Vyhľadávanie:

Prázdny
Prázdny

VYSOKOPEVNÉ IF AKOSTI OCELE​

Prázdny

V kategórii Žiarovo pozinkovaná oceľ

Prázdny

 

 

CHARAKTERISTIKA

Vysokopevné IF akosti ocele sú vhodné hlavne pre zložité konštrukčné komponenty, ktoré si vyžadujú kombinovanú ťahovú tvárnosť a hlboké ťahanie, ako sú napríklad pozdĺžne nosníky, priečne prvky, komponenty zavesenia a podvozku, panely, tunelové sekcie, výstuhy, atď.

U. S. Steel Košice má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001, ako aj podľa IATF 16949 pre automobilový priemysel, ktoré sú dozorované TÜV NORD.

Akosti

Výrobky valcované za studena sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

Technické parametre

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
EN 10346/09
CMAX MnMAX PMAX SMAX SiMAX Al TiMAX NbMAX
HX180YD + Z, + ZF 0,01 0,70 0,06 0,025 0,20 max. 0,1 0,12 0,09
HX220YD + Z, + ZF 0,01 0,90 0,08 0,025 0,20 max. 0,1 0,12 0,09
HX260YD + Z, + ZF 0,01 1,30 0,10 0,025 0,25 max. 0,1 0,12 0,09
HX220PD + Z, + ZF 1) 0,06 0,70 0,08 0,025 0,50 min. 0,02 - -
HX260PD + Z, + ZF 1) 0,11 0,70 0,10 0,025 0,50 min. 0,02 - -
HX300PD + Z, + ZF 1) 0,11 0,70 0,12 0,025 0,50 min. 0,02 - -

1) podľa normy EN 10292/2000 + A2/04

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
EN 10346/09
Rp0,2
[MPa]
Rm
[MPa]
A MIN (%)
Lo = 80 mm
r90
min.
n90
min.
HX180YD + Z, ZF 180 - 240 330 -390 34 1,7 0,18
HX220YD + Z, ZF 220 - 280 340 - 420 32 1,5 0,17
HX260YD + Z, ZF 260 - 320 380 - 440 30 1,4 0,16
HX220PD + Z, ZF 220 - 280 340 - 400 32 1,3 0,15
HX260PD + Z, ZF 260 - 320 380 - 440 28 - -
HX300PD + Z, ZF 300 - 360 400 - 480 26 - -

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ MM ]

HX180YD, HX220YD, HX220PD

Nominálna hrúbka   800 1100 1300 1380 1500
0,50 - 0,59            
0,60 - 0,89          
0,90 - 1,49        
1,50 - 2,00      
Nominálna hrúbka Dĺžka tabúľ Priemer zvitku Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku
[kg.mm -1 šírky]
vnútorný vonkajší
0,45 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku

TOLERANCIE HRÚBKY - EN 10143/06 [ MM ]

RE < 260 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,035 ± 0,040
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKA ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10143/06 [ MM ]

RE < 260 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥ 0,70 < 1,60  ≥ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 10 8 5 4 3
 ≥ 1 200 < 1 500 12 10 6 5 4
 ≥ 1 500 17 15 8 7 6

POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti platí len pre tabule

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ MM ]

HX260YD, HX260PD

Nominálna hrúbka   800 1150 1250 1300 1350 1380 1500
0,50 - 0,59                
0,60- 0,79              
0,80 - 0,89            
0,90 - 1,09          
1,10 - 1,69        
1,70 - 2,00      
Nominálna hrúbka Dĺžka tabúľ Priemer zvitku Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku
[kg.mm -1 šírky]
vnútorný vonkajší
0,50 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [ MM ]

HX300YD

Nominálna hrúbka   800 1000 1100 1300 1350 1380 1500
0,50 - 0,59                
0,60- 0,79              
0,80 - 0,99            
1,00 - 1,09          
1,10 - 1,69        
1,70 - 2,00      
Nominálna hrúbka Dĺžka tabúľ Priemer zvitku Šírka pozdĺžne deleného pásu Nominálna hmotnosť zvitku
[kg.mm -1 šírky]
vnútorný vonkajší
0,50 - 2,00 1 000 - 3 100 cca 500 max. 1 400 40 - 600
(v závislosti na hrúbke plechu)
3 - 9,9
cca 600
2 - 9,4

POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku

TOLERANCIa hrúbky - EN 10143/06 [ MM ] 

260 ≤ RE < 360 MPA

Nominal
thickness
Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach
≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 >1 200 ≤ 1 500
> 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,040 ± 0,045
> 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,045 ± 0,050
> 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060
> 1,00 ≤ 1,20 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,060 ± 0,070
> 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080
> 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,090

POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán

ODCHÝLKA ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10143/06 [ MM ]

260 ≤ RE < 360 MPA

Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach
< 0,70  ≥ 0,70 < 2,00 < 0,70  ≥ 0,70 < 1,60  ≥ 1,60 ≤ 2,00
 ≥ 600 < 1 200 13 10 8 6 5
 ≥ 1 200 < 1 500 15 13 9 8 6
 ≥ 1 500 20 19 12 10 9

POZNÁMKA: odchýlka rovinnosti platí len pre tabule

HMOTNOSŤ POVLAKU

Zinkový povlak
(Z)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 100; 140; 150; 180; 200; 225; 275;(350)
rozdielny 140/100; 150/85;
Povlak zo zliatiny
zinok-železo (ZF)
Min. plošná hmotnosť zinkového
povlaku na oboch stranách [g.m-2]
rovnaký 90; 100; 110; 120

Iné rozmery po dohode strán
Informatívna hrúbka povlaku: 7g.m-2 ≈ 1μm

Ďalšie vlastnosti

VYHOTOVENIE POVLAKU

Výrobky so zinkovým povlakom (Z)

  • zvyčajný zinkový kvet (N)
  • malý zinkový kvet (M)

Výrobky s povlakom zo zliatiny zinok-železo (ZF)

DRUH POVRCHU

  • zvyčajný povrch A - podľa EN 10 346/09
  • zlepšený povrch B - podľa EN 10 346/09

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • chemicky pasivovaný C (Cr 6+ free; f- - free, RoHS compliant
  • olejované O (0,6-2,5 g.m-2 )
  • chemicky pasivovaný a olejovaný CO (iba zvitky)
  • Tenká oceľ s organickými povlakmi
  • bez povrchovej úpravy

V prípade potreby konkrétnych parametrov, ktoré sa tu nenachádzajú, nás kontaktujte

Súbory na stiahnutie

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

V Y S O K O P E V N É   I F   A K O S T I   O C E L E​

KONTAKT

KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE

Milan Beličák

Obchodný riaditeľ pre Česko a Slovensko

    +421 556 734 598

    +421 903 601 790

    mbelicaksk.uss.com

Milan Malík

Obchodný riaditeľ pre Poľsko

  +421 556 734 654

  +421 903 627 471

  mmaliksk.uss.com

Eva Širilová

Obchodný riaditeľ pre západnú Európu

  +421 556 734 016

  +421 917 656 761

  esirillovask.uss.com

Ján Rohár

Obchodný riaditeľ pre južnú a východnú Európu a Export

  +421 556 734 596

  +421 903 616 433

  jroharsk.uss.com

Dušan Dzurovčin

Obchodný riaditeľ pre Rakúsko

  +421 556 734 538

  +421 917 731 813

  ddzurovcinsk.uss.com

Ako môžeme pomôcť vašej firme rásť?

Pri záujme o spoluprácu nám neváhajte napísať správu. Budeme Vás obratom kontaktovať s konkrétnou ponukou.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...