Vyhľadávanie:

Zúročila nadobudnuté skúsenosti

Zúročila nadobudnuté skúsenosti

Úspech mladej dizajnérky v súťaži U. S. Steel Košice

Mária Ištvanová zvíťazila v dizajnérskej súťaži Katalóg U. S. Steel Košice 2006. Do súťaže, ktorú organizovali v uplynulom roku Útvar obchodnej propagácie USSK a Katedra dizajnu FU TU Košice, sa prihlásilo dvanásť mladých dizajnérov. Ich úlohou bolo ponúknuť nové netradičné riešenia dizajnu katalógov a vypracovať podklady pre dizajn manuál na prípravu výrobkových a príležitostných katalógov U. S. Steel Košice.

"Keď som sa dozvedela o súťaži, bola som študentkou 4. ročníka odboru dizajn na Katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Téma ma zaujala, pretože išlo o veľkú spoločnosť, ktorá je známa na celom svete. To bola pre mňa výzva a zároveň som videla možnosť zúročiť moje dovtedy nadobudnuté skúsenosti z oblasti grafického dizajnu," povedala pre Oceľ východu mladá víťazka, ktorá je absolventkou strednej Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach (odbor grafika) a v súčasnosti sa popri štúdiu profesionálne venuje grafickému dizajnu.

"Pri tvorbe manuálu, ako výsledného výstupu celej súťaže, som si musela najprv určiť koncept a myšlienku, ktorá mala sprevádzať propagačné materiály spoločnosti. Inšpiráciu som čerpala z polohy firmy - U. S. Steel Košice sa nachádza na východe Slovenska, a to bolo pre mňa základom vytvorenia ústredného motívu troch kruhov objavujúcich sa na všetkých materiáloch, ktoré symbolizujú východ Slnka (USSK - oceľ, Slnko východu). Po určení tejto základnej myšlienky som sa pustila do vytvárania jednotlivých katalógov a ich komponentov. V minulosti som už absolvovala podobné projekty (logo manuál, corporate identity manuál), takto špecificky zameraný manuál som vytvárala po prvý raz, o to viac s chuťou a nadšením z novej výzvy. Celý projekt ma nielenže posunul v profesionálnej oblasti, ale predstavoval pre mňa možnosť kreatívnej práce a naplnenia mojej predstavy súčasného moderného grafického dizajnu."

Grafický prejav Márie Ištvanovej už obchodní manažéri U. S. Steel Košice začali využívať v praxi. Motív troch kruhov sa objavil na niektorých tlačových materiáloch i na výstavných stánkoch spoločnosti a postupne budú jeho používanie rozširovať.

Cenu za výhru v podobe finančnej odmeny si víťazka prevzala od zástupcov U. S. Steel Košice v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach na nedávnej vernisáži diel mladých dizajnérov, ktoré vytvorili počas minuloročného workshopu Inšpirácie v kove.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...