KONTAKT  |    _eng _sk

konferencia k 50. výročiu Výskumu a vývojA USSE
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. S. Steel Košice
8. – 9. október 2018

 

Pri príležitosti osláv 50. výročia Výskumu a vývoja USSE spoločnosť U. S. Steel Košice organizuje konferenciu, ktorá sa bude konať 8. - 9. októbra 2018 v priestoroch U. S. Steel Košice a budú na nej prezentované najnovšie výsledky výskumu v oblasti ocelí a výrobkov z ocele.

Zúčastnia sa na nej súčasní aj bývalí špecialisti a výskumníci Výskumu a vývoja USSE, aby sa podelili so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Na konferencii privítame aj obchodných a akademických partnerov, aby prezentovali nové trendy v oblasti technológií a materiálov.

Konferencia nie je verejná, účasť na nej je možná len na základe pozvánky.

 

Miesto konania
              

Konferencia sa bude konať v administratívnej budove U. S. Steel v Košiciach.

Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku a sú politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom východného Slovenska. Košice sú aj dôležitým priemyselným centrom na Slovensku a U. S. Steel Košice je najväčším zamestnávateľom na východnom Slovensku.

Konferencia časovo nadväzuje na najstarší maratón v Európe a na druhý najstarší maratón na svete – Medzinárodný maratón mieru (MMM), ktorý sa v Košiciach organizuje od roku 1924. V tomto roku sa uskutoční 7. októbra. Pre účastníkov konferencie ponúkame možnosť sledovať maratón vo VIP zóne U. S. Steel Košice. Ak máte záujem prísť povzbudiť športovcov a zažiť atmosféru nádherného športového podujatia, zaškrtnite príslušné políčko v registračnom formulári.

Predsedajúci konferencie
              

  • David Earle Hathaway Jr.
    viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie

  • Viera Kohúteková
    generálna manažérka pre výskum a vývoj

whirlpool

Program
             

8. október 2018

8:30

Registrácia účastníkov

9:00

Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie David E. Hathaway – viceprezident pre Inžiniering a inovácie U. S. Steel Košice, s.r.o.

9:15

Úvodné slovo – prezident U. S. Steel Košice, s.r.o.

9:30

Vyzvaná prednáška prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – rektor Technickej univerzity Košice

9:50

Vyzvaná prednáška prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – predseda Slovenskej akadémie vied

10:10

Vyzvaná prednáška prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenska

10:30

Prestávka (káva, občerstvenie)

10:40

Predstavenie Výskumu a vývoja USSE (V.Kohúteková, generálna manažérka pre Výskum a vývoj USSE)

11:00

Výskum vplyvu technológie výroby IF akostí na ich čistotu (M. Molnár, Výskum a vývoj USSE)

11:20

Výskum korózie MgO-C stavív (J.Bounziová, Výskum a vývoj USSE)

11:40

Výskum denzifikácie uhoľnej vsádzky na DZ Koksovňa (Z.Kosnáčová Machajová, Výskum a vývoj USSE)

12:00

Obed

13:00

Nové nepovlakované akosti plechov pre automobily (Ľ.Juhar, Výskum a vývoj USSE)

13:20

Nové za tepla valcované akosti so zlepšenými úžitkovými vlastnosťami a pre špeciálne aplikácie (V.Jurko, Výskum a vývoj USSE)

13:40

Nové výzvy automobilového priemyslu v oblasti výskumu a vývoja komerčných pozinkovaných AHSS (R.Gburík, Výskum a vývoj USSE)

14:00

Perspektívne antikorózne a multifunkčné povlaky z produkcie USSK (F.Hollý, Výskum a vývoj USSE)

14:20

Pokročilé akosti a inovatívne technológie výroby dynamoplechov v U. S. Steel Košice, s.r.o. (M.Predmerský, Výskum a vývoj USSE)

14:40

Prestávka (káva, občerstvenie)

14:55

Nové trendy vo výrobe a využití ocele pre obalové aplikácie (D.Bogdan, Výskum a vývoj USSE)

15:15

Technický dizajn v prostredí hutníckeho priemyslu (P.Korytko, Výskum a vývoj USSE)

15:35

Vývoj analytických metód povrchovej a vnútornej kvality plechov (A.Mašlejová, Výskum a vývoj USSE)

16:00

Ukončenie odborného programu 1. dňa konferencie

 

 

18:00

Gala Dinner v reštaurácii Slávia pre pozvaných hostí

 

9. október 2018

  • 9:00  Prehliadka závodu/prehliadka laboratórií Výskumu
  • Záver konferencie
  • Obed

KONTAKT

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

research.Košicesk.uss.com

ALICA MAŠLEJOVÁ

 

+421 55 673 2539

amaslejovask.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.