Vyhľadávanie:

Zaujal náš systém prevádzkovej praxe žiakov

Zaujal náš systém prevádzkovej praxe žiakov

Výrobcovia ocele v Bruseli o zatraktívnení práce v hutníckych kombinátoch

Viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák sa minulý týždeň, v stredu 28. januára, zúčastnil v Bruseli pravidelného zasadnutia pracovnej skupiny Euroferu, ktorá sa zaoberá sociálnym dialógom v sektore výrobcov ocele. Zasadnutia sa zúčastňujú zástupcovia zamestnancov a zástupcovia zamestnávateľov významných európskych podnikov, ktorí zároveň reprezentujú jednotlivé krajiny.

"Ako zástupca U. S. Steel Košice reprezentujem aj výrobcov ocele zo Slovenska. Na zasadnutie prichádzajú vždy informovať aj zástupcovia Európskej komisie. Témou seminára boli požiadavky na zmenu znalostí a zručností zamestnancov pre súčasný oceliarsky priemysel. Odznelo mnoho užitočných poznatkov z oblasti náboru a rozvoja zamestnancov," uviedol viceprezident po návrate.

"Výrobcov ocele v celej Európe tlačí rovnaký problém, a to, ako zatraktívniť prácu v hutníckych kombinátoch, aby bolo možné získať z trhu práce kvalitných zamestnancov. Vo svete je stále nízky záujem o štúdium technických odborov, a to tak na stredných, ako aj vysokých školách.

Na seminári som mal možnosť informovať o situácii na Slovensku a podeliť sa o skúsenosti v našej spoločnosti. Hovoril som o našom aktívnom vstupe do náboru - účasti manažérov ľudských zdrojov a manažmentu strednej školy na náboroch v základných školách. Cieľom je získať nielen dostatočný počet žiakov, ale aj vyššiu kvalitu.

S veľkým záujmom prítomných sa stretol súčasný systém prevádzkovej praxe SOŠ Košice - Šaca, ktorej žiaci druhého až štvrtého ročníka každý druhý týždeň absolvujú v hute štvor- až päťdňovú prax. Na záver som predstavil zámer vybudovať centrum odborného vzdelávania a prípravy v hutníctve, na ktorom by sa podieľala Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, SPŠH a SOŠ Košice - Šaca. V prípade zapojenia Košického samosprávneho kraja je možné uchádzať sa aj o podporu z eurofondov na vybavenie centra.

Potešiteľné bolo, že diskutujúci otvorene hovorili o problémoch, ale radi sa podelili o skúsenosti z jednotlivých podnikoch. Mňa osobne zaujal systém hodnotenia zamestnancov v robotníckych profesiách v spoločnosti Salzgitter AG, kde plán ich rozvoja realizujú na základe výsledkov hodnotenia. Spoločnosť Voestalpine zasa venuje zvláštnu pozornosť odbornému vzdelávaniu robotníckych profesií, a to hlavne v elektrotechnike a regulácii. Veľmi dobre majú tiež prepracovaný systém manažérskeho vzdelávania, a to od prípravy, ešte pred nástupom na prvú manažérsku pozíciu, až po senior manažérov. Veľa sa hovorilo o mobilite pracovnej sily a súvisiacich nákladoch.

V západnej Európe sa omnoho väčšej popularite ako u nás teší systém celoživotného vzdelávania."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...