KONTAKT  |    _eng _sk

Závery predsedníctva Rady EÚ týkajúce sa konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho priemyslu
           Pridané: 25.11.2015
Autor: -r-
Kategória: 24/2015

Rada pre konkurencieschopnosť sa na svojom zasadnutí 9. 11. 2015 v Bruseli zhodla na vážnosti situácie v európskom oceliarskom sektore a na potrebe prijať konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť moderného európskeho oceliarstva. Berúc do úvahy výsledky diskusie, predsedníctvo Rady považuje za prioritné prijatie nasledovných konkrétnych opatrení:

  • Zintenzívniť alebo začať diskusiu medzi všetkými dôležitými výrobcami ocele v rámci Výboru pre oceliarstvo pri OECD a prostredníctvom bilaterálneho dialógu EK s tretími krajinami vrátane Číny, Ruska, Bieloruska, Turecka a Indie.
  • Naplno a včas využiť celý rozsah nástrojov, ktoré obchodná politika EÚ má na zabezpečenie globálne rovnakých podmienok pre svojich výrobcov v porovnaní s ich konkurenciou z tretích krajín.
  • Pristupovať konštruktívne k modernizácii nástrojov na ochranu obchodu, s cieľom zefektívniť a zrýchliť ich účinnosť, zvýšiť ich transparentnosť, predvídateľnosť, efektivitu a vykonateľnosť.
  • Naďalej zlepšovať prístup oceliarskeho priemyslu EÚ na tretie trhy.
  • Naplno využiť Investičný plán pre Európu na zlepšenie a modernizáciu oceliarstva prostredníctvom Európskeho Investičného poradného centra a Európskeho fondu pre strategické investície.
  • Využiť čo najlepšie možnosti ponúkané revidovanými Pravidlami štátnej pomoci na podporu energeticky náročných priemyselných odvetví.
  • Zlepšiť konkurencieschopnosť sektorov, ktoré sú najviac ohrozené tzv. rizikom carbon leakage (odlev výroby do tretích krajín s menej prísnymi pravidlami v oblasti klímy a životného prostredia), vrátane oceliarskeho priemyslu,
  • Podporiť okamžitú implementáciu Európskej energetickej únie na zaistenie bezpečnej, finančne dostupnej a klimaticky "prijateľnej" energie.
  • Naplno využiť možnosti pripravovaného Konceptu obehového hospodárstva.
  • Čo najlepšie využiť dostupné nástroje a zdroje EÚ, ako sú Európsky globalizačný regulačný fond a Európsky sociálny fond, na rekvalifikáciu zamestnancov a pomôcť pri ich reintegrácii na trhu práce.

     Ako uviedla TASR, podľa ministra hospodárstva Vazila Hudáka, ktorý na zasadnutí zastupoval Slovensko, je možné opatrenia rozdeliť na rýchle a dlhodobejšie. Tie rýchle by mali umožniť čo najskôr riešiť situáciu, ktorá je do značnej miery spôsobená veľkým dovozom ocele z Číny. Pomôcť môže Európska komisia, ak prijme metódy, ktoré používajú napríklad USA a tiež členské štáty, ak sa dohodnú na sérii spoločných ochranných opatrení. "Ak dochádza k dampingu, čiže predaju ocele pod trhovú a výrobnú hodnotu, EÚ môže nastaviť určité clá, ktoré môžu dorovnať rozdiely na trhu," vysvetlil Hudák pre hnonline. Minister upozornil, že nejde o jednoduchú záležitosť, keďže krajiny EÚ, ako súčasť Svetovej obchodnej organizácie (WTO), sú viazané princípmi slobodného obchodu, sú však k dispozícii takzvané nástroje na ochranu trhu, ktoré sa dajú iniciovať najmä z pozície Európskej komisie, ale aj z pozície výrobcov ocele.

     Pokračovaním mimoriadneho zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť bude špeciálna konferencia na najvyššej úrovni pre všetky dotknuté strany, vrátane sociálnych partnerov, ktorá posúdi aktuálnu situáciu a zváži politické opatrenia.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu