Vyhľadávanie:

Využitie nachádza nielen v stavebníctve

Využitie nachádza nielen v stavebníctve

Pri výrobe železa a ocele ročne vyprodukujeme vyše milióna ton trosky

Vedeli ste, že troska môže nájsť uplatnenie napríklad v stavebníctve, v poľnohospodárstve, prípadne v iných odvetviach? Tento vedľajší produkt, ktorý vzniká súbežne počas výroby surového železa a ocele, preto nemusí končiť v našom podniku výlučne na odvaloch. Záujem o trosku prejavujú predovšetkým výrobcovia cementu, stavebné firmy a v ostatnom čase aj obce, ktoré ju využívajú zväčša ako posypový alebo podkladový materiál na verejných priestoroch a komunikáciách. Jej uplatnenie je skutočne široké, treba však rozlišovať, na čo sa použije.

TYP TROSKY URČUJE POUŽITIE

Trosku rozdeľujeme na vysokopecnú a oceliarsku. Vo všeobecnosti majú približne rovnaké chemické zloženie, zásadný rozdiel je len vo vyššom podiele vápna v oceliarskej troske. Vysokopecná forma je stála a vzniká pri odpichu železa. "Vysokopecná troska je vedľajším produktom, podobne ako vysokopecný plyn. Vzniká pri odpichu surového železa, kde sa následne odlieva do troskových panví," vysvetľuje podmienky, za akých sa troska tvorí, koordinátor troskového hospodárstva Marián Chudík. "Potom sa v čo najkratšom čase transportuje do prevádzok granulácie a štrkovne."
Rýchlosť presunu hrá podstatnú úlohu, ak by troska stuhla, nedal by sa z nej získať najcennejší produkt - vysokopecný granulát. Ten sa získava prudkým ochladením tekutej trosky, ktorá sa vlieva do prúdu vody. Granulovaná vysokopecná troska nachádza svoje uplatnenie najmä pri výrobe portlandských troskových cementov, vysokopecných cementov a hydraulického vápna. Používa sa i v stavebníctve, ako pomaly tuhnúce spojivo do podkladových vrstiev ciest.
"Ďalšou možnosťou je vyliať trosku do škrupinových jám. Po stuhnutí sa drví a vzniká umelé hutné kamenivo, respektíve štrk rôznych frakcií," približuje ďalší spôsob spracovania trosky M. Chudík. Menšie frakcie sa využívajú taktiež ako prísady do cementov a hrubšie sú vyhľadávané na stavebné účely. Nejeden hypermarket či parkovisko stoja na podložiach, ktoré tvoria práve umelé kamenivá z vysokopecnej trosky. Svoje uplatnenie si umelé kamenivo z našej vysokopecnej trosky našlo i pri budovaní diaľnic. Najväčšou výhodou umelého kameniva je jeho pevnosť, stálosť a neškodnosť voči životnému prostrediu. V U. S. Steel Košice vyrábame frakcie od 0/4 milimetra až po najhrubšiu 63/150 milimetrov. Zákazník si dokonca môže definovať vlastné požiadavky. Vysokopecný granulát, ako aj umelé kamenivo z vysokopecnej trosky majú príslušné certifikáty, ktoré garantujú ich kvalitu a bezpečnosť použitia.

VHODNÁ AJ NA BUDOVANIE PROTIPOVODŇOVÝCH OCHRANNÝCH VALOV

Oceliarska troska vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe ocele v konvertoroch, ktorá po odliatí a rýchlom ochladení v tenkej vrstve stuhne v kryštalickej podobe. Obsahuje väčší podiel vápna, preto reaguje na vlhkosť a "pracuje". Je menej stabilná a nevhodná na stavebné účely. Nesmie sa miešať s umelým hutným kamenivom z vysokopecnej trosky, kde sa vyžaduje stabilita použitého materiálu. Má iné použitie, najprv sa však musí demetalizovať. Po magnetickej separácii sa získa "odželezená" oceliarska troska, ktorá sa ďalej drví na rôzne frakcie. Keďže je nestála, používa sa na rôzne terénne úpravy. Je vhodná na násypy, zásypy kanalizačných vedení, údržbu ciest a na budovanie ochranných protipovodňových valov.

VIAC AKO MILIÓN TON ROČNE

Ročný objem vyprodukovanej vysokopecnej a oceliarskej trosky v U. S. Steel Košice je viac ako milión ton. Časť sa predá a určité množstvo sa vracia do výroby vo forme vsádzky. O trosku sa stará naša dcérska spoločnosť RMS. Má na starosti prepravu trosky do prevádzok granulácie a štrkovne, ako aj jej nakladanie do vagónov a kamiónov, v ktorých sa distribuuje k zákazníkom.
Využitie trosky v rôznych oblastiach hospodárstva je dôležité, pretože nahrádza výrobky prírodného pôvodu a pomáha chrániť vyčerpateľné zdroje.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...