KONTAKT  |    _eng _sk

Celoročná prax študentov vysokých škôl
           

Oddelenia:

Výroba, IT, Predaj a marketing, Nákup, Inžinierske činnosti, Financovanie, Externý trh práce

Základné povinnosti a zodpovednosti:
Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. organizuje atraktívny projekt Celoročná prax pre študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia resp. tretieho ročníka bakalárskeho štúdia so zameraním na hutníctvo, strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, ekonomiku, informačné technológie a kybernetiku.

Čo Vás čaká ?
- Platená pracovná stáž v termíne od 1.10.2018 do 30.6.2019
- Príležitosť zoznámiť sa so „skutočným svetom“ fungovania priemyselného podniku
- Až 20 pracovných hodín odbornej praxe priemerne týždenne v reálnom prostredí výrobných a administratívnych prevádzkach spoločnosti
- Networking – možnosť nadviazať kontakty s vrcholovými manažérmi U. S. Steel Košice
- Obohatenie profesijného profilu o pracovnú skúsenosť s prácou v nadnárodnej spoločnosti
Miesto výkonu práce: U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ďalšie požiadavky:
Študenti 1. a 2. ročníka denného inžinierskeho štúdia, resp. 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia. Študijné zameranie - hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika, informatika, ekonomika a iné.

Ako na to?
- Zaregistrovať sa on-line a poslať životopis v anglickom jazyku do 31. augusta 2018
- Absolvovať vstupný výberový pohovor

Ponúkame:
- Možnosť skĺbiť teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami už počas štúdia prácou na projektoch a úlohách
- Príležitosť zapojiť sa do výrobných a administratívnych činností spoločnosti
- Možnosť získať znalosti a zručnosti, ktoré nie sú súčasťou štúdia na univerzite
- Možnosť plynule pokračovať v odbornej praxi v obľúbenom prázdninovom programe Letná platená stáž a možnosť
výberu témy diplomovej práce z prostredia spoločnosti
- Konkurenčná výhoda na trhu práce

Prázdny

NOVINKY PRE ŠTUDENTOV

Čo mi dala celoročná prax v U. S. Steel Košice

Ešte mesiac a pol a ďalší v poradí už tretí ročník celoročnej praxe študentov v košickej oceliarni sa stane minulosťou. Pre väčšinu z vyše šesťdesiatich vysokoškolákov, predovšetkým poslucháčov ...

Melissa Bruno medzi študentmi

Dňa 15.4.2019 Melissa Bruno navštívila Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Stretla sa tam aj so študentmi stredných škôl gymnázia ...

Na Dni kariéry aj košická oceliareň

Pätnásty ročník Dňa kariéry, ktorý sa uskutočnil v stredu 13. marca 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, prilákal stovky vysokoškolákov najrôznejšieho študijného zamerania.

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421 55 673 1111
Fax: +421 55 673 1110

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.