Vyhľadávanie:

Zaujalo nás vo War Room-e

Zaujalo nás vo War Room-e

Zredukovali sme počet neopodstatnených skúšok mechanických vlastností v Teplej valcovni

Naša spoločnosť ponúka pestrú škálu valcovaných produktov tak, aby čo najlepšie vyhovovali najnáročnejším potrebám zákazníkov. Chceme poskytovať našim obchodným partnerom vysoko kvalitné produkty a profesionálne služby. Na zabezpečenie vysokej kvality výrobkov je potrebné monitorovanie, skúšanie a kontrola vlastností výrobkov podľa predpísaných noriem a v súlade s legislatívou. Na ich základe sa vykonávajú kontroly, stanovujú postupy a procesy skúšania požadovaných vlastností. Úsek GM pre kvalitu sa okrem kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek, zamedzeniu výskytu povrchových chýb, zaoberá aj hodnotením chemických a mechanických vlastností výrobkov. S tým súvisia požiadavky smerujúce na našu dcérsku spoločnosť U. S. Steel Košice – Labortest na vykonanie skúšok ťahom, rázom v ohybe, elektromagnetické skúšky, skúšky stanovenia hmotnosti a priľnavostí povlakov a mnohé ďalšie.

Úsek GM pre kvalitu v spolupráci s Výskumným ústavom s cieľom znížiť náklady a zefektívniť výrobné procesy sa niekoľko rokov zaoberajú problematikou nahradenia fyzických deštruktívnych skúšok matematickým modelom mechanických vlastností. Týmto spôsobom sa nám tento rok podarilo výrazne obmedziť počet fyzických skúšok. Napríklad u okovinových výrobkov to predstavuje redukciu o 27,8 % a u morených až 32,7 %. Úspešné riešenie redukcie počtu neopodstatnených skúšok mechanických vlastností u materiálov valcovaných za tepla sa podarilo určením správneho odberového miesta vzoriek a využívaním najnovších možností informačných technológií. Tým sa výrazne zvýšilo percento úspešnosti výroby a vykonania skúšok na prvý raz. Elimináciou počtu opakovaných skúšok sa nielen šetrí čas od výroby k expedícii výrobkov, zlepšuje sa plánovanie a manipulácia v skladoch, ale prináša aj nemalé finančné benefity. Očakávame, že ročný prínos bude na úrovni 50 tisíc USD. V blízkej budúcnosti chceme v spolupráci s našimi odborníkmi a špecialistami zlepšiť identitu výrobkov ako aj identifikáciu vzoriek a skúšobných telies pomocou QR kódov. Vývoj vo všetkých oblastiach ide neustále dopredu, a ak chceme ostať naďalej konkurencieschopnými, musíme sa meniť nielen s dobou, ale aj predvídať budúce požiadavky našich zákazníkov, tak z hľadiska nových akostí, ako aj požiadaviek na kontrolu ich kvality.

Náročné výzvy si vyžadujú spoluprácu tímov, preto oceňujeme spoluprácu v celom procese skúšania. Pri riešení identity jedincov a vzoriek je cenná spolupráca s koordinátorom valcovacích procesov Teplej valcovne Vojtechom Vankom, s predákom rozpracovanej výroby exportu Ladislavom Molnárom a Jánom Fáberom vedúcim prevádzky Expedícia Teplej valcovne. Úzka spolupráca je s majstrom výroby vzoriek Miroslavom Fajferom z DZ Mechanika a tímom ľudí Mechanickej skúšobne v Laborteste, pod vedením Miroslava Greška. Poďakovanie patrí i ďalším kolegom z Výskumu, IT a Kvality. Bez myšlienok ľudí a aktívnych rúk v prevádzke by sme nemohli napredovať v kvalite a efektivite.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...