Vyhľadávanie:

Ako podporiť profesionálny úspech žien

Ako podporiť profesionálny úspech žien

Women´s Network v korporácii USS začína tretí rok svojej činnosti

Hlavné hodnoty spoločnosti U. S. Steel sú súčasťou každého nášho rozhodnutia a každého kroku, ktorý dennodenne vykonáme. Ako súčasť firemného záväzku našim hlavným hodnotám, ktorými sú aj diverzifikácia a inklúzia, Ženská sieť v U. S. Steel (U. S. Steel Women's Network) od roku 2008 usilovne pracuje na podpore hlavnej myšlienky svojho poslania, ktorou je: Vytváranie podporujúceho a obklopujúceho prostredia, ktoré povzbudzuje všetky ženy k maximalizácii svojho profesionálneho úspechu v spoločnosti U. S. Steel prostredníctvom networkingu, rozvoja schopností a vodcovských príležitostí. Uvedené úsilie nedávno došlo aj do U. S. Steel Košice, keď sme našu prácu vo Women's Network začali niekoľkými podujatiami s veľmi dobrou účasťou prítomných.

DOBROVOĽNÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV MAJÚ SILNÚ PODPORU VÝKONNÉHO VEDENIA KORPORÁCIE
Women's Network bola jednou z ERG - Employee Resource Group (Skupina zdrojov pracovných síl), ktoré vznikli v roku 2008 pod vedením oddelenia pre rozvoj vodcovstva a diverzifikácie pracovnej sily (Leadership Development & Workforce Diversity Department) a Rady pre diverzifikáciu USS (U. S. Steel Diversity Council) v centrále korporácie USS. Ďalšou ERG, ktorá pôsobí v rámci U. S. Steel, je D.R.E.A.M. a zaoberá sa rozvojom vzťahov za účelom podpory afro-američanov a menšín - Developing Relationships to Enhance African-Americans & Minorities. Tieto ERG sú dobrovoľnými skupinami zamestnancov podporujúcich komunikáciu medzi zamestnancami, informovanosť o firemných záležitostiach, profesionálny rozvoj a tímovú spoluprácu prostredníctvom pravidelných stretnutí a aktivít. Obe ERG sa tešia veľkej podpore výkonného vedenia USS a Women's Network je potešená, že časť silnej podpory pochádza od sponzorov exekutívy - Georgea Babcoka a Gretchen Haggerty.

AKTIVITY OTVORENÉ PRE ŽENY, ALE AJ MUŽOV

Podľa slov Kathleen Lovett, ktorá bola zvolená za spolupredsedkyňu Women's Network v máji 2010, hlavným cieľom Women's Network je podpora profesionálneho úspechu žien v našej spoločnosti. Neznamená to ale, že muži sú z účasti vylúčení. "Podporujeme ich účasť na plánovaných aktivitách," povedala Kathleen, ktorá strávila tri roky v Európe v Centre podnikateľských služieb (Business Service Center) a momentálne pôsobí ako šéfka skupiny pre služby implementácie projektov ERP v Pittsburghu. "Čím viac názorov a pohľadov na naše podujatia získame, tým je to lepšie pre každého." Uvedené myšlienky získali podporu aj Eleny Petráškovej, ktorá strávila v USA štyri roky na Právnom oddelení v centrále korporácie USS a do USSK sa vráti 1. marca 2011 po tom, ako bola povýšená do funkcie viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov. "Každá činnosť Women's Network poskytuje príležitosť spolupráce s kolegami," poznamenala. "Vďaka vytvoreným kontaktom som sa bližšie oboznámila s rôznymi zložkami spoločnosti, čo sa ukázalo ako užitočné pri mnohých projektoch. Mala som možnosť oslovovať nové okruhy známych a získať potrebné rady a informácie pre moju prácu."

MENTORSKÝ DEŇ OSLOVIL OBIDVE STRANY
Uvedené networkingové príležitosti sú dostupné aj pre ostatných zamestnancov U. S. Steel. Organizácia Women's Network v regióne Pittsburgh vyvíja činnosť v skupine nazvanej Pittsburská sieť sietí (Pittsburgh Network of Networks). Skladá sa zo zástupcov desiatich spoločností v regióne Pittsburgh, ktoré majú ERG skupiny podobné tým našim. Ďalšie závody U. S. Steel s aktívnymi skupinami Women's Network majú podobné príležitosti.
Činnosť Women's Network v lokalitách korporácie USS zahŕňa spoločné obedy (lunchtime speakers) s účasťou prednášajúcich, ktorí sa zaoberajú témami, ako sú zdravie, podnikanie, profesijný rozvoj i firemné záležitosti. Knižné kluby (Book Clubs) diskutujúce o podnikateľských knižných publikáciách; a angažovanosť v mnohých charitatívnych organizáciách v miestach pôsobenia firmy. Elena a Kathleen vyzdvihli tzv. Mentorský deň, ktorý sa konal v centrále korporácie spolu so študentkami z neziskovej organizácie Girls Hope (Dievčenská nádej) ako udalosť, ktorá v nich zanechala silný dojem. Girls Hope poskytuje stabilný domov, finančnú a emocionálnu podporu mladým ženám s vysokým akademickým potenciálom pochádzajúcim zo sociálne slabšieho prostredia. Trinásť študentiek v poslednom ročníku stredných škôl malo príležitosť stráviť jedno popoludnie so zamestnankyňou U. S. Steel pracujúcou v oblasti ich záujmu. Pre Elenu, "bol nápad byť mentorom a podeliť sa o pracovné a životné skúsenosti s týmito dievčatami úžasným pocitom," ako povedala. Kathleen súhlasila a dodala: "Študentky a správcovia skupiny Girls Hope sa zhodli na tom, že príležitosť priblížiť sa ženám pôsobiacim vo sfére biznisu uvítali so vzrušením a my sme boli rovnako šťastné, že sme im to umožnili."

KOŠICE SA PRIPOJILI V OKTÓBRI 2010

Činnosť organizácie Women's Network v U. S. Steel Košice sa začala v októbri 2010 iniciačným mítingom, ktorí viedli George Babcoke a Traci Vaughan. V decembri zorganizovala skupina podujatie, ktoré viedla Gretchen Haggerty. V prezentácii pod názvom Ženy vo vedúcich pozíciách (Women in Leadership) uviedla inšpiratívne poznámky známych žien a hovorila aj o svojich profesionálnych skúsenostiach. V roku 2011 sa Women's Network v USSK sústredí na zabezpečovanie networkingových príležitostí a zlepšovanie komunikačných schopností zamestnancov a vedomostí o našej firme. Chystané podujatia budú zahŕňať prezentácie viceprezidentov USSK o zodpovednostiach a cieľoch v oblastiach ich pôsobenia, diskusie organizované Ligou proti rakovine (League Against Cancer) týkajúce sa rakoviny hrubého čreva a správnej výživy a možnosti spolupráce so skupinou pre Vonkajšie vzťahy (Public Affairs) týkajúce sa niektorých charitatívnych zámerov.

SKÚSENOSTI NOVEJ VICEPREZIDENTKY OBOHATIA AKTIVITY USSK
Z pohľadu pani Eleny je tu veľa vecí na ktoré sa môžeme tešiť a je veľmi rada, že môže priniesť svoje skúsenosti s Women's Network v USA na Slovensko. "Teším sa na aktívnu spoluprácu pri presadzovaní aktivít Women's Network v rámci USSK," povedala. "Vďaka podpore nášho vedenia, počnúc pánom Davom Rintoulom, ktorý bude pokračovať v role pána Babcoka ako výkonného sponzora ERG Európa viem, že tu budeme mať aktívnu skupinu, ktorá bude v tomto roku a v budúcnosti usilovne pracovať na dosahovaní našich zámerov."
Mnohé z našich prevádzok v činnosti s aktívnou skupinou Women's Network v roku 2011 iba začínajú a pevne dúfajú, že budú môcť nadviazať na úspechy z roku 2010. Zamestnanci sa môžu o aktivitách Women's Network v každom závode dozvedieť viac prostredníctvom intranetovej stránky Women's Network. Ak chcete vedieť viac o Women's Network a o jej budúcich plánoch v Košiciach, pošlite e-mail na adresu: USSKosiceWomensNetwork@sk.uss.com

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...