Vyhľadávanie:

Ako je to s daňovou úľavou

Ako je to s daňovou úľavou

Sporíte si v treťom pilieri?

Vlaňajšia novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení priniesla, okrem iného, aj obnovenie daňovej úľavy. V tomto roku si ju môžu sporitelia v treťom pilieri uplatniť na príspevky v maximálnej výške 180 eur, zaplatené od 1. januára do 31. decembra 2014, čím usporia na dani 34,20 eura. Plnú úľavu si vie uplatniť ten sporiteľ, ktorý platil aspoň 15 eur mesačne. Má však nárok na ňu každý?

"Jednoznačne áno môže povedať iba ten klient, ktorý má uzatvorenú len jednu zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení a uzatvoril ju v priebehu roka 2014. Rovnako má nárok na daňovú úľavu ten sporiteľ, ktorý už síce zmluvu uzatvoril predtým, ale v priebehu minulého roka podpísal dodatok k nej a prešiel na nové podmienky doplnkového dôchodkového sporenia stanovené zákonom," uviedla vedúca oddelenia marketingovej komunikácie z Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita Jana Volnerová. Na vysvetlenie dodala, že zložitejšia je už situácia, ak má klient viac zmlúv v jednej DDS alebo uzatvoril zmluvy s viacerými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

"Ak ich má viac, vždy sa musí prihliadať na to, či sú na všetkých zmluvách rovnaké nové podmienky. Ak sú rozdielne, jedna je napríklad uzatvorená vlani s novými podmienkami, druhá pred rokmi a sporiteľ neprijal k nej v minulom roku dodatok o nových podmienkach sporenia, nárok na daňovú úľavu nemá. To isté platí aj v prípade, ak z niektorej zo zmluvy poberal v priebehu roka doplnkový dôchodok alebo oň v roku 2014 požiadal. Ak si ľudia tieto otázky zodpovedajú a aj napriek tomu si nebudú istí, lepšie je prísť na pobočku DDS, prípadne zatelefonovať, nachystať si rodné číslo a overiť si to. Z celého poistného kmeňa spĺňa v našej spoločnosti podmienky pre daňovú úľavu len približne 10 tisíc sporiteľov." Jana Volnerová z DDS Stabilita tiež pripomenula, že ak si sporiteľ uplatní nárok na daňovú úľavu a neskôr požiada o predčasný výber, bude ju musieť, ako ukladá zákon, vrátiť.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...