Vyhľadávanie:

Vo firme našli uplatnenie i priateľov

Vo firme našli uplatnenie i priateľov

Uskutočnil sa prvý zo štyroch tohtoročných slávnostných večerov jubilantov - dlhoročných zamestnancov U. S. Steel Košice

Rôznorodý, pokiaľ ide o zloženie oslávencov. Taký bol prvý tohtoročný slávnostný večer jubilantov - železiarov, ktorí si v roku 2014 pripomínajú významné pracovné výročie 30, 35, 40 i 45 rokov zamestnania v oceliarskej spoločnosti. Zišli sa na ňom kolegovia z vedenia spoločnosti - úsekov pre ochranu - Európa, bezpečnosti a hygieny práce, ľudských zdrojov, výroby, financií, predaja a marketingu, BSC - Europe, inžinierskych činností a inovácie, energií, environmentu a technických inšpekcií, vonkajších vzťahov, riadenia a rozvoja podnikania, nákupu, materiálového riadenia a strategických surovín a právneho úseku spoločne s jubilantmi z divíznych závodov Zušľachťovne a obalová vetva a Expedícia.

Približne sto železiarov spolu s partnermi privítal v piatok 17. októbra podvečer slávnostne vyzdobený Doubletree by Hilton.

ĎAKOVALI ZA ROKY PRÁCE PRE FIRMU

K oslávencom sa prihovoril prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke. Ako prezradil, na podujatí s jubilantmi sa počas rokov pôsobenia v Košiciach zúčastnil už osemnásťkrát. Ocenil, že tunajšia spoločnosť organizuje stretnutia s dlhoročnými zamestnancami a aj týmto spôsobom im vyjadruje uznanie za odvedenú prácu. Zdôraznil tiež, že osobné stretnutia s tímom železiarov sú pre neho najdôležitejšie. "Pracovali ste tu dlhé roky, odovzdávali svoje skúsenosti mladým, podieľali sa na výsledkoch firmy. Ďakujem vám všetkým za to, že ste súčasťou veľkej rodiny U. S. Steel, za všetko, čo ste pre spoločnosť urobili a robíte. Vysoko si to vážime," uviedol.

Obdiv, úctu a poďakovanie dlhoročným zamestnancom vyslovil aj predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš. Finančné i morálne ocenenia pri príležitosti pracovného jubilea, ktoré sú zakotvené aj v kolektívnej zmluve, nie sú podľa jeho slov v mnohých podnikoch samozrejmosťou. Odbory túto formu ohodnotenia práce železiarov podporujú. Cieľom kovákov, zdôraznil, je udržať zamestnanosť a spokojnosť zamestnancov, čo aj v čase prebiehajúcich zmien, verí, zostane prioritou oboch sociálnych partnerov.

OSLÁVENCI SLÁVNOSTNE DEKOROVANÍ

Jubilanti si potom z rúk členov top manažmentu a predákov OZ KOVO prevzali ďakovné listy, pamätné strieborné a zlaté medaily a oslávenci so 40 a 45 rokmi zamestnania vo firme aj vecný darček - náramkové hodinky. Pred prítomných predstúpili tiež odborový predák Mikuláš Hintoš a zmenový majster expedičných činností studenej vetvy divízneho závodu Expedícia Július Németh, ktorí si v septembri počas tohtoročných osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici prevzali vyznamenania ministra hospodárstva SR za vernosť, obetavosť, vynikajúcu prácu a za kvalitné plnenie pracovných úloh. Július Németh v tomto roku oslavuje aj 40 rokov práce vo firme.

Veľký potlesk si vyslúžil Anton Janoščák z divízneho závodu Zušľachťovne a obalová vetva, ktorý je členom veľkej rodiny železiarov už 45 rokov. Svoj život spojil s podnikom v roku 1966, keď sa rozhodol študovať v Strednom odbornom učilišti hutníckom v Šaci odbor mechanik meracích prístrojov. "Odporučil mi to starší kamarát, ktorý sa učil pre železiarne v Žiari nad Hronom. Neoľutoval som to nikdy. Meraniu a regulácii sa venujem po celý svoj profesionálny život. Prax som absolvoval v oceliarni, teplárni, teplej valcovni, až som napokon skončil v studenej valcovni. Robil som na bývalej žiarovej pocínovni, po vojenčine na elektrolytickej pocínovni. Dvadsať rokov som bol zmenovým mechanikom, predtým som absolvoval všetky pracovné pozície. Po osemdesiatom deviatom som prešiel na ranné zmeny a v súčasnosti pôsobím ako mechanik elektronického zariadenia III v prevádzke Údržba zušľachťovní a obalovej vetvy. Porovnávať to, čo bolo pred takmer piatimi desiatkami rokov a teraz je takmer nemožné. Technika išla dopredu, učili sme sa za pochodu," zaspomínal si. "Pracujem rád, som rád v pohybe. Nečinnosť nie je nič pre mňa," usmial sa pri otázke, čo ho drží v robote. "Kým odídem z fabriky, dúfam, že to bude v správny čas, rád by som svoje skúsenosti odovzdal mladým, ale akosi niet komu. Môj najmladší kolega má 38 rokov," povzdychol si. Ak práve nie je v práci, poteší ho pešia túra vo Vysokých Tatrách alebo zájde do záhradky.

Roky vo firme veľmi rýchlo utiekli aj Dušanovi Sedlickému, ktorý spojil svoj život s hutou pred štyridsiatimi rokmi. Po celý čas bol verný divíznemu závodu Expedícia. "Najprv som robil zvárača, potom paliča, zámočníka, teraz pracujem ako viazač - predák. Do odchodu do dôchodku mi veľa neostáva. Roky ubehli veľmi rýchlo..." priznal. Ťažká práca i zmenový kolotoč - 25 rokov chodil na "dvanástky" - sa odrazili na jeho zdraví a to je aj dôvod, prečo sa s partiou kolegov rozlúči o pol roka skôr než mal. S akým pocitom bude odchádzať? "Celý život som robil čestne, nikoho som nepodrazil, s nikým som nemal problémy. Z tohto pohľadu teda s dobrým pocitom," povedal.

Aké boli štyri desiatky rokov pre Gizelu Bulovú z finančného úseku, ktorú mnohí železiari stretávajú v pokladni firmy? "Krásne a rýchle," vyznala sa po krátkom zamyslení. "Spoznala som veľa výnimočných ľudí, s mnohými mám dobrý vzťah. Verím, že je to obojstranné, pretože nikdy neprejdeme okolo seba, aby sme si okrem pozdravu nevymenili aj zopár slov. Som hrdá na to, že som vo firme odrobila toľké roky, a musím sa priznať, že bez jedinej "péenky". Železiarňam sa upísala aj jej blízka rodina. "Spoznala som tu svojho manžela a prácu si v podniku našli aj moje štyri sestry, tri z nich tu ešte stále robia. Dúfam, že aj mne sa pošťastí odpracovať tu ešte päť zvyšných rokov, ktoré mi ostávajú do odchodu do dôchodku. Prácu mám rada a verím, že v nej nájde zaľúbenie aj moja budúca nástupkyňa," nechala sa počuť Gizka, ktorej veľkou vášňou je paličkovanie. Prezraďme, že špeciálne na slávnostný večer si zhotovila kabátik, na ktorom spočinulo s úľubou nejedno oko. Spotrebovala naň takmer deväť kilometrov zlatistých nití a paličkovala ho deväť mesiacov. Úžasná trpezlivosť...

Jedinou reprezentantkou úseku viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania bola Galina Uramová, špecialistka závažných priemyselných havárií útvaru riaditeľa pre krízový manažment, ktorá si pripomenula 30-ročné pracovné jubileum. "Boli to zaujímavé roky. Mala som možnosť pracovať v rôznych profesiách, vždy som sa niečo nové naučila," obzrela sa krátko za minulosťou. "Začínala som na konštrukcii v mostárni, odtiaľ som prešla na financovanie, neskôr na bývalý Ferrohas a potom na krízový manažment. Naša práca spočíva predovšetkým v preventívnej činnosti. Zbierame údaje o vybraných nebezpečných látkach a zdrojoch rizík, vykonávame audity, preventívne prehliadky a kontroly v závodoch, školíme vedúcich zamestnancov," v skratke priblížila svoju prácu a zároveň činnosť útvaru.

Kým doteraz stretnutia jubilantov iba organizoval, tentoraz sa stal jedným z nich. V roku 2014 si tri desiatky rokov pôsobnosti v železiarňach pripomína aj vedúci oddelenia sociálna politika a mimomzdová motivácia Miroslav Sajko z úseku ľudských zdrojov. Spomína si na "svojich" prvých jubilantov? "Stretnutia organizujeme od roku 1991, po prvý raz to bolo v bývalom firemnom zariadení na Bukovci a bez partnerov. Potom boli dve alebo tri v niekdajšom Dome kultúry a najdlhšie sme večery jubilantov organizovali v Spoločenskom pavilóne. Ľudia sa na ne stále tešia a zvlášť na posedenia v Hiltone máme pozitívne ohlasy." Nie sú to však iba jubilanti, ktorým sa venuje. "S ľuďmi pracujem, odkedy som nastúpil do firmy. Začínal som ako pracovný psychológ, potom som prešiel do sociálnej oblasti, kde som mal a mám na starosti oblasť zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov. Vďaka svojej práci a neustálemu kontaktu so zamestnancami sa poznám s množstvom ľudí." A ktoré z podujatí, ktoré organizuje, mu najviac prirástli k srdcu? "Možno práve stretnutia s jubilantmi, ale aj letné a zimné športové hry... Je ťažké vybrať iba jedno," usmial sa.

Príjemný večer plný spomienok na spoločne prežité roky spríjemnila oslávencom folkovo- folklórno - humoristicko - recesistická skupina Drišľak, ktorá nechýba ani na jednom slávnostnom večere jubilantov. Do tanca vyhrávala hudobná skupina Atlantic.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...