KONTAKT  |    _eng _sk

A čo ešte?
           Pridané: 13.11.2019
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: 12/2019

Ako rásť s koučingom

O koučingu nepíšeme v podnikových novinách prvý raz a aj preto ma názov školenia Ako rásť s koučingom (osvojte si model GROW) okamžite zaujal. Život okolo nás sa dynamicky mení, kladie na nás nové požiadavky a bez toho, aby sme sa aj my sami rozvíjali, nedokázali by sme sa tempu prispôsobiť. „Koučing ako nástroj riadenia vieme využiť na riešenie pracovných výziev a projektov, ale i na riešenie osobných problémov. Na rozdiel od direktívneho štýlu riadenia je jeho základom počúvanie a kladenie otvorených otázok,“ privítala účastníkov školenia 25. septembra 2019 certifikovaná koučka Martina Magic. „Pri koučingu neriešime príčinu problému, ale hľadáme riešenie.“ V tom pomáha model GROW, čo je vlastne skratka pre štyri základné kroky: 1 - stanovenie krátkodobého či dlhodobého cieľa (Goal), 2 - zistenie skutočného stavu (Reality), 3 - určenie možností riešenia (Options) a nakoniec 4 - vôľa cieľ dosiahnuť. Na rozdiel od mentoringu, ktorý ponúka rady, kouč sa veľa a správne pýta, aby na riešenie prišiel človek sám. Ten však musí byť otvorený komunikácii, premýšľať a úprimne si odpovedať na kladené otázky, ktoré poväčšine umožňujú pozrieť sa na problém z iného hľadiska. A keď si myslíme, že sme už odpovedali na všetky otázky, príde jednoduchá otázka A čo ešte?, ktorá nás motivuje premýšľať ďalej.

Koučovací prístup podporuje diskusiu a spoluprácu, zvyšuje zaangažovanosť a zodpovednosť tých, ktorých sa riešenie týka. Edita Ondrejová, riaditeľka pre dane, koučingový štýl využíva pri komunikácii s ľuďmi zo svojho tímu i ako koučovaná pri hľadaní vlastných riešení. „Myslím si, že v každom človeku je hodnota, ktorá sa prejaví vtedy, keď človek zistí, v čom je naozaj dobrý. Niekedy však ani netuší, aké ďalšie schopnosti sú v jeho vnútri. Koučingový prístup mi pomáha ľuďom ukázať, čo všetko sú schopní vymyslieť, zrea­lizovať a koľko riešení dokážu sami nájsť. Vidím, že potom nachádzajú uspokojenie z toho, čo robia a získavajú sebavedomie. Ich odpovede rozširujú zároveň aj moje obzory,“ hovorí.

Koučing nie je liek na všetky problémy, môže však pomôcť tým, ktorí majú potenciál sa rozvíjať. Aj takouto formou firma podporuje profesijný i osobný rozvoj svojich zamestnancov. Dôležitým predpokladom je pozitívne nastavenie mysle, ktoré závisí od samotného rozhodnutia každého človeka. „Spoločnosť U. S. Steel Košice podporuje koučingovú kultúru od minulého roka a v roku 2019 školenie absolvovalo 25 manažérov a špecialistov z rôznych útvarov výroby aj administratívy,“ povedala nám konzultantka vzdelávania Jana Lörincová z útvaru GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov. „Všetkým zamestnancom však ponúkame individuálneho interného kouča, s ktorým sa môžu stretnúť priamo v podniku. Túto možnosť využilo už niekoľko desiatok zamestnancov. Stačí si vybrať zo zoznamu koučov na intranete ľudských zdrojov alebo ma priamo kontaktovať,“ doplnila J. Lörincová.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok