KONTAKT  |    _eng _sk

Zaujalo nás vo War Room-e
           Pridané: 13.10.2021
Autor: Ján Godina
Kategória: Dianie v podniku

Zredukovali sme počet neopodstatnených skúšok mechanických vlastností v Teplej valcovni

Naša spoločnosť ponúka pestrú škálu valcovaných produktov tak, aby čo najlepšie vyhovovali najnáročnejším potrebám zákazníkov. Chceme poskytovať našim obchodným partnerom vysoko kvalitné produkty a profesionálne služby. Na zabezpečenie vysokej kvality výrobkov je potrebné monitorovanie, skúšanie a kontrola vlastností výrobkov podľa predpísaných noriem a v súlade s legislatívou. Na ich základe sa vykonávajú kontroly, stanovujú postupy a procesy skúšania požadovaných vlastností. Úsek GM pre kvalitu sa okrem kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek, zamedzeniu výskytu povrchových chýb, zaoberá aj hodnotením chemických a mechanických vlastností výrobkov. S tým súvisia požiadavky smerujúce na našu dcérsku spoločnosť U. S. Steel Košice – Labortest na vykonanie skúšok ťahom, rázom v ohybe, elektromagnetické skúšky, skúšky stanovenia hmotnosti a priľnavostí povlakov a mnohé ďalšie.

Úsek GM pre kvalitu v spolupráci s Výskumným ústavom s cieľom znížiť náklady a zefektívniť výrobné procesy sa niekoľko rokov zaoberajú problematikou nahradenia fyzických deštruktívnych skúšok matematickým modelom mechanických vlastností. Týmto spôsobom sa nám tento rok podarilo výrazne obmedziť počet fyzických skúšok. Napríklad u okovinových výrobkov to predstavuje redukciu o 27,8 % a u morených až 32,7 %. Úspešné riešenie redukcie počtu neopodstatnených skúšok mechanických vlastností u materiálov valcovaných za tepla sa podarilo určením správneho odberového miesta vzoriek a využívaním najnovších možností informačných technológií. Tým sa výrazne zvýšilo percento úspešnosti výroby a vykonania skúšok na prvý raz. Elimináciou počtu opakovaných skúšok sa nielen šetrí čas od výroby k expedícii výrobkov, zlepšuje sa plánovanie a manipulácia v skladoch, ale prináša aj nemalé finančné benefity. Očakávame, že ročný prínos bude na úrovni 50 tisíc USD. V blízkej budúcnosti chceme v spolupráci s našimi odborníkmi a špecialistami zlepšiť identitu výrobkov ako aj identifikáciu vzoriek a skúšobných telies pomocou QR kódov. Vývoj vo všetkých oblastiach ide neustále dopredu, a ak chceme ostať naďalej konkurencieschopnými, musíme sa meniť nielen s dobou, ale aj predvídať budúce požiadavky našich zákazníkov, tak z hľadiska nových akostí, ako aj požiadaviek na kontrolu ich kvality.

Náročné výzvy si vyžadujú spoluprácu tímov, preto oceňujeme spoluprácu v celom procese skúšania. Pri riešení identity jedincov a vzoriek je cenná spolupráca s koordinátorom valcovacích procesov Teplej valcovne Vojtechom Vankom, s predákom rozpracovanej výroby exportu Ladislavom Molnárom a Jánom Fáberom vedúcim prevádzky Expedícia Teplej valcovne. Úzka spolupráca je s majstrom výroby vzoriek Miroslavom Fajferom z DZ Mechanika a tímom ľudí Mechanickej skúšobne v Laborteste, pod vedením Miroslava Greška. Poďakovanie patrí i ďalším kolegom z Výskumu, IT a Kvality. Bez myšlienok ľudí a aktívnych rúk v prevádzke by sme nemohli napredovať v kvalite a efektivite.

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...