Vyhľadávanie:

Ako postupovať pri defekte

Ako postupovať pri defekte

Vy máte auto, my máme radu

Byť dobrým vodičom a zvládať za volantom mnohokrát neočakávané situácie, si vyžaduje pomerne vysoké nároky na zdatnosť každého motoristu. Mnohí sviatoční vodiči, ktorí vychádzajú iba cez víkendy niekoľko desiatok kilometrov na svoju chalupu, v dovolenkovom období podstúpia neúmernú záťaž, napríklad v podobe cesty k moru a podobne.

Nehovoriac, ak sa im pritom pritrafí ešte porucha, či defekt ... Odborný poradca Mirko Jevický, byvalý automobilový pretekár ŠK Poprad, je toho názoru, že oprava defektu by mala byť alfou a omegou každého motoristu, bez ohľadu na to, či je žena alebo muž. Čo ak sa vám predsa len pritrafí defekt ? Ak sa to stane nežnému pohlaviu, vyzerá to neraz tak, akoby gavalieri na cestách vymreli. Mnohokrát okoloidúci vodiči síce vidia ako sa krehké stvorenie trápi s výmenou kolesa, ale nepomôžu mu. Všeobecne, najväčšie ťažkosti bývajú najmä s uvoľnením skrutiek kolesa. Na ich povolenie treba vyvinúť niekedy dostatočne veľkú silu.. Pravda, niekedy si môžeme pomôcť jednoduchými nápadmi.

Nie vždy je vhodné nasadiť kľúč na hlavu skrutky tak, že pri povoľovaní musíme na rameno kľúča tlačiť. Týmto spôsobom nevyvinieme dostatočnú silu. Navyše, hrozí riziko, že keď sa kľúč vyšmykne, poraníme si ruku o drsný asfalt a pod. Vhodnejšie je nastaviť kľúč tak, aby sme pri povoľovaní ťahali rameno smerom nahor. Takto jednoznačne vyvinieme väčšiu silu. Matica, či skrutka najlepšie povolia vtedy, keď rameno kľúča zviera s rukou pravý uhol.

Povoľovací účinok môžeme zväčšiť, ak s ramenom kľúča dynamicky trhneme. Opäť si dávame pozor, aby sme si pri náhodnom zošmyknutí neporanili ruku o karosériu. Ak nemáme po ruke správny kľúč. môžeme použiť rúrkový kľúč s ovládacou tyčkou. Na ňu nasadíme dlhšiu pevnú rúru, čím predĺžime rameno kľúča. Takto pomerne malou silou uvoľnime aj zhrdzavené skrutky či matice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...