KONTAKT  |    _eng _sk

Dajme im šancu... a oni nám ukážu, aké sú silné
           Pridané: 25.02.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 08/2008

Krajská neonatologická nezisková organizácia Novorodenec

Dušanka sa narodila maličká. Veľmi, veľmi maličká. Keď prišla na tento svet, nemala ani tisíc gramov. Dnes už má dvojnásobnú hmotnosť a ak všetko pôjde dobre, tak ako doteraz, mamka, ktorá s ňou strávila dlhé týždne na 16. poschodí nemocnice na Terase, si ju už bude môcť onedlho zobrať domov. Do Prešova, kde už na ne obe čakajú... Prednosta Kliniky neonatológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach na Triede SNP Peter Krcho je spokojný s vývojom stavu maličkej pacientky.

"Záchrana predčasne narodených detí a úspech ich liečby závisí od viacerých faktorov. No ak sa k nám malý pacient dostane včas, sme schopní zachrániť aj 500-gramové dieťa. Najideálnejším riešením je, keď ošetrujúci gynekológ, ktorý objaví počas tehotenstva u ženy náznaky možného problému, pošle mamičku rodiť k nám. Skrátka, ak sa dieťa narodí po 26. týždni a dostane sa mu kvalitnej prenatálnej i postnatálnej starostlivosti, vieme mu pomôcť." Taký je aj prípad Dušanky a jej mamky Júlie.

V regióne východného Slovenska sa rodí spomedzi všetkých krajov najviac detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Až polovica. V Klinike neonatológie prijímajú každého novorodenca v ohrození života tak z Košického či Prešovského kraja, kde dosiaľ nedisponujú detskou chirurgiou či neurochirurgiou. Ako jediní zdravotníci si chodia pre svojich pacientov na miesto narodenia sami.

"Vlani sme prijali 330 detí, ktoré potrebovali urgentnú starostlivosť. Z nich 33 zomrelo. Žiaľ, nevieme zachrániť všetky ohrozené deti, niektoré sú nevyliečiteľné, ale ak im bude poskytnutá, ako som už spomínal, kvalitná prenatálna a včasná postnatálna starostlivosť, vieme úmrtnosť znížiť. Rovnako aj chorobnosť."

Košickí neonatológovia patria medzi špičkových odborníkov na Slovensku, už niekoľko rokov spolupracujú s expertmi v New Yorku, Washingtone, Bostone či Providence. Dokážu veľa, nie však zázraky. S kvalitnými prístrojmi však zmôžu oveľa, oveľa viac. Aj preto si cenia každú pomoc, ktorej sa im v tomto smere dostáva. Pred dvomi rokmi aj od Nadácie U. S. Steel Košice. "Vďaka vašej podpore sme mohli kúpiť šesť nových monitorov na meranie koncentrácie kyslíka v tkanivách novorodencov. Výskyt postihnutia sietnice očí sme vďaka tomu dokázali znížiť skoro o 40 percent. Oveľa menej detí ohrozených slepotou muselo teda cestovať do Bratislavy na zákrok. Využívanie pulzných oxymetrov malo a má priamy dopad na výsledky v chorobností detí. Naším cieľom teda tiež je, aby sme eliminovali a znižovali výskyty vážnych komplikácií u novorodencov, ktoré môžu zanechať trvalé následky," konštatuje P. Krcho.

Prax ukazuje, že predčasne narodené deti sú v mnohých prípadoch vo svojom ďalšom živote až nadmieru inteligentné. "Máme niekoľko detí, ktoré dnes navštevujú školu pre mimoriadne nadanú mládež. A to pri narodení vážili 600 či 700 gramov," dodáva prednosta.

Mnohé z prístrojov, ktorými dnes na Klinike neonatológie disponujú, získali lekári vďaka Krajskej neonatologickej neziskovej organizácii Novorodenec, ktorej založenie sami iniciovali. Zastrešuje spoločnosť lekárov, sestier a rodičov detí, ktoré boli v ohrození života. Jej cieľom je spájať úsilie a podporovať starostlivosť o novorodenca v ohrození, prinášať dôležité medicínske informácie, vzdelávať personál a sústreďovať peniaze na prístroje používané pri starostlivosti o ohrozené deti. "Až 90 percent finančných prostriedkov, ktoré sa našej organizácii podarí získať, či už formou dobrovoľných zbierok, dvoch percent z daní alebo z iných zdrojov, investujeme práve do nákupu zdravotníckej techniky," vraví prednosta kliniky. Tá je tu potrebná ako soľ. Momentálne im chýbajú komplexné monitorovacie zariadenia. Štyri z toho mála, ktoré mali k dispozícii, museli kvôli opotrebovaniu vyradiť, potrebujú ich 12. Pritom cena jedného sa pohybuje od 100 do 200 tisíc. Spoľahlivosť začínajú vypovedať aj dávkovacie pumpy. "Používame ich už desať-dvanásť rokov a ich nastavovanie už nie je ideálne," vykresľuje situáciu P. Krcho.

Ak sa rozhodnete svoje dve percentá venovať práve Krajskej neonatologickej neziskovej organizácii Novorodenec, pomôžete jej zadovážiť potrebné špecializované zdravotnícke zariadenia. Nikto z nás nikdy nevie, kedy bude urgentnú starostlivosť potrebovať naše dieťa, vnuk či vnučka.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu