostlivosti o deti a domácnosť počas lockdownov

A aké sú východiská? Skúsenosti z iných, najmä severských krajín dokazujú, že zmena je dosiahnuteľná. Len treba mať na úrovni štátu, ale aj konkrétnej firmy víziu na dosiahnutie rodovej rovnosti, konkrétne ciele a úlohy. Rozmenené na drobné, aspoň pár príkladov:

 • viesť na tému rodovej rovnosti spoločenskú diskusiu, merať a transparentne informovať o dosiahnutom pokroku
 • mať plán podpory žien do vedúcich pozícií alebo potenciálnych odvetví
 • zlepšiť legislatívne a daňové podmienky pre flexibilné pracovné úväzky a väčšie zapojenie mužov do starostlivosti o deti
 • cielene odstraňovať rodové predsudky, meniť spoločenské normy a správanie

Jeden konkrétny príklad z Nórska: za dvadsať rokov stúpol počet mužov na rodičovskej dovolenke z 3 % na 90 %. Rodina s deťmi je finančne motivovaná, ak žena začne pracovať a časť platenej rodičovskej dovolenky absolvuje manžel.

A rada na záver aj pre samotné ženy: Nebojte sa vyjednávať o podmienkach, v ktorých pracujete, lebo napr. aj keď je na Slovensku legislatívne rovnaké východisko vo vzťahu k platom na rovnakej pozícii, vyjednávaním muži dokážu získať vyššie finančné ohodnotenie.

 

 

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...