KONTAKT  |    _eng _sk

Oceľ s organickými povlakmi​
           

 

 

Charakteristika

Kombinácia technických vlastností, efektivity a environmentálnych charakteristík robí z ocele s organickým povlakom perfektný materiál pre rôzne priemyselné odvetvia. Keďže majú povrch už upravený, tieto ocele nielen zvyšujú efektivitu spracovania a znižujú spotrebu energie a času, ale sú tiež šetrné k životnému prostrediu. 

 

Oceľové plechy s organickými povlakmi sú vhodné na použitie, kde má korózna odolnosť pri použití prvotný význam. Používajú sa v stavebníctve na výrobu strešných krytín, ohýbaných profilov na opláštenie budov, architektonických prvkov. Široké použitie majú aj v oblasti bielej techniky a výroby kovového nábytku.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ktoré sú dozorované TÜV NORD.


Pri našej snahe zabezpečiť perfektné produkty pre jednotlivé odvetvia sme boli schopní vyvinúť nový produkt - pozinkovaný plech s tenkým organickým povlakom. Žiarovo pozinkovaný podklad s vrstvou polymérového povlaku na oboch stranách predstavuje perfektné riešenie pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
» Viac sa o tenkom organickom povlaku dozviete tu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

výhody

 • Dlhá životnosť
 • Odolnosť voči korózii
 • Dlhodobý estetický vzhľad
 • Excelentná tvárniteľnosť
 • Minimálna údržba
 • Možnosť recyklácie a šetrnosť k životnému prostrediu
   

hlavné charakteristiky

 • Vzhľad: farba, lesk, povrchová úprava (hladká, zrnitá, štruktúrovaná, reliéfna, atď.) 
 • Kľúčové vlastnosti: plasticita, odolnosť voči korózii a UV žiareniu 
 • Špecifiká: chemická odolnosť, emisivita, antigrafity povrch zamedzujúci znečisteniu
   

 

Ocele s organickým povlakom sú vyrábané v kontinuálnom procese nanášania laku na pás. Tento proces zahŕňa čistenie (ak je potrebné), chemickú predúpravu kovového povrchu a jednostrannú alebo obojstrannú jednoduchú alebo viacnásobnú aplikáciu náterov, ktoré sa následne vytvrdzujú v peci a nakoniec rolujú do zvitkov.

Ako efektívny nástroj vysokokvalitnej produkcie a produktov, v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001 vydanou TÜV CERT, bol zavedený systém kontroly kvality. Základný materiálom pre produkciu ocele s organickým povlakom je  žiarovo pozinkovaný plech alebo plech, valcovaný za studena bez povrchovej úpravy.

 

hlavné charakteristiky

Vlastnosti povlakovaných plochých výrobkov musia spĺňať požiadavky uvedené v medzinárodných alebo národných normách. Požadované vlastnosti, tolerancie a normy musia byť uvedené v čase dopytu v objednávke. 

Kontrola farby organického povlaku zahŕňa vykonanie vizuálneho porovnania medzi vzorkou vyrobeného produktu a  referenčnou vzorkou - etalónom. Za účelom dôkladnejšej kontroly sa rozdiel farby môže merať prístrojovo. Farebné karty a RAL tóny často nedefinujú presné farby, a preto slúžia len ako návod. Vnímanie farieb je u jednotlivých povrchových úprav rozdielne (zmeny lesku, reliéfne, dekoratívne, zvrásnené, metalické). Tieto špeciálne povrchové úpravy môžu vykazovať medzi jednotlivými výrobnými šaržami zmeny vzhľadu a farby.

ZRKADLOVý LESK PODĽA EN10169

Rozsah lesku Matný Nízky lesk Saténový lesk Pololesklý Lesklý Vysoko lesklý
Rozsah jednotiek lesklosti    (60°) ≤ 10

> 10 ≤ 20

> 20 ≤ 40

> 40  ≤ 60

> 60 ≤ 80

≥ 80

Lesk je optická vlastnosť povrchu, ktorú charakterizuje jeho schopnosť odrážať svetlo.
Ak lesk nie je v objednávke špecifikovaný, štandardne sa aplikuje saténový lesk.

ÚROVNE PRUŽNOSTI PRODUKCIE USSK

Úroveň pružnosti Vysoká pružnosť, pre náročné podmienky tvarovania Štandardná pružnosť
Minimálny polomer ohýbania (nominálna hrúbka T produktu) <1T

max. 3,0 T pre ťahané akosti
max. 3,5 T konštrukčné akosti

V závislosti od koncového použitia plochých produktov zo zvitku s povlakom je potrebné vlastnosti a pružnosť produktu dohodnúť v čase dopytu a objednávky. Pružnosť produktu sa vyhodnocuje ohybovou skúškou T, vykonanou na nechránenej strane. Pružnosť produktu závisí od hrúbky podkladu, metalickej ochrany a organického povlaku. Počas skúšok pružnosti sa pri 10-násobnom zväčšení nesmú zistiť žiadne viditeľné praskliny vo vrstve povlaku

Akosti a rozmery

typová zhoda

 

Využitie

Norma

Akosť

pozinkovaný 1)
substrát

Ťažné

EN 10346

   DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z3), DX56D+Z3)

Konštrukčné

EN 10346

   S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z

substrát valcovaný za studena 2)

Ťažné

EN 10130

   DC01, DC03, DC043), DC053)

Konštrukčné

DIN 1623/09

   S215G

1) Pozinkovaný pás, valcovaný za studena s metalickým povlakom
2) Valcovaný za studena, bez metalického povlaku
3) Po dohode so zákazníkom  

 

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - SUBSTRÁT vyValcovaný za studena (mm)

Nominálna hrúbka1 Šírka2
  750 1000 1100 1250 1260 1300 1330 1400 1500
0,40 - 0,49                    
0,50 - 0,55                    
0,56 - 0,59                    
0,60 - 0,80                    
0,81 - 1,00                    
1,01 - 1,50                    

 

 

 - iba ťažné akosti

   - ťažné a konštrukčné akosti

 

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV - pozinkovaný SUBSTRÁT (mm)

Nominálna hrúbka18   800 1000 1250 1260 1300 1330 1400
0,40 - 0,49                
0,50 - 0,56                
0,56 - 0,59                
0,60 - 0,80                
0,81 - 1,00                
1,01 - 1,50                

 

   - iba ťažné akosti
   - ťažné a konštrukčné akosti
   - po dohode strán

 

Vnútorný priemer zvitku: 508 / 610 mm
Vonkajší priemer zvitku max.: 1 800 mm

Ostatné akosti zodpovedajú medzinárodným (ISO) a národným (ASTM, DIN, JIS, GOST, atď.) normám. Iné rozmery je potrebné dohodnúť vopred.

Hmotnosť zinkového povlaku je 100, 140, 150, 200, 225 alebo 275 g/m2  pri obojstrannej aplikácii alebo 140/85 g/m2  pri hrubšom povlaku na vrchnej strane. Iné hmotnosti je potrebné dohodnúť vopred. Minimálny zinkový povlak na jednej strane je 50 g/m2.

SYSTÉMY ORGANICKÉHO POVLAKU

Výber organickýcho povlakov a ich konkrétnej kombinácie závisí od koncového použitia produktu. Tento výber sa musí dohodnúť medzi odberateľom a dodávateľom, aby boli splnené požiadavky objednávateľa na vlastnosti produktu, antikoróznu ochranu (odolnosť voči korózii na vrchnej strane) a v prípade potreby aj kategória odolnosti voči UV žiareniu na vrchnej strane. Za špecifických okolností sa môže tiež vyžadovať zaistenie antikoróznej ochrany, resp. estetického vzhľadu alebo kompatibility pre spájanie s penou alebo lepidlom. 

Pri dodávke vo zvitku je vrchná strana zvyčajne vonkajšia strana zvitku, pri plechoch a rezaných rozmeroch (v tabuliach) je vrchná strana tá najvrchnejšia.  

Ak kupujúci požaduje alternatívne usporiadanie, je potrebné ho uviesť v čase dopytu alebo objednávky.  

základné typy povlakov

 • Základný povlak - primer  - prvá vrstva vo viacvrstvovom systéme
 • Vrchný povlak - topcoat  - (najvrchnejšia) vrstva vo viacvrstvovom systéme
 • Spodný povlak - backcoat - povlak akéhokoľvek typu na zadnej strane bez konkrétnych požiadaviek na vzhľad, antikoróznu ochranu, tvárniteľnosť, atď.
 • Ochranná fólia - odstrániteľná plastová fólia, nalepená na vrchnej strane za účelom zaistenia dočasnej ochrany voči mechanickému poškodeniu
   

PRIMER

Zabezpečuje odolnosť voči korózii celého systému povlakov.

K dispozícii je množstvo podkladov v závislosti od použitia, požadovaného vzhľadu, prostredia, hrúbky, vrchnej vrstvy a celkovej funkčnosti finálneho systému povlakov. 
Konkrétny vhodný podklad odporúča špecialista výrobcu povlaku.                                             

TOPCOAT

Vrchná vrstva je povlak, aplikovaný na podklad a zvyčajne ide o najvrchnejšiu vrstvu v systéme povlaku, ktorá je vystavená pôsobeniu prostredia. Funkciou vrchnej vrstvy je zaistiť estetický a dekoratívny vzhľad (farebný tón, lesk, textúru, osobitné efekty) resp. antikoróznu ochranu.  

K dispozícii je množstvo vrchných povlakov v závislosti od použitia a prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu, hrúbky a funkčnosti finálneho systému povlakov. Materiál vrchného povlaku obsahuje pigmenty, aditíva, rozpúšťadlá a pojivá, ktoré prispievajú ku konečným vlastnostiam vrchného povlaku. 

BACKCOAT

Zaisťuje ochranu vo vnútri panelu. V sendvičových paneloch musí zaistiť dobrú priľnavosť izolačnej peny.
 
Je k dispozícii pre použitie so základnou vrstvou aj bez nej. Pri aplikácii vo forme jednej vrstvy je hrúbka 7-10µm. Použitie podkladu zvyšuje hrúbku a zlepšuje odolnosť voči korózii. 

K dispozícii je množstvo spodných povlakov v závislosti od použitia a prostredia prevádzky, požadovaného vzhľadu a funkčnosti finálneho produktu.

  PRIMER TOPCOAT BACKCOAT
Chemické zloženie:

bez chrómu

bez chrómu

bez chrómu

Živicový systém/ podklad:

polyesterový, polyuretánový, epoxidový, akrylový

polyesterový, polyuretánový, polyvinylfluoridový, akrylový

polyesterový, epoxidový, polyuretánový

Aplikovateľné hrúbky:   

  tenká (4-15µm), hrubá (do 25-30µm)

interiér (10-15µm), štandard (20-25µm), hrubá (25-30µm)

single coat (8-12µm), s podkladom(>12µm)

Fyzikálne vlastnosti:

viskozita, hustota, merná spotreba

viskozita, hustota, merná spotreba, krycia schopnosť

dekoratívny farebný povlak, pružnosť, antikorózna ochrana, pena

Funkčnosť:

pružnosť, elasticita, tvrdosť, odolnosť voči korózii

   pružnosť, elasticita,   tvrdosť, odolnosť voči korózii

priľnavosť, protitlakové označenie, zamedzuje oteru

Vzhľad:   

hladký, efekt nástreku, efekt pomarančovej kôry

farebný tón, lesk, hladký, textúrovaný, zvrásnený a iné efekty

hladký, textúrovaný (povrch s vysokým trením pre zabránenie deformácie zvitku), farebné možnosti a úrovne lesku

 

 

systém povlaku

V závislosti od použitia  môžu byť výrobky dodávané so špecifikovaným organickým povlakom v 2-, 3- alebo 4-vrstvových systémoch. Najčastejšie používané systémy povlakov sú zobrazené.

2-vrstvový systém povlaku (len jedna strana - 2A)  

2-vrstvový systém povlaku (dve strany – 1A1B)

3-vrstvový systém povlaku (2A1B)

 4-vrstvový systém povlaku (2A2B)

ochranná fólia

Dodatočná ochranná fólia sa odporúča, ak sa predpokladajú zvláštne požiadavky počas prepravy, skladovania alebo spracovania. Fólia sa musí odstrániť najneskôr do troch  mesiacov od aplikácie. Doba vystavenia produktov s org. povlakom a ochrannou fóliou vonkajším podmienkam musí byť prísne obmedzený. Odporúča sa nevystavovať produkty s odstrániteľnou fóliou priamemu slnečnému svetlu, pôsobeniu klimatickým vplyvom, vysokej vlhkosti (napr. počas skladovania) dlhšie ako obmedzenú dobu, keďže účinnosť tejto ochrany je časovo obmedzená.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE OCEĽ
S ORGANICKÝMI POVLAKMI

Stiahnuť PDF (278 kB)

VŠEOBECNÉ DODACIE
PODMIENKY

Stiahnuť PDF (408 KB)

ČISTENIE PLECHOV S ORGANICKÝMI POVLAKMI
Stiahnuť PDF (305 kB)

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

» Doporučenia pre prepravu a skladovanie (149 kB)

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac      

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

KONTAKT

OLIVER LINDVAY

Obchodný riaditeľ pre
priemysel
 

+421 556 739 477
+421 917 731 269

olindvaysk.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

 • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
 • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
 • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
 • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu