KONTAKT  |    _eng _sk

Zachráň štyri kvapky vody
           Pridané: 02.11.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 44/2009

Projekt ZŠ Remetské Hámre v rámci programu Kde a ako budeme bývať vyvrcholil žiackou konferenciou

Zvýšiť osobnú zodpovednosť detí za ochranu životného prostredia, skvalitniť ich environmentálne zručnosti, zlepšiť postoje ovplyvňujúce kvalitu života v blízkosti Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat bolo cieľom projektu pod názvom Záchráň štyri kvapky vody, ktorý dostal na svoju realizáciu financie z minuloročného grantového programu U. S. Steel Košice pod názvom Kde a ako budeme bývať. V uplynulých dňoch projekt vyvrcholil v Základnej škole Remetské Hámre žiackou konferenciou, na ktorej chlapci a dievčatá prezentovali pred pozvanými hosťami, medzi ktorými nechýbali zástupcovia samosprávy, Lesnej správy, Správy CHKO Vihorlat a rodičia, výsledky svojej práce na projekte, ako aj vedomosti i zručnosti, ktoré pri realizácii aktivít získali.

A bolo toho naozaj dosť, čím sa mohli pochváliť. V apríli a máji čistili okrajové časti školského parku, pripravili plochu pre náučnú škôlku a jazierko, premiestnili kompostovisko, na hodinách prírodovedy, biológie i prvouky monitorovali s pedagógmi výskyt a život chránených rastlín a živočíchov v lokalite, pre žiakov susedných základných a materských škôl vyhlásili výtvarnú súťaž na tému Zachráň štyri kvapky vody. V júni zorganizovali workshopy, na ktorých s odborníkmi diskutovali o výskyte chránených rastlín a živočíchov v ich regióne a ich ohrození po negatívnych zásahoch človeka do prírody, o spolupráci s verejnosťou pri ich ochrane, vplyve výrubov lesov na životné prostredie i o cestovnom ruchu v CHKO Vihorlat a na Morskom oku. Okrem toho vyhľadávali v svojom okolí studničky a čistili ich, podieľali sa na dokončovaní jazierka, pergoly, inštalácii informačných tabúľ...

"Chceme sa poďakovať za podporu realizácie nášho projektu," odkazuje riaditeľka školy Mária Truchlyová. "Žiaci skôr pochopia význam ochrany svojho okolia, ak majú príležitosť pracovať na projekte osobne. Jeho prínosom je aj to, že sme na konferencii dohodli ďalšie spoločné aktivity s kompetentnými z Lesnej správy v Remetských Hámroch."

Začiatkom novembra 2009 vyhlásila spoločnosť U. S. Steel Košice prostredníctvom OZ Sosna, ktorá je administrátorom projektu, ďalší ročník grantového programu Kde ako budeme bývať. Ako sme už informovali, je určený pre základné školy v Košickom kraji a jeho cieľom je zvyšovať povedomie školákov v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Uzávierka zasielania žiadostí o grant v školskom roku 2009/2010, v ktorom bude prerozdelených 6 700 eur (201 844,20 Sk), je 22. marca 2010. Viac informácií o programe i formulár žiadosti možno nájsť na www.sosna.sk, časť programy a www.usske.sk, časť projekty pre školy.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu