KONTAKT  |    _eng _sk

Aj bezpečnosť spojila firmu so školou
           Pridané: 03.03.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 09/2008

Mať dostatok kvalifikovaných zamestnancov, najlepšie, ako sa hovorí, "ušitých na mieru", ktorí by spĺňali odborné i kvalifikačné požiadavky zamestnávateľov, a to najmä v priemyselnej sfére, je dnes na trhu práce témou číslo jeden. Aj preto je vzájomná komunikácia a spolupráca na profilovaní budúcich absolventov škôl medzi firmami a vzdelávacími inštitúciami tak dôležitá. Príkladom, ako na to, je partnerstvo medzi U. S. Steel Košice a Stredným odborným učilišťom hutníckym v Košiciach Šaci. Ich spoločným cieľom je, aby žiaci získavali nielen odborné vedomosti a zručnosti, ale, ako to potvrdzuje i kooperácia na ostatnom projekte, i návyky bezpečnej práce a zmysel pre zodpovednosť. Budúci hutníci ich budú získavať aj v novej špeciálnej učebni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú škola vybudovala v úzkej spolupráci s odborníkmi v oblasti BOZP z U. S. Steel Košice v priebehu niekoľkých mesiacov. Minulý týždeň v stredu, 20. februára, ju slávnostne odovzdali do užívania.

"Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý uplatňuje spoločnosť U. S. Steel Košice, je pre nás veľkou motiváciou a ukazuje nám ďalšiu cestu, ktorou sa chceme pri výuke našich žiakov uberať," povedal Jozef Šablatúra krátko po otvorení učebne s charakterom didaktického centra, na ktorom nechýbali prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča a ďalší pozvaní hostia. "Aj preto sme sa veľmi radi zapojili do grantového programu V školách bezpečnejšie, s ktorým prišla fabrika. S projektom Príprava žiakov SOU hutníckeho v oblasti bezpečnosti práce pre rýchlu adaptáciu na podmienky prevádzkových pracovísk. Výsledkom jeho realizácie je okrem iného zriadenie tejto učebne." Kapacitu má tridsať miest, bude slúžiť na pravidelné teoretické i praktické vyučovanie a stane sa zdrojom aktuálnych informácií i školení v oblasti BOZP. Sú tu sústredené osobné ochranné pomôcky, s ktorými sa žiaci stretávajú počas prevádzkových praxí, interiér dotvárajú figuríny vzorového ustrojenia zamestnanca košickej oceliarne i žiaka SOU, ďalej nástenky so zásadami bezpečnej práce pri opravách, objasňujúce systém bezdotykovej manipulácie s bremenami, postupy bezpečnej práce pri zabezpečovaní technologických zariadení. Žiaci tu nájdu aj všetky záchranné, príkazové, zákazové a výstražné bezpečnostné značky. Učitelia i žiaci budú mať k dispozícii modernú didaktickú a audiovizuálnu techniku a tiež súhrn rôznych metodických materiálov, pokynov, nariadení, noriem a platných zákonov, ktoré riešia problematiku bezpečnosti a hygieny práce.

"Potešilo nás, že do grantového programu V školách bezpečnejšie sa naozaj kvalitným projektom zapojilo aj SOU hutnícke," konštatoval okrem iného v svojom príhovore David H. Lohr. "Dosiahnuť nulovú úrazovosť, to nie je len otázka kvalitných zariadení a technológií, ktoré používame. Je to predovšetkým otázka zmeny myslenia a odlišného prístupu k tomu, čo v priebehu dňa robíme a ako to robíme. A to aj v prípade mladých ľudí. Som rád, že sa projekt v tejto škole podarilo úspešne dokončiť a verím, že už čoskoro začne prinášať svoje ovocie. Som presvedčený o tom, že ak dávame mladým ľudom príklady, ako sa bezpečne správať a príležitosť využívať systémy, ktoré už máme v praxi odskúšané, je to dobrý spôsob, ako ich dostať v tejto oblasti na správnu cestu."

To, že v SOU hutníckom venujú problematike BOZP zaslúženú pozornosť považuje za dôležité aj viceprezident pre ľudské zdroje M. Pitorák. "Našich budúcich zamestnancov v robotníckych profesiách budeme prijímať práve z tejto školy," povedal. "Dnes sa tu pre U. S. Steel Košice pripravuje vo všetkých ročníkoch dovedna viac ako 560 žiakov, z ktorých si, samozrejme, vyberieme tých najlepších, vyše 250 z nich absolvuje na našich pracoviskách aj desať dní v mesiaci prevádzkovú prax. Preto je veľmi dôležité, aby sa v prevádzkach pohybovali a správali bezpečne."

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam