Vyhľadávanie:

Ako podporiť profesionálny úspech žien

Ako podporiť profesionálny úspech žien

Women´s Network v korporácii USS začína tretí rok svojej činnosti

Hlavné hodnoty spoločnosti U. S. Steel sú súčasťou každého nášho rozhodnutia a každého kroku, ktorý dennodenne vykonáme. Ako súčasť firemného záväzku našim hlavným hodnotám, ktorými sú aj diverzifikácia a inklúzia, Ženská sieť v U. S. Steel (U. S. Steel Women's Network) od roku 2008 usilovne pracuje na podpore hlavnej myšlienky svojho poslania, ktorou je: Vytváranie podporujúceho a obklopujúceho prostredia, ktoré povzbudzuje všetky ženy k maximalizácii svojho profesionálneho úspechu v spoločnosti U. S. Steel prostredníctvom networkingu, rozvoja schopností a vodcovských príležitostí. Uvedené úsilie nedávno došlo aj do U. S. Steel Košice, keď sme našu prácu vo Women's Network začali niekoľkými podujatiami s veľmi dobrou účasťou prítomných.

DOBROVOĽNÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV MAJÚ SILNÚ PODPORU VÝKONNÉHO VEDENIA KORPORÁCIE
Women's Network bola jednou z ERG - Employee Resource Group (Skupina zdrojov pracovných síl), ktoré vznikli v roku 2008 pod vedením oddelenia pre rozvoj vodcovstva a diverzifikácie pracovnej sily (Leadership Development & Workforce Diversity Department) a Rady pre diverzifikáciu USS (U. S. Steel Diversity Council) v centrále korporácie USS. Ďalšou ERG, ktorá pôsobí v rámci U. S. Steel, je D.R.E.A.M. a zaoberá sa rozvojom vzťahov za účelom podpory afro-američanov a menšín - Developing Relationships to Enhance African-Americans & Minorities. Tieto ERG sú dobrovoľnými skupinami zamestnancov podporujúcich komunikáciu medzi zamestnancami, informovanosť o firemných záležitostiach, profesionálny rozvoj a tímovú spoluprácu prostredníctvom pravidelných stretnutí a aktivít. Obe ERG sa tešia veľkej podpore výkonného vedenia USS a Women's Network je potešená, že časť silnej podpory pochádza od sponzorov exekutívy - Georgea Babcoka a Gretchen Haggerty.

AKTIVITY OTVORENÉ PRE ŽENY, ALE AJ MUŽOV

Podľa slov Kathleen Lovett, ktorá bola zvolená za spolupredsedkyňu Women's Network v máji 2010, hlavným cieľom Women's Network je podpora profesionálneho úspechu žien v našej spoločnosti. Neznamená to ale, že muži sú z účasti vylúčení. "Podporujeme ich účasť na plánovaných aktivitách," povedala Kathleen, ktorá strávila tri roky v Európe v Centre podnikateľských služieb (Business Service Center) a momentálne pôsobí ako šéfka skupiny pre služby implementácie projektov ERP v Pittsburghu. "Čím viac názorov a pohľadov na naše podujatia získame, tým je to lepšie pre každého." Uvedené myšlienky získali podporu aj Eleny Petráškovej, ktorá strávila v USA štyri roky na Právnom oddelení v centrále korporácie USS a do USSK sa vráti 1. marca 2011 po tom, ako bola povýšená do funkcie viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov. "Každá činnosť Women's Network poskytuje príležitosť spolupráce s kolegami," poznamenala. "Vďaka vytvoreným kontaktom som sa bližšie oboznámila s rôznymi zložkami spoločnosti, čo sa ukázalo ako užitočné pri mnohých projektoch. Mala som možnosť oslovovať nové okruhy známych a získať potrebné rady a informácie pre moju prácu."

MENTORSKÝ DEŇ OSLOVIL OBIDVE STRANY
Uvedené networkingové príležitosti sú dostupné aj pre ostatných zamestnancov U. S. Steel. Organizácia Women's Network v regióne Pittsburgh vyvíja činnosť v skupine nazvanej Pittsburská sieť sietí (Pittsburgh Network of Networks). Skladá sa zo zástupcov desiatich spoločností v regióne Pittsburgh, ktoré majú ERG skupiny podobné tým našim. Ďalšie závody U. S. Steel s aktívnymi skupinami Women's Network majú podobné príležitosti.
Činnosť Women's Network v lokalitách korporácie USS zahŕňa spoločné obedy (lunchtime speakers) s účasťou prednášajúcich, ktorí sa zaoberajú témami, ako sú zdravie, podnikanie, profesijný rozvoj i firemné záležitosti. Knižné kluby (Book Clubs) diskutujúce o podnikateľských knižných publikáciách; a angažovanosť v mnohých charitatívnych organizáciách v miestach pôsobenia firmy. Elena a Kathleen vyzdvihli tzv. Mentorský deň, ktorý sa konal v centrále korporácie spolu so študentkami z neziskovej organizácie Girls Hope (Dievčenská nádej) ako udalosť, ktorá v nich zanechala silný dojem. Girls Hope poskytuje stabilný domov, finančnú a emocionálnu podporu mladým ženám s vysokým akademickým potenciálom pochádzajúcim zo sociálne slabšieho prostredia. Trinásť študentiek v poslednom ročníku stredných škôl malo príležitosť stráviť jedno popoludnie so zamestnankyňou U. S. Steel pracujúcou v oblasti ich záujmu. Pre Elenu, "bol nápad byť mentorom a podeliť sa o pracovné a životné skúsenosti s týmito dievčatami úžasným pocitom," ako povedala. Kathleen súhlasila a dodala: "Študentky a správcovia skupiny Girls Hope sa zhodli na tom, že príležitosť priblížiť sa ženám pôsobiacim vo sfére biznisu uvítali so vzrušením a my sme boli rovnako šťastné, že sme im to umožnili."

KOŠICE SA PRIPOJILI V OKTÓBRI 2010

Činnosť organizácie Women's Network v U. S. Steel Košice sa začala v októbri 2010 iniciačným mítingom, ktorí viedli George Babcoke a Traci Vaughan. V decembri zorganizovala skupina podujatie, ktoré viedla Gretchen Haggerty. V prezentácii pod názvom Ženy vo vedúcich pozíciách (Women in Leadership) uviedla inšpiratívne poznámky známych žien a hovorila aj o svojich profesionálnych skúsenostiach. V roku 2011 sa Women's Network v USSK sústredí na zabezpečovanie networkingových príležitostí a zlepšovanie komunikačných schopností zamestnancov a vedomostí o našej firme. Chystané podujatia budú zahŕňať prezentácie viceprezidentov USSK o zodpovednostiach a cieľoch v oblastiach ich pôsobenia, diskusie organizované Ligou proti rakovine (League Against Cancer) týkajúce sa rakoviny hrubého čreva a správnej výživy a možnosti spolupráce so skupinou pre Vonkajšie vzťahy (Public Affairs) týkajúce sa niektorých charitatívnych zámerov.

SKÚSENOSTI NOVEJ VICEPREZIDENTKY OBOHATIA AKTIVITY USSK
Z pohľadu pani Eleny je tu veľa vecí na ktoré sa môžeme tešiť a je veľmi rada, že môže priniesť svoje skúsenosti s Women's Network v USA na Slovensko. "Teším sa na aktívnu spoluprácu pri presadzovaní aktivít Women's Network v rámci USSK," povedala. "Vďaka podpore nášho vedenia, počnúc pánom Davom Rintoulom, ktorý bude pokračovať v role pána Babcoka ako výkonného sponzora ERG Európa viem, že tu budeme mať aktívnu skupinu, ktorá bude v tomto roku a v budúcnosti usilovne pracovať na dosahovaní našich zámerov."
Mnohé z našich prevádzok v činnosti s aktívnou skupinou Women's Network v roku 2011 iba začínajú a pevne dúfajú, že budú môcť nadviazať na úspechy z roku 2010. Zamestnanci sa môžu o aktivitách Women's Network v každom závode dozvedieť viac prostredníctvom intranetovej stránky Women's Network. Ak chcete vedieť viac o Women's Network a o jej budúcich plánoch v Košiciach, pošlite e-mail na adresu: USSKosiceWomensNetwork@sk.uss.com

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...