Vyhľadávanie:

Vysokoškoláci nás chvália

Vysokoškoláci nás chvália

Bezmála šesťdesiat študentov už mesiac "zarezáva" vo fabrike

Z letnej stáže v košickej oceliarni ukrojil čas vysokoškolákom polovicu. Prečo sa rozhodli pre štúdium technického smeru? Ako si predstavujú svoju budúcu pracovnú kariéru, prijali ich na dočasnom pracovisku v U. S. Steel Košice dobre? Čo robia, ako hodnotia doterajší priebeh štvrtkových a piatkových aktivít, počas ktorých získavajú zručnosti v rôznych manažérskych technikách? Stretli sa počas stáže vo fabrike s niečím, čo ich prekvapilo? Traja z bezmála šesťdesiat stážistov, ktorí vymenili dvojmesačný prázdninový oddych za prácu na svojom osobnom rozvoji, sa s nami o svoje doterajšie skúsenosti radi podelili...

KOLEGOVIA JU PRIJALI MEDZI SEBA

Lucia Ružičková sa priúčala výrobe kovov už ako stredoškoláčka. Dnes si prehlbuje vedomosti štúdiom na Hutníckej fakulte TU Košice, v odbore hutníctvo železa a ocele. Rada by raz pracovala v U. S. Steel Košice. Teraz stážuje v aglomerácii divízneho závodu Vysoké pece. Vraví, že tamojší zamestnanci, spolu s mentorom Jozefom Murgašom, ju prijali ako novú kolegyňu. "Vedia, že mám teoretické poznatky a že mi chýba prax. Rešpektujú ma, sú ochotní odpovedať na moje otázky a nemajú problém mi zložitejšie veci zopakovať," chváli Lucia. Dodáva tiež, že počas pracovných dní stereotyp nezažíva.
"Mám šťastie, že som pozorovateľkou pri riešení rôznych problémov. Vidím, ako sa v tíme pracuje a cítim, že do neho patrím." Štvrtkové a piatkové aktivity považuje za obohatenie svojho ďalšieho osobnostného rastu. A tiež sa na nich dozvie o sebe i svojich kolegoch - stážistoch viac. "Počas doterajšej stáže ma milo prekvapilo mnoho vecí. Jednou z nich je prístup pani Veszkovej, (z útvaru GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov. pozn. red.) ktorá nás má na starosti. Je starostlivá, ochotná vždy pomôcť, nenechá nič na náhodu. Všetko naplánuje, zabezpečí, nezabudne povzbudiť a pochváliť. O všetkom nás včas a dôkladne informuje. Milo som prekvapená aj z prístupu zamestnancov. Neberú ma ako nutné prázdninové zlo. Mentor ma nielen usmerňuje a radí mi, ale pýta sa aj na môj názor. Je jasné, že môj názor nemá takú váhu ako názor ostatných, ktorí tu roky pracujú, ale je úctyhodné, že sa ma naň niekto opýta..."

PREKVAPILA HO VEĽKOSŤ FIRMY

Martina Smoradu, poslucháča TU Košice v odbore mineralurgia a environmentálne technológie, ktorý už mesiac zarezáva na útvare GM pre environment, prekvapila veľkosť budov a zariadení v prevádzkach huty, pravidlá uplatňované v USSK, dobrá starostlivosť o zamestnancov, vrátane veľkého počtu stravovacích zariadení, ale i rozmery odvalu.
"Letná stáž je perfektnou príležitosťou pre mladých ľudí na získanie praktických skúseností a nových poznatkov z oblastí, ktoré študujú v školách. Ja osobne vnímam túto možnosť pozitívne a vrelo ju odporúčam všetkým študentom technického zamerania," vraví. Pozdávajú sa mu tiež tréningy manažérskych zručností. Cíti, že na nich vstrebáva veci, ktoré mu budú v budúcnosti prospešné. "Najviac sa mi páčil teambuilding, na ktorom som sa zoznámil s ostatnými stážistami pomocou zábavných aktivít a hier." Jeho pracovný deň, vysvetľuje, je po dohode s mentorom stále iný. Niekedy ide na exkurziu, väčšinou však študuje materiály s environmentálnou problematikou. Teraz najmä tie, ktorých obsahom je úprava kvality vôd používaných vo výrobnom procese. Zíde sa mu to... Plánuje vypracovať diplomovú prácu, v ktorej sa chce zaoberať práve touto problematikou.

OCEŇUJE ŠKOLENIA MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ

Slavomíra Potoczkého, ako sám konštatuje, už odmalička zaujímalo, ako fungujú veci. Takmer každú hračku rozobral a potom s väčším či menším úspechom zložil späť. "Vďaka štúdiu techniky si svoju potrebu poznania napĺňam," konštatuje budúci inžinier - strojár. Nečudo, že si svoju pracovnú kariéru predstavuje v spojitosti s technikou, technickým vývojom a vedením ľudí. Jeho dočasní kolegovia v Studenej valcovni ho prijali srdečne. "Od začiatku boli veľmi príjemní a ochotní pomôcť mi, keď som potreboval s niečím poradiť. Môj pracovný deň je skutočne pestrý a zaujímavý aj preto, že mám veľmi ochotného mentora, ktorý mi ukazuje ako to v prevádzke vyzerá a ako fungujú jednotlivé zariadenia. Tak si viem urobiť ucelený obraz o celej prevádzke. Som mu za to vďačný." Mimoriadne oceňuje i školenia manažérskych zručností. "Rád na sebe pracujem a zlepšujem sa a tieto školenia mi v tom veľmi pomáhajú. Jeden príklad za všetky. Tréning o budovaní tímu a tímovej práci mi zaujímavou a hlavne zábavnou formou pomohol spoznať moje silné stránky, ale aj rezervy a zároveň ukázal, ako na svojich rezervách pracovať. Školitelia boli perfektní."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...