Vyhľadávanie:

Ako kreatívnu fabriku v Košiciach vnímajú tri významné osobnosti?

Ako kreatívnu fabriku v Košiciach vnímajú tri významné osobnosti?

Steel Park si za rok svojej existencie získal mnohých priaznivcov

MAROŠ ŠEFČOVIČ, PODPREDSEDA EURÓPSKEJ KOMISIE PRE ENERGETICKÚ ÚNIU

· Kreatívna fabrika Steel Park v Košiciach má rok. Vlani ste pri jej slávnostnom otvorení vyslovili presvedčenie, že mladí ľudia budú do nej určite radi chodiť. Je to skutočne tak. Brány tohto zábavno-technického stánku prekročilo už vyše 31 500 návštevníkov. Potešujúce?
Určite. Som veľmi rád, že táto výborná myšlienka sa stretla s pozitívnou odozvou zo strany verejnosti. Kreatívna fabrika Steel Park umožňuje návštevníkom oboznámiť sa s procesom výroby ocele a zároveň tvorivým spôsobom otestovať si svoje znalosti a kreatívne myslenie vo viacerých vedeckých disciplínach ako fyzika, geológia, biometria, optika a podobne. Je to určite originálny spôsob, ako zvýšiť záujem verejnosti o priemyselný sektor a technické vedy.

· V čom vy osobne vidíte najväčší význam a prínos takýchto centier?
Centrá typu Steel Parku majú veľký význam najmä z hľadiska vyvolania záujmu mladých ľudí o priemyselné odvetvia. Priemysel zohráva veľmi významnú úlohu v kontexte tvorby HDP na Slovensku a rastu ekonomiky vôbec. Bohužiaľ, táto skutočnosť nie je adekvátne odzrkadlená v oblasti vzdelávania, kde Slovensko neustále zápasí s nedostatkom kvalifikovaných absolventov technických smerov. Práve kreatívne fabriky typu Steel Parku by v tomto smere mohli značným spôsobom pomôcť a stimulovať väčší záujem mladej nastupujúcej generácie o technické smery štúdia na stredných a vysokých školách.

· Súčasťou Steel Parku sú exponáty podporujúce kreativitu, technické myslenie, avšak aj zodpovedný a udržateľný pohľad na surovinové a energetické zdroje. Akú pozíciu zaujíma Slovensko z hľadiska povedomia o zodpovednom raste a šetrnom využívaní energií?
Nová Európska komisia pod vedením Jeana C. Junckera si dala za cieľ (okrem iného) vybudovať v Európskej únii silnú energetickú úniu, ktorá bude založená na zvýšení energetickej bezpečnosti a aktívnom boji proti klimatickým zmenám. V tomto kontexte budú dôležitú úlohu zohrávať aj obnoviteľné zdroje energie. Európska únia je už teraz lídrom, čo sa týka nových technológií obnoviteľných zdrojov. Až 44 percent všetkých nových inštalácií obnoviteľných zdrojov energií bolo v roku 2012 práve v Európskej únii. Technologicky je Európska únia na špičke. Musíme však zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií v energetickom mixe a zároveň zachovať suverénne právo národných štátov rozhodovať o svojom mixe. Verím, že Slovensko bude v tomto kontexte pozitívne napredovať a zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energií s cieľom zaručiť svoju energetickú bezpečnosť a udržateľnosť.

· Je možné "zosieťovanie" podobných zábavných technických centier ako je Steel Park v rámci Európskej únie? Bude to viac závisieť od aktivity jednotlivých centier alebo sa dá v tomto smere očakávať iniciatíva z Bruselu?
Ďalšie prepájanie takýchto centier na európskej úrovni je určite zaujímavá myšlienka. Domnievam sa, že je to jeden zo spôsobov, akým by sa dalo prispieť k postupnému odstraňovaniu nedostatku pracovných síl a veľkého dopytu po pracovníkoch v technických smeroch na európskom trhu práce. Takéto myšlienky sa tešia všeobecnej európskej podpore.

· Práve pre mladých návštevníkov Steel Parku je podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu asi taká hviezda, ako pre mladých hokejistov Miro Šatan. Váš príklad môže pritiahnuť pozornosť mladých technikov a vedcov práve k agende, ktorej sa venujete. Hodláte to aj nejako využiť na stretnutia s mládežou?
Stretnutia s mladými ľuďmi považujem za veľmi inšpiratívne a užitočné. Aj počas svojho uplynulého päťročného mandátu som sa snažil stretávať so študentmi a diskutovať s nimi o aktuálnych európskych témach. Myslím si, že Európska únia potrebuje mladých odborníkov v rôznych vedeckých a technických disciplínach, aby bola schopná kontinuálne reagovať na výzvy (nielen) v oblasti energetickej bezpečnosti a klimatických zmien a zároveň udržať svoju pozíciu z hľadiska svetovej konkurencieschopnosti. V stretnutiach s mladými ľuďmi preto budem pokračovať naďalej a už teraz sa teším na množstvo podnetných diskusií.


PRIMÁTOR MESTA KOŠICE RICHARD RAŠI

· Vysoká návštevnosť Zábavného technického centra Steel Park potvrdzuje, že si kreatívna fabrika za dvanásť mesiacov svojej existencie dokázala získať deti i dospelých. Ukazuje sa, že jeho zriadenie bolo dobrým krokom. Súhlasíte?
Určite áno. Ďakujem spoločnosti U. S. Steel Košice, Technickej univerzite v Košiciach, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach za to, že navrhli a vyrobili originálne exponáty, aké nenájdete v žiadnom obdobnom science centre. Ukazuje sa ale, že nielen zriadenie Steel Parku bolo dobrým krokom. Ešte dôležitejšie pre Košice a región je, že spoločnosť U. S. Steel ostala v Košiciach. Osobne som sa zúčastnil v marci 2013 dôležitých rokovaní v Spojených štátoch, pretože mi mimoriadne záležalo a záleží na tom, aby americký investor ďalej podnikal v našom meste. Predstavuje pre nás veľkú ekonomickú stabilitu a zároveň je našim významným partnerom pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja mesta Košice. Význam úspechu týchto rokovaní v súčasnosti vnímame v kontexte diania na Ukrajine a v Rusku ešte intenzívnejšie ako pred takmer dvoma rokmi, pretože vtedy mali záujem o kúpu košických oceliarní práve ukrajinskí a ruskí investori. Aktuálna zložitá situácia vo vzťahoch medzi týmito krajinami by s veľkou pravdepodobnosťou mala negatívny vplyv aj na chod košických oceliarní.

· Kreatívna fabrika to je dnes vyše päťdesiat interaktívnych exponátov rozširujúcich obzor a vedomosti z mnohých vedných disciplín, ktoré pomáhajú pochopiť svet okolo nás. Ako je to s vami? Zaujímajú vás technické hračky?
Iste, nielen pre deti a mládež je krásne a zaujímavé spojiť poznanie s hrou. Myslím, že takto sa môžeme aj my dospelí najrýchlejšie niečo zaujímavé naučiť, pochopiť a hlavne - zapamätať si to.

· Máte medzi exponátmi svojho favorita? Ktorý z nich vás oslovil najviac?
Napríklad magnetická lezecká lávka, na ktorej návštevníci vychádzajú v magnetických topánkach po naklonenej kovovej rovine, je veľmi atraktívna. Ako športovcovi sa mi páči aj robotický futbal.

· Ako vidíte budúcnosť Steel Parku z hľadiska jeho rozvoja a udržateľnosti?
Optimisticky, pretože v Košiciach je dostatok zapálených, zručných a kreatívnych ľudí, ktorí budú schopní modifikovať a dopĺňať jedinečnú expozíciu o nové, originálne exponáty. Myslím, že je tu aj dosť dobrej vôle zo strany tvorcov a prevádzkovateľov Steel Parku, aby sa ho podarilo stále plniť spokojnými návštevníkmi nielen z Košíc a okolia, ale z celého Slovenska i zo zahraničia.


GEORGE F. BABCOKE, PREZIDENT U. S. STEEL KOŠICE

· S myšlienkou vytvoriť zábavné technické centrum Steel Park v Košiciach ste prišli vy. Čo bolo hlavným impulzom?
Hlavným impulzom, nielen pre Steel Park, ale aj celý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, bolo založenie združenia Koalícia 2013+, pretože pred štyrmi rokmi boli organizátori EHMK vo veľmi komplikovanej situácii. Potrebovali širokú podporu a spoluprácu s významnými regionálnymi partnermi z podnikateľskej sféry. Uvedomovali sme si, že za úspechom projektu, ktorý bol dôležitý pre udržateľnú budúcnosť a rozvoj košického regiónu, bola otvorenosť a spolupráca s hlavnými biznis partnermi. Na druhej strane nebola jasná hierarchia a štruktúra manažovania projektu a dozoru, ktoré neboli primerané na zabezpečenie úspešného výsledku. Kľúčové bolo zapojiť do projektu všetkých oficiálnych predstaviteľov košického regiónu. · Hovorí sa, že ste napísali list, v ktorom ste žiadali prepojenie všetkých kľúčových hráčov, čo bolo rozhodujúce na začatie širokej koalície.
Nebol to iba list, ale aj ďalšie dôležité kroky. Súhlasím však s faktom, že hlavným problémom bolo vytvoriť skupinu podporovateľov, ktorí by pomohli zabezpečiť dôležité ľudské zdroje a líderstvo na dosiahnutie úspešného výsledku.
V prvej fáze bolo treba integrovať všetkých hlavných partnerov z podnikateľského prostredia v regióne a v druhej fáze definovať ich úlohy. Spoločnosť U. S. Steel Košice sa rozhodla vytvoriť niečo inovatívne a blízke ku kreatívnemu technickému svetu a mladým ľuďom. Toto bol skutočný začiatok Steel Parku.

· Aká je realita? Splnila kreatívna fabrika vaše očakávania?
Steel Park je dôkazom, že oblasť nášho podnikania je veľmi kreatívna a vieme v nej mnoho urobiť. Dokáže byť atraktívna pre mladých ľudí, ktorí prídu s inováciami, ktoré zlepšia naše podnikanie v budúcnosti.

· Ako hodnotíte s odstupom času spoluprácu spoločnosti s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskou akadémiou vied a Mestom Košice na implementácii tohto unikátneho projektu?
Toto je pekný príklad spolupráce medzi magistrátom, miestnou samosprávou, súkromným sektorom a akademickou obcou. Vždy som veril, že za úspechom Košíc sa skrývajú veľmi talentovaní ľudia. To, čo sme dosiahli, je spoločná práca na rovnakom cieli. Základný príbeh ocele bol náš nápad, ktorý sme efektívne a načas zrealizovali. Koordinovali sme pri tom viac ako sedemdesiat ľudí z rôznych inštitúcií.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...