KONTAKT  |    _eng _sk

Vyše päťdesiattri tisíc eur na pomoc kolegom
           Pridané: 02.08.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 16/2010

Košickí hutníci dali dokopy úctyhodnú sumu

Vieme sa vžiť do problémov a starostí iných, cítiť s nimi, a hlavne podať si navzájom nezištne pomocnú ruku, ak treba. Hutnícku spolupatričnosť sme opäť potvrdili počas dobrovoľnej zbierky, ktorú s cieľom pomôcť našim kolegom z U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností pri likvidácii následkov ničivých záplav, vyhlásilo začiatkom júna vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice v spolupráci s Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice. Výťažok z nej predstavuje sumu 53 315,59 eur.

O konkrétnej podpore rozhodne Sociálna komisia U. S. Steel Košice. Darované finančné prostriedky bude možné použiť na zadováženie stavebného materiálu na rekonštrukciu a opravy domov, prípadne bytov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kúpu základného vybavenia domácností, vrátane elektrospotrebičov. Finančná podpora nebude poskytovaná na opravu zaplavených pivníc, suterénov, garáží, dvorov, záhrad, polí a podobne.

Znovu pripomíname, že o poskytnutie podpory treba písomne požiadať. Formulár žiadosti je prístupný na titulnej strane intranetu. K žiadosti, potvrdenej obecným úradom a podpísanej výlučne starostom obce, treba ešte priložiť fotodokumentáciu poškodeného domu alebo bytu, a to exteriéru i interiéru, kópiu listu vlastníctva domu alebo bytu starú maximálne jeden rok a predbežné vyčíslenie škôd. Termín uzávierky prijímania žiadostí bol stanovený na 15. augusta 2010. Posielať ich treba na adresu:
U. S. Steel Košice, s.r.o., GM pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami, odd. mimomzdová motivácia, 044 54 Košice.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá