Vyhľadávanie:

Vyznamenanie ministra hospodárstva deviatim košickým železiarom

Vyznamenanie ministra hospodárstva deviatim košickým železiarom

Banská Štiavnica žila minulý týždeň celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Vyvrcholením Salamandrových dní, ktorými si starobylá Banská Štiavnica každoročne začiatkom septembra pripomína slávnu banícku tradíciu, je celoslovenský Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Tohtoročné oslavy stavovského sviatku, spojené s oceňovaním dlhoročných zamestnancov, sa za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, uskutočnili v piatok 7. septembra.

Na slávnostnom zhromaždení boli prítomní minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, minister životného prostredia SR Peter Žiga, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Miroslav Gazdík, prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR (ZHŤPaG SR) Vladimír Jacko, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozef Škrobák, predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec a ďalší predstavitelia hospodárskeho, spoločenského a verejného života Slovenska.

V auditóriu Kultúrneho centra Banskej Štiavnice, kde sa popoludní slávnostné stretnutie uskutočnilo, nechýbali ani členovia top manažmentu U. S. Steel Košice vedení viceprezidentom pre výrobu Markom G. Tablerom, deviati zamestnanci navrhnutí na rezortné vyznamenania spolu so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi a tiež generálni manažéri, riaditelia divíznych závodov a odboroví predáci úsekov, kde ocenení pracujú alebo ešte donedávna pôsobili.

HRDOSŤ NA SLOVENSKÚ BANÍCKU TRADÍCIU

V príhovoroch rečníkov rezonovala najmä národná hrdosť na slovenskú banícku tradíciu, ktorá podnietila aj rozvoj vzdelanosti v našom regióne. Centrom vzdelávania sa stali bohaté banícke mestá, medzi ktorými dominovalo bývalé kráľovské mesto Banská Štiavnica. Tu vznikla pred 250 rokmi, v roku 1762, rozhodnutím Márie Terézie prvá vysokoškolská ustanovizeň s technickým zameraním v Európe, Banská akadémia. Jej duchovným pokračovateľom je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG) Technickej univerzity v Košiciach sláviaca v tomto roku šesťdesiat rokov založenia.
Slovenské baníctvo má nielen bohatú históriu, ale aj aktívnu súčasnosť. Slovenská banská komora združuje v súčasnosti 60 členov, ktorí vlani vyťažili 35 miliónov ton nerastov, z toho 3,5 milióna z podzemia, ostatné z lomov. Ťažba nerastov priniesla prácu bezmála 6350 zamestnancom, na ktorých je naviazaných približne trojnásobok ďalších pracovných miest. Slovensko je závislé na dovoze surovín, na vývoz smerujú iba produkty magnezitu. Znížiť túto závislosť je cieľom aj pripravovanej novej surovinovej politiky vlády SR, uviedol predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory P. Čičmanec v otváracom prejave zameranom na ťažobné organizácie.
Význam, dôležitosť i perspektívu slovenského ťažobného priemyslu podčiarkol vo svojom vystúpení aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý predovšetkým vyzdvihol náročnú prácu ľudí v rezorte a zdôraznil, že ocenenia sú vyjadrením ich obetavosti a schopnosti pracovať pre nás všetkých.
Úctu a hold remeslu a fortieľu baníkov, hutníkov, naftárov a plynárov vyslovil aj minister hospodárstva T. Malatinský. Konštatoval, že v roku 2011 bolo na Slovensku 789 ložísk nerastov, vyťažili sme viac ako dva milióny ton hnedého uhlia, vyše jeden milión ton rúd, magnezitu a solí, 98 miliónov metrov kubických zemného plynu a 35 miliónov ton surovín, ako sú štrky, štrkopiesky či vápenec, pre potreby stavebníctva. Ťažba surovín zaznamenala medziročný pokles o tri percentá. Vláda, uviedol minister hospodárstva, si uvedomuje dôležitosť efektívneho využívania nerastných surovín a zdrojov. V spolupráci s ministerstvom životného prostredia a odborníkmi z energetiky a ďalších oblastí priemyslu pracuje na príprave surovinovej politiky SR.
Aj napriek silnej kríze, ktorá postihla rezort geológie a baníctva, na budúcnosť netreba hľadieť bez perspektívy, povedal okrem iného minister životného prostredia P. Žiga a konštatoval, že Slovensko má stále dostatočný surovinový potenciál. Pri jeho využívaní je nevyhnutné postupovať obozretne s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť i morálne a sociálne aspekty aktivít.

SITUÁCIA NA TRHOCH S OCEĽOU AJ NAĎALEJ ZLOŽITÁ

K prítomným sa prihovoril v mene zamestnávateľskej organizácie ZHŤPaG SR jej prezident V. Jacko, ktorý priblížil hospodársku situáciu členských organizácií podnikajúcich v oblasti výroby ocele, hliníka, medi a ferozliatin. "Náš najväčší výrobca ocele, U. S. Steel Košice, prežil rok 2011 v ťažkých podmienkach," konštatoval okrem iného. "Ekonomická recesia v Európe, najmä v druhom polroku, negatívne ovplyvnila dopyt po oceli. Dôsledky rastúcich cien na suroviny a energie prevážili v sumáre realizované vyššie odbytové ceny a celkový finančný výsledok za rok 2011 bol negatívny. V snahe zlepšiť štruktúru výrobných nákladov a zmeniť komerčné zameranie na výrobky s pridanou hodnotou, predala v januári 2012 stratovú spoločnosť U. S. Steel Srbsko za nominálnu nákupnú cenu. Odhliadnuc od straty za predaj srbskej prevádzky sa výsledky v prvom štvrťroku 2012 oproti štvrtému štvrťroku 2011 výrazne zlepšili. Situácia na trhoch s oceľou, konštatuje U. S. Steel Košice, bude aj v roku 2012 naďalej zložitá," uviedol prezident zväzu. Pozitívnejšie výsledky, informoval, dosiahli výrobcovia neželezných kovov. Prognóza hospodárskych výsledkov producentov kovov za rok 2012, informoval V. Jacko, bude veľmi závisieť aj od toho, ako sa podarí prekonať hospodársku recesiu predovšetkým u hlavných obchodných partnerov. Slávnostné zhromaždenie pozdravila aj primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková a predseda OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu J. Škrobák, ktorý upozornil na nepriaznivý vývoj v oblasti bezpečnosti v baniach a v tej súvislosti požiadal čo najviac eliminovať riziko práce baníkov.

OCENENIA DO RÚK DLHOROČNÝM ŽELEZIAROM

Aktív vyvrcholil odovzdávaním rezortných vyznamenaní dlhoročným zamestnancom. Čestný odznak ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť si prevzali aj deviati zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice: František Šatek, majster strojnej údržby teplárne divízneho závodu Energetika, Miloš Mačinga, vedúci prevádzky Expedícia teplej valcovne, Milan Madzin, zámočník revízie ložiskových telies divízneho závodu Teplá valcovňa, Jozef Kolbaský, prevádzkový zámočník divízneho závodu Údržba, Milan Demko, technik riadenia kvality, vedúci zmeny z mechanickej skúšobne spoločnosti U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., Milan Matta, výskumník a vývojár Výskumu a vývoja USSE (v súčasnosti dôchodca), František Kukurugya, koordinátor procesu výroby surového železa v divíznom závode Vysoké pece (od júla tohto roku na dôchodku), Tibor Nagy, majster troskového hospodárstva divízneho závodu Vysoké pece (v súčasnosti dôchodca) a Jozef Csurkó, majster v OBAL-SERVISE, a.s. Košice (od júla tohto roku na dôchodku).

OCENENÝM POĎAKOVAL ZA PRÁCU VICEPREZIDENT PRE VÝROBU

Vyvrcholením dňa bol Salamandrový sprievod ulicami Banskej Štiavnice, ktorý sledovali stovky divákov a v ktorom nechýbala ani skupina reprezentantov z U. S. Steel Košice. Na záver slávnosti sa ocenení železiari stretli s manažmentom firmy na slávnostnej recepcii, kde sa im za prácu v prospech oceliarskej spoločnosti poďakoval viceprezident pre výrobu Mark Tabler. Profily ocenených kolegov približujúce ich pôsobenie a prácu v železiarňach si môžete prečítať v dnešnom vydaní Ocele východu na stranách 9 až 12.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...