KONTAKT  |    _eng _sk

A kto je mentorovaný?
           Pridané: 19.02.2020
Autor: Jana LÖRINCOVÁ
Kategória: 04/2020

Mentori svoje znalosti a skúsenosti odovzdávajú ďalším kolegom

Pojmy mentoring a koučing sa v našej firme udomácnili v roku 2012. To, že ľudský kapitál predstavuje základ pre budúci úspech organizácie, nie je dnes už žiadnou novinkou. Rovnako je známy aj fakt, že práve prostredníctvom mentoringu a koučingu možno tento kapitál naďalej rozvíjať. Tieto dva fenomény v praxi často fungujú spolu. Napríklad, prostredníctvom koučingu možno zlepšiť medziľudskú interakciu, komunikačný štýl či rozhodovacie schopnosti zamestnancov. Podobne však takémuto zlepšeniu môže napomôcť aj mentoring, v rámci ktorého starší a skúsenejší zamestnanec  pomáha mladšiemu pri rozvoji zručností a budovaní svojej kariéry.

O koučingu sme už písali v predchádzajúcich číslach novín. Podstatou mentoringu je dobrovoľná podpora jednej osoby (mentorovaného) druhou osobou (mentorom). Mentor býva spravidla skúsenejšia osoba a pomáha mentorovanému rozvíjať nielen odborné  schopnosti, orientáciu v organizácii, ale tiež využite vlastného potenciálu. Mentoring je zároveň špecifický spôsob vedenia zamestnancov, ktorý umožňuje odovzdať skúsenosti a vhodným spôsobom zamestnancom poradiť. Profesijný a sociálny rozvoj mentorovaného v organizácii je základným cieľom firemného mentoringu.

Ako to funguje v U. S. Steel Košice?

Po nástupe nových zamestnancov do našej spoločnosti im nadriadený pridelí mentora, ktorý ho zaškolí v oblasti bezpečnosti práce a odborných zručností potrebných na výkon jeho práce. Dĺžka trvania programu je  minimálne 6 mesiacov (vo výrobe), resp. minimálne 3 mesiace (v administratíve). Absolventi VŠ pokračujú ďalej v rozvojom programe Mentoring, ktorý je určený aj novovymenovaným manažérom, teda manažérom, ktorý prvýkrát riadia zamestnancov.  Cieľom  programu  je rýchlejší rozvoj odborných (technických) alebo vodcovských (leadership) zručností, aby mentorovaní  mohli neustále zlepšovať svoj výkon a potenciál. Program taktiež zabezpečuje odovzdávanie vedomostí a skúseností od kolegov, ktorí  pomôžu absolventom a manažérom pri ich ďalšom rozvoji, raste, pri zvládaní každodenných úloh a výziev.  Táto fáza mentoringu prebieha počas 12-tich mesiacov.

Akú skúsenosť má s procesom mentoringu Pavol Textoris, plánovač opráv elektroúdržby, ktorý absolvoval rozvojový  program ako absolvent VŠ po nástupe do U. S. Steel Košice?  Aké boli vaše očakávania z programu?

Nevedel som presne, čo mám od tohto programu očakávať. Dúfal som, že môj mentor mi pomôže spoznať a pochopiť fungovanie závodu, spoznať činnosti spojené s prevádzkou, údržbou a riadením. 

Aké ciele sa vám v rámci programu podarilo splniť?

Som veľmi rád, že som mohol spoznať fungovanie liniek, tak z pohľadu technológie, ako aj z pohľadu údržby. Som rád, že som mal možnosť mať za mentorov dvoch skúsených manažérov. Pod mentorom Radovanom Čánim na lakoplastovacej linke som spoznal technológiu linky, technologický tok a činnosť ľudí, ktorí obsluhujú linku. Pod vedením Mariána Hanečáka som zase spoznal, čo všetko obsahuje údržbárska činnosť.

Čo považujete za najdôležitejšie pre vašu prácu po absolvovaní programu?

Som rád, že môžem všetky tieto poznatky a rady, ktoré som dostal od mojich mentorov počas tohto programu, využiť pri mojej ďalšej práci.

Poďakovanie si zaslúžia všetci zamestnanci, ktorí prebrali na seba popri svojich pracovných povinnostiach aj rolu mentora. Ide zväčša o zaneprázdnených manažérov a špecialistov vo svojom odbore s mnohými povinnosťami, ktorí sú aj napriek tomu ochotní odovzdávať ďalej  svoje vedomosti a skúsenosti, nadobudnuté počas svojho pôsobenia v U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu