KONTAKT  |    _eng _sk

Vianočný koncert
           

 

 

 

 

Benefičný Vianočný koncert
U. S. Steel Košice

 

Termín: 15. december 2017 o 19.00 hod.

Miesto: Štátne divadlo Košice

Účinkovali: Kristína, Marcella Molnárová, Janais, Berco Balogh a Karol Csino, Pavol Habera, Orchester Štátneho divadla Košice, dirigoval Karol Kevický

Moderátorka: Andrea Chabroňová

Počas vianočného koncertu boli odovzdané symbolické šeky:

» Detskému domovu sv. Klementa Hofbauera z Podolínca
» Detskému domovu Uralská Košice
» Domovu na polceste v Medzilaborciach
» Domovu na polceste v Košiciach
v celkovej hodnote 19 000 €

» Občianskemu združeniu ArtEst – finančné prostriedky zo vstupného, so sumou 3 205 €

» Východoslovenskému onkologickému ústavu v Košiciach – výťažok tradičnej koncoročnej zbierky železiarov v hodnote 42 346 €, šek s rovnakou sumou odovzdal za spoločnosť U. S. Steel Košice aj prezident spoločnosti. Železiari a spoločnosť USSK tak darovali VOÚ 84 692 €.

Charitatívne odkazy Vianočného koncertu

U. S. Steel Košice kontinuálne a dlhodobo podporuje tých, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.
Vyvrcholením sponzorských aktivít spoločnosti je už tradične vianočný koncert.

podpora detských domovov
 

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje detské domovy na východnom Slovensku už 17 rokov. V tomto programe sa vystriedali takmer všetky domovy, niektoré z nich aj opakovane. Podpora vyjadrená vo financiách predstavuje viac ako 366 000 €.

Pozornosť, ktorú oceliari venujú deťom, nie je možné vyčísliť.

Už 12 rokov si deti z domovov píšu svoje želania na kartičky prianí, ktoré im zamestnanci spoločnosti na Vianoce plnia. Stromčeky prianí si našli svoje pevné miesto v ich srdciach a mnohí z nich považujú za samozrejmosť, že okrem svojich vlastných detí, potešia na Vianoce darčekom aj dieťa z detského domova.

Pomôcť mladým ľuďom, ktorí musia bezpečie detského domova opustiť, sa snažia v domovoch na polceste. Takýto dom vybudovali svojpomocne i pri detskom domove v Podolínci, aj za finančnej podpory U. S. Steel Košice.

V programe bolo prostredníctvom filmovej dokrútky predstavené aké zážitky pripravili oceliari tohto roku deťom z domovov a nahliadlo sa aj do domova na polceste v Podolínci.

Počas koncertu symbolické šeky prevezali riaditelia dvoch detských domovov a dvoch domovov na polceste.

 

podpora rodín zamestnancov,
ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii

Desať rodín, to je desať rôznych príbehov, desať neľahkých osudov. Niektoré sa museli vysporiadať so smrťou najbližšieho človeka, ďalšie bojovali s ťažkou chorobou niektorého z rodičov, starali sa a starajú o vážne choré dieťa.

Priviesť ich na iné myšlienky, poskytnúť priestor na príjemné a pekné zážitky, aj to je zmyslom projektu Sme s vami v pravý čas, ktorý spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje už šiesty rok. Okrem toho každá rodina dostane na záver roka jednorazovú finančnú podporu vo výške 2 000 €.

Vo filmovej dokrútke počas vianočného koncertu sme predstavili rodiny zaradené do projektu v tomto roku. Viaceré rodiny zhodnotili svoju účasť v projekte a pozreli sme sa aj na niektoré podujatia, ktoré v priebehu roka navštívili.

V závere dokrútky sme predstavili nové rodiny zaradené do projektu Sme s vami v pravý čas 2018.

vianočný stánok U. S. Steel Košice
a podpora ArtEst

Už dvanásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 22. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstavila širokej verejnosti činnosť 18 partnerských organizácií a pomohla organizovať zbierku na ich ďalší rozvoj. Svoje aktivity a služby prezentovali detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia. Za každou organizáciou je jedinečný príbeh, stovky hodín prospešnej práce, stovky detí či dospelých, ktorým pomohli. Všetky tieto organizácie privítali záujem a podporu Košičanov či návštevníkov mesta. Chod charitatívneho stánku zabezpečili denne od 10.00 do 20.00 hod. zamestnanci a štipendisti hutníckej firmy formou dobrovoľnej služby.

Vo filmovej dokrútke sme predstavili vianočný stánok v deň otvorenia Košických Vianoc. V tento deň svoje pekné vianočné ozdoby a dekorácie ponúkali mladí ľudia z Občianskeho združenia Art-Est, ktorého náplňou činnosti je polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže.

Symbolický šek – výťažok z predaja lístkov na Vianočný koncert, prevezala riaditeľka občianskeho združenia.

 

vyhlásenie výsledkov finančnej zbierky
medzi zamestnancami

Zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice podporili v tomto roku Východoslovenský onkologický ústav. Symbolický šek s výslednou sumou z tradičnej koncoročnej dobrovoľnej zbierky bol počas koncertu odovzdaný vedeniu VOÚ.

Rovnakou sumou, akú vyzbierali zamestnanci, prispela aj spoločnosť U. S. Steel Košice.

Finančné prostriedky budú určené na kúpu kvalitného digitálneho RTG prístroja, ktorý umožní rýchlejšiu diagnostiku nádorových ochorení.

Spoločnosť U. S. Steel Košice organizovala zbierky pre vybrané zdravotnícke zariadenia 14-krát, zamestnanci, firma a Nadácia U. S. Steel Košice pomohli zdravotníckym zariadeniam celkovou sumou viac ako 1 336 000 €.

Symbolický šek odovzdal jeden zo zamestnancov, ktorí prispeli do zbierky.

KONTAKT

Iveta falatová

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 5237

ifalatovask.uss.com

 

 

Marianna Belušková

Organizátorka podujatia

 

+421 55 673 0426

mbeluskovask.uss.com

 

 

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

Novinky z komunity

Z novej tribúny pozerali na majstrov

Na začiatku bola predstava, ako by mala vyzerať nová tribúna pre divákov v cykloareáli Dirtpark na Drábovej ulici na sídlisku KVP v Košiciach. Tá sa zhmotnila do jednoduchých náčrtov, ...

Hutníci sadili stromy v mestskom parku

Mesto krajšie a bohatšie o nové stromy. To je výsledok mimoriadneho dobrovoľníckeho podujatia, ktorým 24. apríla prispeli hutníci k zdôrazneniu toho, že Košice sú tento rok európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.