Vyhľadávanie:

Záleží nám vôbec na čistote ovzdušia?

Záleží nám vôbec na čistote ovzdušia?

Zopár krokov k zdravšiemu prostrediu pre všetkých.

Znečisťujúce látky v ovzduší majú na ľudský organizmus negatívny dopad. Zhoršujú respiračné a srdcovocievne ochorenia, sú rizikovým faktorom nádorových ochorení, spôsobujú alergické reakcie a zápaly.

Čistota ovzdušia v mestách trpí najmä v dôsledku prehustenej dopravy či priemyselnej výroby, no šok často zažijú aj ľudia, ktorí sa za čistým vzduchom a prírodou presťahujú na vidiek. Najmä v zimných mesiacoch sa po dedinách šíri nedýchateľný vzduch, a to hlavne v dôsledku nesprávneho vykurovania alebo kúrenia v starých kotloch.

Zopakujme si, čo radia odborníci:

  • Spaľujte len dobre vysušené drevo, najmenej 1-2 roky, nikdy NIE chemicky ošetrené drevo, drevotriesku, odpad či plasty.
  • Pri starších kotloch nakladajte menej a častejšie, pri automatických a splyňovacích vždy doplna.
  • Pravidelne si dajte urobiť kontrolu kotla, krbu a komína, či má dobrý ťah, či nie je zanesený.
  • V optimálnom prípade vymeňte starý vysokoemisný kotol na tuhé palivo na moderný nízkoemisný.

Ohľaduplnosť pri kúrení by nám mala dovoliť kúriť len tak, ako by sme chceli, aby kúrili aj naši susedia. Denisy Jassovej z útvaru GM pre environment sme sa opýtali, ako postupovať v prípade, ak sused nič z vyššie uvedeného nerešpektuje a obťažuje svoje okolie čiernym štipľavým a zdraviu škodlivým dymom?

„Najlepšie je, samozrejme, so susedom sa porozprávať a rozumne dohodnúť. Každú chvíľu očakávame  vydanie nového zákona o ovzduší, ktorý už dáva obciam aj inšpekčnému orgánu väčšiu  právomoc na kontrolu resp. obmedzenie prevádzky spaľovacích zariadení v domácnosti, tzv. malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Pretože v súčasnosti, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, sa podľa zákona o ovzduší na takúto osobu nevzťahuje povinnosť umožniť prístup k predmetnému zdroju pracovníkom inšpekcie alebo obce na vykonanie kontroly na mieste.“

Ako D. Jassová ďalej vysvetľuje, zákaz spaľovať komunálny odpad vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach je ustanovený v zákone  o odpadoch a jeho porušenie je klasifikované ako priestupok riešený v kompetencii obce. Ak ochranu práv nedokáže riešiť obec alebo je pri riešení situácie nečinná, sťažovateľ sa môže obrátiť na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Existuje aj možnosť daný spor riešiť ako občianskoprávny spor, kde sa sťažovateľ môže dožadovať ochrany práv žalobou na príslušnom súde v zmysle Občianskeho zákonníka,  podľa ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi. V tomto smere je veľmi vhodné uchovávať nielen písomnú, ale aj obrazovú dokumentáciu pre prípad dôkazných materiálov, najlepšie po konzultácii s právnym zástupcom.

Situácie, v ktorých spaľovaním nekvalitného paliva alebo odpadu občan obťažuje okolie, teda nemajú jednoduché riešenie, a to nielen z právneho hľadiska, ale najmä zo strany susedských a medziľudských vzťahov v obci.

S ekológiou je spojená aj ekonomika vykurovania. To platí pre domy aj byty. Donekonečna si opakujme, že najlacnejšia energia je tá, ktorú vôbec nemusíme vyrobiť alebo spotrebovať. Preto kúrme len tam, kde to potrebujeme a majme na pamäti, že znížením teploty vykurovania o 1 stupeň môžeme ušetriť až 6 percent nákladov na vykurovanie, ktoré tvorí v priemernej slovenskej domácnosti približne 70 percent celkových nákladov na energie.

V mestách vieme prispieť k čistejšiemu ovzdušiu najmä využívaním verejnej hromadnej dopravy. Samozrejme, môžeme sa dožadovať na miestnej či krajskej samospráve aj lepšej cyklistickej infraštruktúry, ktorá je stále nedostatočná. Môžeme chodiť viac peši...ak nám na kvalite ovzdušia vo svojom okolí záleží, vieme toho urobiť dosť.

Viac o správnom kúrení sa dočítate aj v článku:

U. S. Steel Košice - Až 78 percent emisií pochádza z domáceho vykurovania (usske.sk)

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...