KONTAKT  |    _eng _sk

Záujem vzbudili najmä naše pokovované ochranné odevy
           Pridané: 07.07.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: Bezpečnosť

Na Bezpečnostnom veľtrhu skupiny VSE Holding aj  U. S. Steel Košice

O tom, že kultúra bezpečnosti je charakteristická nielen pre našu firmu, ale pre všetky zodpovedne správajúce sa spoločnosti, sme sa mohli presvedčiť pred niekoľkými dňami na Bezpečnostnom veľtrhu, ktorý usporiadala Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding). Podujatie, ktoré otvorilo celoročnú internú kampaň spoločnosti venovanú bezpečnosti pri práci, sa konalo v rámci stretnutia so zamestnancami vo štvrtok 23. júna 2016 v košickej Steel aréne.

Energetici, informovala špecialistka úseku komunikácie VSE Holding Katarína Šulíková, sústredili veľtrh do kategórií Práca a zdravie, Bezpečnosť pri práci, Záchrana života a Bezpečnosť na cestách a zároveň predstavili aj svoj interný program Diverzita. „Medzi bezmála dvadsiatimi vystavovateľmi sú záchranári, hasiči, zdravotníci, policajti, výrobné podniky i zástupcovia z akademickej pôdy. Návštevníci sa môžu pristaviť pri jednotlivých stánkoch a dozvedieť sa zaujímavé informácie viažuce sa k bezpečnosti a zdraviu a tiež zhliadnuť rôzne ukážky.“

Zaujali najmä prvá pomoc pri vyslobodzovaní ranených z havarovaného auta, evakuácia človeka (figuríny) z elektrického stĺpu po zásahu elektrickým prúdom, sebaobrana pri hrubom násilí, ale aj prvá pomoc pri zlyhaní srdcovej činnosti a ďalších život ohrozujúcich situáciách. Zamestnanci mohli nanečisto zažiť haváriu auta na simulátore prevrátenia a nárazu, vyskúšali si používanie hasiaceho prístroja, testery na alkohol, osobné ochranné pracovné prostriedky, spoznali prístroje na meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia, dozvedeli sa viac o chorobách z povolania a dôležitosti preventívnych prehliadok, ale aj o strese, jeho následkoch a syndróme vyhorenia. Povedať čo mali aj odborári Energeticko – Chemického odborového zväzu (ECHOZ), ktorí priblížili úlohu odborov v oblasti bezpečnosti práce a činnosť zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Pozvánku medzi vystavovateľov dostala aj spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá priviezla pojazdnú pohotovostnú stanicu protiplynovej ochrany a prezentovala osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri práci s tekutým kovom. „Veľtrh sme organizovali tohto roku po prvý raz a v našom strede sme privítali aj spoločnosti s ktorými VSE Holding spolupracuje v rámci združenia Business Leaders Forum,“ uviedla na margo našej účasti K. Šulíková. Oceliari boli zaradení do kategórie Bezpečnosť pri práci, v ktorej sa prezentovali aj Heineken Slovensko, a.s., Skanska SK a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. a skupina VSE Holding. Každá z prítomných firiem priblížila návštevníkom napĺňanie svojich politík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Železiarov na podujatí zastupovali riaditeľ pre systém BOZP a protiplynovú ochranu Vladimír Manica a plynový koordinátor Martin Faguľa. „Naším cieľom bolo ukázať to, čo nie je úplne bežné v iných podnikoch,“ informoval V. Manica. „Záujemcov sme zoznámili so systémom protiplynovej ochrany, ukázali sme detektory plynu, mohli si vyskúšať kyslíkovú masku i špeciálne osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré pútali pozornosť energetikov.“

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá