Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VIANOČNÝ KONCERT

Prázdny

BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT U. S. STEEL KOŠICE

 

 

 

 

Benefičný Vianočný koncert
U. S. Steel Košice

 

Termín: 14. december 2018 o 19.00 hod.

Miesto: Štátne divadlo Košice

Účinkujúci: Doris, Katarína Knechtová, Filip Jančík, Peter Cmorík, Mária Čírová, Orchester Štátneho divadla Košice, diriguje Karol Kevický, Zbor Opery Štátneho divadla Košice, zbormajster Lukáš Kozubík

Moderátorka: Jarmila Hargašová Lajčáková

Počas vianočného koncertu boli odovzdané symbolické šeky:

Tri symbolické šeky boli odovzdané Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach - oddeleniu ORL na zriadenie detského audiocentra. Šeky prevzali riaditeľka DFN Ingrid Urbančíková a primár ORL Andrej Koman.
Prvý symbolický šek, ktorý bol výsledkom tradičnej koncoročnej zbierky železiarov v hodnote 40 909,35 € odovzdala za zamestnancov Zdenka Králiková.
Druhý symbolický šek s rovnakou sumou odovzdal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James Bruno.
Tretí šek s rovnakou sumou od Nadácie U. S. Steel Košice odovzdala Melissa Bruno.
Zamestnanci, spoločnosť a Nadácia U. S. Steel Košice tak podporili DFN – oddelenie ORL úžasnou sumou
122 728,05 €.

Finančné prostriedky z dobrovoľného vstupného na koncert v hodnote 3 860 €  boli venované Občianskemu združeniu Priatelia sluchovo postihnutých detí. Symbolický šek si z rúk zamestnankyne U. S. Steel Košice Viery Štefanovovej prevzala predsedníčka OZ Andrea Muličáková.

Záznam koncertu

Charitatívne odkazy Vianočného koncertu

U. S. Steel Košice kontinuálne a dlhodobo podporuje tých, ktorí sú na pomoc iných odkázaní.
Vyvrcholením sponzorských aktivít spoločnosti je už tradične vianočný koncert.

podpora detských domovov
 

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje detské domovy na východnom Slovensku už 18 rokov.

Deti z domovov si napísali svoje želania na kartičky prianí, ktoré im zamestnanci spoločnosti na Vianoce splnili. Stromčeky prianí si našli svoje pevné miesto v ich srdciach a mnohí z nich považujú za samozrejmosť, že okrem svojich vlastných detí, potešia na Vianoce darčekom aj dieťa z detského domova. Pomôcť mladým ľuďom, ktorí musia bezpečie detského domova opustiť, sa snažia v domovoch na polceste.

Z filmovej dokrútky sa diváci koncertu dozvedeli, aký je život chlapcov z Domu na pol ceste v Košiciach a spoznali tiež dvoch mladých ľudí, ktorí sa z domu na pol ceste posunuli ďalej, a to vďaka práci, ktorú získali v spoločnosti U. S. Steel Košice.

Domovu na pol ceste v Košiciach, Detskému domovu v Podolínci a na Uralskej ulici v Košiciach pomohla spoločnosť U. S. Steel Košice aj finančne. Tohtoročná podpora predstavuje sumu 17 000 €.

podpora rodín zamestnancov,
ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii

Desať rodín, to je desať rôznych príbehov, desať neľahkých osudov. Niektoré sa museli vysporiadať so smrťou najbližšieho človeka, ďalšie bojovali s ťažkou chorobou niektorého z rodičov, starali sa a starajú o vážne choré dieťa.
Priviesť ich na iné myšlienky, poskytnúť priestor na príjemné a pekné zážitky, aj to je zmyslom projektu Sme s vami v pravý čas, ktorý  spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje už siedmy rok.
Okrem toho každá rodina dostala na záver roka jednorazovú finančnú podporu vo výške 2 000 €.

Vo filmovej dokrútke počas vianočného koncertu spoznali diváci rodinu pani Márie Reisovej a jej  dcéra Martinka na koncerte aj zaspievala. Divákom sa v sprievode Orchestra Štátneho divadla Košice predstavila piesňou Páslo dievča pávy.

Podpora OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí

V ďalšej filmovej dokrútke navštívili diváci koncertu prostredníctvom kamery RTVS Občianske združenie Priatelia postihnutých detí z Prešova. Predsedníčka OZ si na koncerte prevzala symbolický šek v hodnote 3 860 €.

vyhlásenie výsledkov finančnej zbierky
medzi zamestnancami

Zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice podporili v tomto roku Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach - oddelenie ORL.
Symbolický šek s výslednou sumou z tradičnej koncoročnej dobrovoľnej zbierky bol počas koncertu odovzdaný vedeniu DFN a oddelenia ORL.
Rovnakou sumou, akú vyzbierali zamestnanci, prispela aj spoločnosť U. S. Steel Košice.
Celkovú sumu strojnásobil šek z Nadácie U. S. Steel Košice.
Darované finančné prostriedky v sume 122 728,05 € pomôžu zriadiť detské audiocentrum. Deti z Košíc a východného Slovenska tak nebudú musieť cestovať na odborné vyšetrenia do Bratislavy alebo Brna.


Spoločnosť U. S. Steel Košice organizovala zbierky pre vybrané zdravotnícke zariadenia 15-krát. Zamestnanci, firma a Nadácia U. S. Steel Košice pomohli zdravotníckym zariadeniam celkovou sumou takmer ako 1 421 000 €.

Hlavný organizátor:

usske_logo

Mediálny partner:

ocel_logo copy

V I A N O Č N Ý   K O N C E R T

VyvrcholenIE sponzorských aktivít

Iveta Falatová

Organizátorka podujatia

  +421 55 673 5237

  ifalatova@sk.uss.com

Marianna Belušková

Organizátorka podujatia

  +421 55 673 0426

 mbeluskova@sk.uss.com

Prázdny

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...