Vyhľadávanie:

Za pracovnú vernosť boli ocenení deviati hutníci

Za pracovnú vernosť boli ocenení deviati hutníci

Minulý týždeň v piatok sa v Banskej Štiavnici uskutočnili oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Na slávnosti, ktorá sa konala v Kostole sv. Kataríny si prevzali najvyššie rezortné ocenenia aj hutníci z U. S. Steel Košice.  Vyznamenania Za pracovnú vernosť si z rúk štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Petra Šteca prevzali: Štefan Atyafi z DZ Zušľachťovne a obalová vetva, Peter Eliáš z DZ Expedícia, Vladimír Kosina z DZ Doprava, František Ferko z DZ Oceliareň, Dušan Petro z DZ Vysoké pece, Ján Syč-Kriváň z DZ Mechanika, Róbert Háber z DZ Energetika, Dalimír Drotár z DZ Studená valcovňa a Iveta Falatová z Vonkajších vzťahov.

Slávnosť bola už tradične súčasťou Salamadrových dní.

Po skončení slávnosti zablahoželal viceprezident Marcel Novosad všetkým oceneným a poďakoval sa aj za podporu, ktorú im poskytujú ich partneri a rodina. Svojim kolegom zablahoželali aj ich priami nadriadení a generálni manažéri.

 

Večer zaplnil ulice Banskej Štiavnice sprievod. Historickému Salamandrovému sprievodu predchádzal tradičný predvoj, v ktorom mali zastúpenie podniky, študenti, banícke a hutnícke spolky, cechy a bratstvá. Neprehliadnuteľná bola naša skupina, ktorú tvorili ocenení zamestnanci U. S. Steel Košice s partnermi, viceprezidenti, generálni manažéri a riaditelia závodov, v ktorých ocenení zamestnanci pracujú.

Foto: Ján Kisucký

  

  

Chcete lepšie spoznať kolegov, ktorí získali najvyššie rezortné ocenenie?

Štefan Atyafi

pracuje ako majster podpory prevádzky pocínovní a deliacich liniek. V tomto roku ukončil vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite Košice, FMMR. Zvolil si veľmi aktuálnu tému bakalárskej a diplomovej práce, ktorá súvisí s legislatívou EÚ:  ŠTÚDIUM ALTERNATÍV PASIVÁCIE OBALOVÝCH POCÍNOVANÝCH PLECHOV.   „Toto ocenenie za dlhoročnú prácu, ktorú mám doteraz rád, si veľmi vážim.  Je to pre mňa tiež záväzok do budúcej práce.“

Štefan Atyafi riešil zložitú úlohu bezchrómovej pasivácie aj vo svojej diplomovke - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Peter Eliáš

Má za sebou 36 ročnú prax v našej firme, pričom celý pracovný život sa venoval oblasti skladového hospodárstva našich výrobkov a ich expedícii. Je naozaj príkladom úspešnej kariéry počas ktorej sa vďaka pracovitosti a cieľavedomosti z pozície predáka skladu vypracoval na vedúceho prevádzky expedícia pozinkovaných a pocínovaných výrobkov,“ prezradil o kolegovi Rastislav Milan, riaditeľ DZ Expedícia. Ocenenie Za pracovnú vernosť si veľmi váži, ale dodáva, že patrí aj všetkým jeho kolegom. Cení si prácu každého jedného z nich. Všetkých, na ktorých sa môže spoľahnúť.

 Peter Eliáš sa viac ako 30 rokov venuje expedícii našich výrobkov - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Vladimír Kosina

pracuje na pozícii hlavného manažéra pre podporu divízneho závodu Doprava.  Zastrešuje „všehochuť“ podporných činností, od technických, predpisových cez ekonomiku, prípravu zmlúv až po dispečing. Ocenenie berie ako „pohladenie na duši“, ako dôkaz, že práca, ktorú robí, prináša ovocie a je vnímaná pozitívne. Aj keď ocenenie dostal on, za výbornú spoluprácu ďakuje najmä svojim kolegom, pretože ako povedal: „Bez pochopenia a ochoty spolupracovať, žiadny projekt nemôže byť úspešný.“

 Vladimír Kosina urobil veľa pre bezpečnosť na koľajniciach - U. S. Steel Košice (usske.sk)

František Ferko

pracuje ako prvý odlievač na ZPO1. „Poznal som dvoch ľudí, ktorí mi boli vzorom a toto ocenenie v minulosti dostali,“ hovorí a dodáva: „Keď som ich videl v hutníckych uniformách, tak som rozmýšľal, či aj ja raz dosiahnem takúto métu. A teraz sa to stalo. Veľmi ma to potešilo, je to ocenenie mojej práce. Uznanie, že ju robím dobre. Keď si vedenie spomenie na obyčajného človeka, tak to naozaj poteší.“

František Ferko je ťahúňom partie odlievačov - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Dušan Petro

je hlavným manažérom pre podporu DZ Vysoké pece. Jeho špecialitou je vytváranie modelov, ktoré umožňujú zjednodušiť riadenie vysokých pecí.  „Je to veľmi skúsený pracovník, zavádza novinky do technológie vysokých pecí, ktoré umožňujú skracovať časy odstávok a nábehu po opravách. Toto ocenenie si zaslúži na 1 500 percent!“, takto hodnotí svojho kolegu Michal Janok, riaditeľ závodu. Z ocenenia je Dušan Petro tak trocha dojatý. Uvedomil si, že jeho nadriadení, kolegovia a celé okolie si jeho robotu vážia a to je podľa neho krásny  moment. 

Dušan Petro: „Rozfúkať pec vieme v rekordne krátkom čase“ - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Ján Syč-Kriváň

je technológom spoľahlivosti v prevádzke Metalurgia DZ Mechanika. Juraj Prokein, riaditeľ DZ Mechanika o svojom zamestnancovi, povedal:  „Ján Syč-Kriváň je svojou vysokou odbornosťou v strojárskej výrobe a rozhľadom v oblasti opráv a renovácii výrobných zariadení veľkou oporou vo svojom kolektíve. Navyše je veľkým fanúšikom zimných športov, v ktorých úspešne reprezentuje náš závod na zimných športových hrách.“

Jánovi Syč-Kriváňovi dala fabrika nielen pracovnú príležitosť - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Róbert Háber

pracuje ako vedúci prevádzky Distribúcia elektrickej energie v DZ Energetika. Okrem vysoko odborného riadenia prevádzky je Robo dlhé roky nositeľom a realizátorom technických myšlienok zabezpečenia bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach v rámci spoločnosti,“ povedal o svojom kolegovi Pavol Ország, riaditeľ DZ Energetika. Ocenenie Za pracovnú vernosť  považuje za zadosťučinenie, potvrdenie, že svoju prácu vykonáva dobre.

Róbert Háber vyvinul aplikáciu, ktorá zlepšuje bezpečnosť elektrikárov - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Dalimír Drotár

pracuje ako hlavný manažér pre podporu DZ Studená valcovňa. Rozhodnutie spojiť svoj život s fabrikou nikdy neoľutoval. Aj keď z rodiny je jediný, kto pracuje v priemysle. Ocenenie Za pracovnú vernosť považuje za veľkú poctu a potvrdenie toho, že sa pri rozhodovaní o svojom povolaní vybral správnym smerom. „Toto ocenenie si veľmi vážim. Rovnako aj to, že si kolegovia všimli moju prácu a rozhodli sa ju oceniť,“ povedal.

Dalimír Drotár pomáha kolegom posunúť sa ďalej - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Iveta Falatová

Aj keď nie som hutníčka, v železiarňach mám „odkrútených“ zopár desiatok rokov.  O sebe som písať nechcela. Rozhovor pripravil Ján Bača.

Zmyslom mojej práce je prinášať ľuďom radosť, zábavu i poznanie - U. S. Steel Košice (usske.sk)

 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...