Vyhľadávanie:

Ako sa rodia manažéri

Ako sa rodia manažéri

Pobyt v amerických prevádzkach korporácie USS bol pre šiestich mladých košických inžinierov neoceniteľnou skúsenosťou

Takmer osem mesiacov pobudli v amerických prevádzkach U. S. Steel Corporation šiesti mladí manažéri z košických železiarní (dvaja z nich, Michal Výrostko a Martin Konopásek, aj s manželkami). Zúčastnili sa tam pilotného projektu s názvom SMATP (Slovak Management Associates Training Program), ktorého cieľom bolo zdokonaliť sa v manažérskych zručnostiach. V USS Corporation je to spôsob, akým sa vyhľadávajú noví mladí inžinieri s perspektívou do manažérskych pozícií. Program zvyčajne trvá rok. Mladí inžinieri sú za účelom získania manažérskych zručností zaradení do rôznych výrobných prevádzok alebo oddelení, zúčastňujú sa na ich chode, riešia úlohy v rámci rôznych projektov. Spomedzi viacerých mladých uchádzačov z radov zamestnancov U. S. Steel Košice úspešne prešli výberovými konaniami šiesti kandidáti. Inžinieri Michal Výrostko, Martin Konopásek a Ladislav Petrík zbierali skúsenosti v závode Gary Works, Bohuš Pavlík, Marek Dranga a Ján Juhás v Mon Valley Works. Oceľ východu bola zvedavá, ako sa im darilo a čo im absolvovanie tohto projektu osobne prinieslo.

· Dostali ste veľkú šancu. Uvítali ste možnosť získavať skúsenosti v amerických závodoch U. S. Steel Corporation?
M. Výrostko: Samozrejme, bola to obrovská skúsenosť, čo sa týka práce a aj bežného života. Zo začiatku bolo ťažké zvyknúť si na danú prácu, pracovné podmienky a aj na ľudí. Samozrejme, svoje zohrala aj jazyková bariéra, ktorá sa však postupne strácala. Bolo to aj zásluhou toho, že nám USSK umožnila pred odchodom do USA navštevovať individuálne jazykové kurzy, na ktorých sme sa zdokonalili. Celý pobyt v USA bol jednou veľkou neoceniteľnou skúsenosťou, kde popri nadobudnutiu nových skúseností a poznatkov sme získali aj veľa nových kontaktov. Mohli sme porovnávať prevádzky, zúčastňovať sa rôznych tréningových programov a spoznať možnosti riadenia v jednotlivých prevádzkach.
M. Konopásek: Samozrejme, uvítal som túto možnosť. Bola to pre mňa životná, dovolím si povedať, osudová príležitosť, ktorá sa neodmieta.
L. Petrik: Jednoznačne. Takúto príležitosť človek nedostáva každý deň. Bola to skúsenosť na nezaplatenie. Naskytla sa nám možnosť porovnať Slovákov s Američanmi po pracovnej stránke, ako aj rozdiely v kultúre, životnom štýle. Spočiatku boli menšie problémy po jazykovej stránke, ale časom sa to zlepšilo.
B. Pavlík: Skôr by som sa opýtal… Ako ste sa cítili, keď ste dostali túto možnosť? Možnosť cestovať za more bola v prvom rade veľmi motivujúca a vzrušujúca. Samotný pobyt bol veľmi poučný a celkovo mi to značne zmenilo život i pohľad na svet. Som naozaj veľmi vďačný.
M. Dranga: Samozrejme áno. Ponuku som prijal s nadšením a očakávaním - veď som dostal možnosť pracovať a získavať skúsenosti priamo v prevádzkach USA. Bola to obrovská príležitosť naučiť sa mnoho o výrobe ocele, spoznať nových ľudí, nové prostredie a americkú angličtinu. Bol som zvedavý, ako bude celý pobyt prebiehať. Pred odchodom som dostal radu, aby som kládol otázky. Robil som to presne tak.
J. Juhás: Pre mňa, ako pre úplne nového zamestnanca USSK, bol celý program školenia veľkou výzvou, ako aj dobrodružstvom v novom prostredí a s novými ľuďmi. Predtým, než som získal zamestnanie v USS, som v anglicky hovoriacej krajine nikdy nebol, takže to bolo po prvýkrát, čo som sa dostal do USA, do krajiny, ktorá množstvom kontrastov v kultúre a životnom štýle bola pre mňa úplne novou. Moje očakávania sa naplnili. Program školenia nielen obohatil moje vedomosti o technológii, výrobnom procese, súvisiacich postupoch v rôznych oddeleniach (hlavne na ZPO) a postupoch riadenia, ale podstatne zlepšil moju angličtinu. Získal som tak oveľa väčšiu sebadôveru pri rozprávaní a chápaní. Na začiatku programu som sa cítil trochu nesmelo, placho a nie veľmi sebaistý, ale na mojom mieste to bolo obvyklé, pretože pre mňa tu bolo všetko nové. Časom som sa však toho zbavil.

· Do USA ste nešli na výlet. Čo bolo vašou pracovnou náplňou v USS Corporation?
M. Výrostko: Zdokonaliť sa v manažérskych zručnostiach a spoznávať prevádzky spoločnosti USS. Prvé tri mesiace som pracoval na EGL (electro-galvanizing line), kde som bol pridelený k shift managerovi, ktorý ma zasvätil do výrobného procesu pozinkovania. Keďže som pracoval na zmeny, stretol som veľa zaujímavých ľudí, od ktorých som sa veľa naučil, hlavne počas bežných opráv a odstávok trate. Ďalšie dva mesiace som pracoval v studenej valcovni, kde som sa rovnako ako na EGL, zúčastňoval na výrobnom procese. Posledné tri mesiace som bol pri vysokých peciach. Keďže v USSK pracujem práve v DZ Vysoké pece, tak som samozrejme mohol viac porovnávať a učiť sa. Bola to vlastne forma tréningu a príprava na manažérsku pozíciu. Samozrejmosťou bola každodenná účasť na ranných poradách, safety mítingoch a práca v prevádzke.
M. Konopásek: Prvé dva dni sme všetci ôsmi (ja a Michal Výrostko sme vycestovali s manželkami) strávili v Pittsburghu, kde sme absolvovali úvodné školenie zamerané na teoretické oboznámenie sa s americkou kultúrou a životným i pracovným štýlom v USA. Potom sa už naša skupina presunula do štátu Indiana, kde sa na brehu jazera Michigan nachádza závod Gary Works - najväčší rozlohou i výrobnými kapacitami spomedzi všetkých závodov USS Corporation. Tu som celých osem mesiacov pôsobil v divíznom závode Iron Producing Division. Podstúpil som rotáciu medzi jednotlivými prevádzkami, a to na halde vsádzkových materiálov do vysokých pecí, vysokej peci č. 13, aglomerácii, údržbe južných pecí, samotných južných peciach č. 4, 6, 8. Na každej z týchto prevádzok som spoznal viacero manažérov i robotníkov. Zúčastňoval som sa porád, rôznych školení, kurzov a exkurzií, bol som prítomný pri viacerých opravách, kde som mal možnosť sledovať prácu údržbárov. Zakaždým som si všímal manažérske štýly a praktiky samotných manažérov, takisto spôsob ich komunikácie. Postupne som naberal odborné a jazykové skúsenosti. Musím priznať, že technická angličtina je okrem hovorovej ďalšia veľká kapitola a hlavne priamy kontakt s ľuďmi v prevádzkach a na školeniach nám pomohol prekonať jazykové bariéry.
L. Petrik: Pracoval som v závode Gary Works. Najprv na odsírovacej stanici Koksovne a potom pri výrobe pary v Energetike. Zoznámil som sa so spôsobom riešenia pracovných problémov a získal cenné manažérske skúsenosti.
B. Pavlík: Prvých šeť-sedem týždnov sme prechádzali prevádzku po prevádzke, získavali prehľad o jednotlivých procesoch výroby ocele a jej úpravách podla požiadaviek zákazníka. Potom sme boli rozdelení na konkrétne prevádzky. Šesť mesiacov som bol na moriacich linkách v Irvin Plant/Mon Valley, na úseku prevádzkovej údržby. Okrem prvých niekoľkých týždňov, kedy som len ticho počúval a pozoroval, som v podstate robil prácu majstra. Údržba tam nie je tak radikálne delená ako u nás, takže raz som viedol elektrikárov, inokedy strojárov.
M. Dranga: Začínali sme spoločne zoznámením sa so všetkými prevádzkami v Mon Valley Works, čo trvalo sedem týždňov. Zvyšok času som prežil v Finishing and Anneling Department v Irvin Plant, čo je súčasťou Mon Valley Works. V podstate som pracoval ako koordinátor pre výrobu na #7 Temper Mill, čo je u nás hladiace kvarto. Staral som sa, aby výroba bola plynulá, zabezpečená dostatkom materiálu a ľudí. Tiež som spolupracoval na projekte prípravy veľkej odstávky a na oprave #7 Temper Mill.
J. Juhás: Počas prvých dvoch mesiacov som urobil s mojimi dvomi kolegami z USSK okružnú cestu po všetkých závodoch v Mon Valley Works, kde sme získali všeobecný prehľad takmer o všetkých oddeleniach v tomto komplexe. Časový rozvrh bol bohatý a absorbovať také veľké množstvo nových informácií bolo veľmi náročné. Tiež som potreboval určitý čas na oboznámenie sa s novou technológiou, s ktorou som na začiatku musel zápasiť. Našťastie, ľudia, ktorých sme stretli, boli veľmi priateľskí, ochotne s nami komunikovali, vysvetľovali a popisovali niektoré veci aj niekoľkokrát, až kým sme všetko nepochopili. Potom som bol pridelený k oddeleniu ZPO Maintenance v E.T., kde som sa zúčastnil množstva rôznych podujatí a pracoval som aj na mojom projekte ohľadom návrhu a výmeny nového kontaktného stĺpca slúžiaceho na rozvod energie do liacieho stojanu. Projekt bol pre mňa dobrou príležitosťou na oživenie konštruovania v CAD systémoch, merania a komunikácie s predajcami. Zúčastnil som sa tiež niekoľkých porád oddelenia údržby, prevádzky a tiež porád súvisiacich s bezpečnosťou pri práci. Raz mesačne aj rannej porady najvyššieho vedenia pri raňajkách, kde som mal možnosť vidieť množstvo prezentácií projektov rôznych oddelení. Diskutovalo sa tam aj o otázkach bezpečnosti práce a financiách. Okrem toho som bol pri odstávkach ZPO a diskutoval s vedúcimi zmien, obsluhou, koordinátormi, brigádnikmi a dodávateľmi. Odstávky mi umožnili pohľad na rôzne aktivity preventívnej údržby, akými je kontrola, inšpekcia, overovanie, mazanie, demontáž, inštalácia, kalibrácia a čistenie technických zariadení. Preštudoval som technickú literatúru, postupy a smernice týkajúce sa výrobného procesu. Niekoľkokrát som navštívil výskumné stredisko, aby som si vypočul prednášky o teplej a studenej koncovej technológii v USS. Nový manažérsky program bol príležitosťou stretnúť ľudí zo vzdialených závodov v rámci USS a zúčastniť sa viacerých spoločenských podujatí. Okrem nich som sa v tom čase stretol a rozprával s významnými osobnosťami spoločnosti, napríklad s CEO a prezidentom korporácie Johnom Surmom, výkonnou viceprezidentkou pre financie a CFO Gretchen Haggerty, predošlým prezidentom USSK Christopherom Navettom a veľa ďalšími.

· Váš pobyt v amerických závodoch bol pre vás iste veľmi inšpiratívny. Čo vás najviac zaujalo počas vášho pobytu v USS Corporation?
M. Výrostko: Naučil som sa veľa nových vecí, hlavne z výrobnej sféry, a taktiež som mohol porovnať americké prevádzky s prevádzkami v USSK. Rovnako, ako aj v USSK, sa veľký dôraz kladie na bezpečnosť práce a dodržiavanie technologických postupov. Môžem porovnať napríklad používanie zvonových sadzobní na VP, pojazdných miešačov s menším objemom, počet pracovníkov v odlievarňach, dovoz vsádzkových surovín loďami, ktoré kotvia v umelo vybudovanom doku, ktorý je zároveň najjužnejším cípom jazera Michigan. Taktiež som mohol pozorovať výstavbu novej vysokej pece č. 14, ktorá je prvou vysokou pecou s bezzvonovou sadzobňou v Gary Works. Ďalšou zaujímavou skúsenosťou bola trojdňová exkurzia v automobilových závodoch Daimler Chrysler v Detroite, kde sme mohli vidieť, kam putujú finálne výrobky našej firmy a ako sú s nimi zákazníci spokojní.
M. Konopásek: Je toho viac, čo ma zaujalo. Ale len v skratke spomeniem "posledné sfúkavanie VP č. 13 - najväčšej zo všetkých v rámci korporácie. Udialo sa to koncom mája 2005. Potom nasledovala niekoľkomesačná intenzívna práca demontáže tejto pece a jej príslušenstva a následná výstavba novej približne rovnako veľkej pece č. 14. Dialo sa to dvíhaním, ukladaním a zvarovaním jednotlivých dielcov (segmentov pece). Už len pohľad na jeden z najväčších žeriavov na svete bol fascinujúci. Bol to obrovský projekt, ktorý som už nestihol zažiť do úplného konca. Možno som však bol posledný Slovák, ktorý celú VP č. 13 detailne prešiel zdola nahor tesne pred tým, než sa stala minulosťou. Zaujali ma viaceré safety školenia, odborné školenia (Blast Furnace Technology Training Course, U. S. Steel Gary Works Coke Plant Boiler House Training Course), ktoré boli na veľmi dobrej úrovni. Vďaka viacerým exkurziám som spoznal aj ostatné závody v Gary Works ako Koksovňu, Oceliarne, Teplú a Studenú valcovňu. Mal som tiež možnosť vidieť a spoznať ostatné závody ako Midwest Plant, East Chicago Tin Mill, Mon Valley Works pri Pittsburghu, USS Research and Technology Center, Daimler Chrysler Company v Detroite, Double Eagle coating company v Detroite. Zaujímavé bolo tiež stretnutie s generálnym manažérom Gary Works - Raymondom Terzom. Veľa mi dalo týždňové školenie New Managers Program v Pittsburghu, kde sa stretli školiaci z USA, Slovenska a Srbska. Školenie bolo na vysokej úrovni, vznikli nové priateľstvá. Bola to jedinečná príležitosť naučiť sa nové veci, stretnúť nových ľudí a taktiež osobne sa stretnúť a porozprávať s bývalým prezidentom USS Košice Christopherom J. Navettom.
L. Petrik: Je toho veľa, čo ma osobne zaujalo. Aby som spomenul aspoň niekoľko z nich, tak predovšetkým štruktúra zamestnanosti, počet zamestnancov v tak veľkom závode ako je Gary Works, čas strávený v práci, výstavba pece č. 14, novej kotolne v Koksovni a návšteva automobilových závodov v Detroite.
B. Pavlík: Asi uvedomelosť a zodpovednosť jednotlivca. Zamestnanci v amerických závodoch si uvedomujú, že dobre odvedenou prácou prispievajú k zisku korporácie, z ktorého dostávajú podiel. Vedia, že aj zanedbaná maličkosť môže z tohto zisku veľa ubrať.
M. Dranga: Zaujali ma dve veci. Prvou bola bezpečnosť. Všetci zamestnanci kládli obrovský dôraz na bezpečnosť práce. Bezpečnosť bola v ľuďoch, v ich správaní, v ich myslení. Bezpečnosť bola všadeprítomná. Od množstva bezpečnostných nápisov a upozornení, cez rôzne bezpečnostné zariadenia (upozorňujúce svetlá, blokovacie vypínače a tlačidlá), až po podrobné bezpečnostné predpisy a bleskovky. Druhou vecou bola osobná zodpovednosť pracovníkov za vykonanú prácu. Zodpovednosť bola jasná a hierarchia jednoduchá. V prípade chýb a zanedbaní bolo viacero stupňov disciplinárnych postihov, podľa uváženia vedúcich pracovníkov a súhlasu odborov.
J. Juhás: V Mon Valley majú modernejšie konti ako máme my. Je stavané na väčšiu produkciu s vyššou rýchlosťou liatia. Zároveň sa v USS značne využíva lodná doprava (centrum Pittsburghu je miestom sútoku dvoch veľkých riek do jednej). Veľkú pozornosť pracovníci venovali bezpečnosti na pracovisku.

· Mali ste obrovskú šancu získať nové skúsenosti. Využijete ich v práci v košických železiarňach?
M. Výrostko: Počas pobytu v USA sme absolvovali niekoľko tréningových programov, účelom ktorých bolo zdokonaliť sa v jazyku, aj v manažérskych praktikách. Absolvoval som programy ako APEX (systém kvality: excelentní ľudia, excelentná výroba, excelentné produkty), USS Gary Works Coke plant Boiler house training course (zameraný na charakteristiku vody a pary, princípy prenosu tepla, distribúciu pary v Koksovni), New Managers program (vízie, hodnoty a funkcia manažéra) a USS Gary Works Leadership development program (líder, zodpovednosť, rozhodovanie, sebakritika, komunikácia, motivácia, konflikt manažment)
M. Konopásek: Veľmi dôležitou súčasťou nášho pobytu v USA bolo školenie Leadership Development Program, ktorého sme sa my traja z Gary Works pravidelne zúčastňovali jeden deň v týždni v letných mesiacoch. Bolo organizované pod záštitou Management School of Business and Economics Indiana University Northwest. Absolvovali sme ho spolu s pätnástimi mladými americkými inžiniermi - taktiež zaradenými do programu Management Associates Training Program v rámci závodu Gary Works. Aj z tohto školenia som si priniesol veľa poznatkov a skúseností. Profesor Charles J. Hobson tejto univerzity si vytvoril ukážkový vzťah k študentom a veľa nás naučil. Školenia boli realizované viac praktickou ako teoretickou formou. Témy ako Team Building, Team Competition, Leadership Roles, Responsibilities, Management Priorities, Successful Workplace Communication, Conflict Management, Motivation Styles, Successful Coaching sú oblasti, ktoré každý správny manažér musí dokonale poznať a nemali by mu byť cudzie. Na základe školení, ale aj praktických skúseností zo závodu Gary Works, viem, ako by som uplatnil získané poznatky aj v košických železiarňach. Zároveň však viem, že to nie je ľahká cesta a vyžaduje si ešte veľa času, úsilia a učenia, aby som sa stal úspešným manažérom. Všetky tieto úvahy a myšlienky som zahrnul do záverečného projektu, ktorý sme všetci traja z Gary Works vypracovali na konci nášho Leadership Development Programu.
L. Petrik: Zúčastňovali sme sa jazykových kurzov, podstatne sme sa zlepšili v anglickom jazyku, čiže toto je jednoznačne prínosom pre budúce pôsobenie v USSK. Množstvo cenných informácií som získal na viacerých školeniach a počas exkurzií u najväčších odberateľov.
B. Pavlík: Poznatkov je dosť. Deň čo deň si na niečo spomeniem a porovnávam so stavom u nás v Košiciach. Rozdielov je dosť. Malých detailov, ale aj tých veľkých, systémových. Najviac je u nás cítiť štyridsať rokov socializmu, ktoré neodvratne ovplyvnili naše zmýšľanie a prístup k práci. Nechcem znevažovať schopnosti a skúsenosti starších zamestnancov, no mnohí majú problém dostať sa zo starých zabehaných koľají a flexibilne prijať nové myšlienky. Iní zas prijímajú bezhlavo všetko, čo príde, len aby uspokojili šéfstvo. Aj u nás by sa zišlo zaviesť rotáciu vedúcich zamestnancov po prevádzkach, v 2-3 ročných cykloch, aby sa tie koľaje nevybehali príliš hlboko. Zväčšuje to rozsah vedomostí a udržuje čerstvú myseľ.
M. Dranga: Získal som množstvo poznatkov a skúseností. Spoznal som proces výroby ocele v plne integrovanom oceliarskom závode. Zúčastnil som sa viacerých odborných technologických a manažérskych školení a exkurzií. Získal som skúsenosti v práci s ľuďmi. Spoznal som inú kultúru a nové prostredie, čo mi umožnilo nový, iný pohľad na nás a na našu prácu. Uvedomujem si rozdiely, dobré aj zlé. Niektoré z tých dobrých sa určite budem snažiť uplatniť v našich železiarňach.
J. Juhás: V súčasnosti pracujem ako koordinátor technológie pre ZPO a vedomosti spoza oceánu sa mi určite zídu, aj keď tam to bolo z pohľadu údržby a tu z pohľadu výroby. Hlavná devíza je jazyk, ktorý som si zdokonalil a technológia. Škoda, že program už nepokračuje podľa pôvodného plánu (podľa ktorého sme sa tam mali vrátiť), ale snáď sa tam ešte niekedy dostanem a uvidím svojich bývalých kolegov. Na druhej strane sa teším, že som po príchode dostal pozíciu, ktorá mi umožňuje ďalší odborný rast v novom kolektíve. Okrem práce som zažil množstvo zábavy mimo továrne, či to bolo v Pittsburghu, alebo v New York City, Washingtone, pri Niagarských vodopádoch a pri pobreží Myrtle. Bolo by hlúposťou byť tam tak dlho a nevyužiť to. Hoci som predtým v USSK nestrávil mnoho času, spoznal som niekoľko rozdielov medzi naším závodom a závodom Mon Valley Works, akým je stupeň outsourcingu, ktorý je v USA viac vyvinutý, je tam oveľa menej administratívnych miest; smerníc, pokynov a presne spracovaných postupov, bežná je rotácia zamestnancov, iná pozícia odborovej organizácie, jednoduchšia organizačná štruktúra a samozrejme množstvo technických rozdielov ohľadom rôznych zariadení a ich špecifikácií. A čo sa týka ľudí zo Slovenska? Jednoducho, kvôli rôznorodosti ľudí v USA a takisto na Slovensku, generalizovať nemôžem. Myslím si, že ľudia sú skoro rovnakí, len žijú v iných podmienkach. Všimol som si niekoľko nepatrných rozdielov v tom, že snáď Slováci sú viac rezervovanejší a formálnejší, zatiaľ čo v Američanoch je viac entuziazmu ísť do niečoho nového.

· Popri práci ste si iste našli čas aj na spoznávanie krajiny, relax. Ako ste prežili voľné chvíle v USA?
M. Výrostko: Hneď po príchode do mestečka Chesterton, kde sme boli ubytovaní a ktoré sa nachádza blízko závodu Gary Works, nás kontaktovala slovenská rodina Petra Semanca, ktorý pracuje v Gary Works. Spoločne s manželkou Jankou a dcérou Dankou nás uvítali, a počas celého pobytu nám boli veľkou oporou, či už pri vybavovaní rôznych záležitostí, alebo aj počas voľných chvíľ, kedy sme spoločne absolvovali rôzne výlety. Rád by som spomenul aj ďalšie slovenské rodiny. Rodinu Gabriela Holuba, s ktorým sme navštívili hokejový zápas Chicago Black Hawks - Minnesota Wild, Jaroslava Curillu, ktorý ma sprevádzal po závode Vysoké pece a rodinu Marcela Novosada, ktorým ešte raz za všetko ďakujem. Samozrejme, nedá mi nespomenúť nádherné mesto Chicago, kde sme prežili veľa nádherných chvíľ, či už návštevou rôznych atrakcií, múzeí a už len samotná prechádzka po uliciach Chicaga bola zážitkom. Je to mesto veľké, krásne a hlavne čisté.
M. Konopásek: Keďže sme bývali iba hodinu cesty autom od Chicaga, nenechali sme si ujsť príležitosť spoznávať ho v takmer každej voľnej chvíli. Je to nádherné veľkomesto s množstvom múzeí, galérií, mestských parkov, atrakcií, divadiel a kín, štadiónov, viacerých zoologických záhrad a samozrejme množstvom mrakodrapov. Zvlášť tie sme považovali za niečo výnimočné, keďže dovtedy sme nič také na vlastné oči nevideli. Architektúra tohto mesta je veľkolepá. Spomeniem aspoň najvyšší mrakodrap v USA - Sears Tower. Jedno z najväčších a najčistejších miest USA, ktoré leží na brehu jazera Michigan, ponúka veľa možností na kultúrne, športové i rekreačné vyžitie. Za seba a manželku musím skonštatovať, že Chicago nám v našich srdciach ostane už navždy. Okrem spoznávania tohto mesta sme sa vo voľných chvíľach venovali i športovým aktivitám, tenisu a plávaniu, okúsili sme atmosféru NHL a v USA veľmi populárneho baseballu, avšak viackrát sme skúsili i typické americké barbecue. V neposlednom rade by som rád spomenul pravidelné stretnutia s ďalšími slovenskými manažérmi z USSK a ich rodinami, ktorých touto cestou srdečne pozdravujem.
L. Petrik: S kolegami sme trávili veľa víkendov v jednom z najkrajších a najčistejších veľkomiest v USA - Chicagu. Pozreli sme si zápas NHL, ako aj baseballového mužstva Railcats (sponzorovaného závodom Gary Works). No a nedá sa nespomenúť "národný šport" Američanov - nakupovanie, samozrejme za podstatne lacnejšie ceny ako u nás.
B. Pavlík: Začiatky boli tažké. Jazyková bariéra a kultúrne rozdiely znásobovali pocit samoty. No trvalo to asi mesiac a našiel som si priateľku, ktorá sa po Veľkej noci stala mojou manželkou. Vďaka nej som spoznal krajinu i kultúru určite trochu inak, ako moji kolegovia, ale toto rozprávanie by bolo na dlhšie.
M. Dranga: Snažil som sa naučiť čo najviac o americkej kultúre a spôsobe života, tiež som trocha cestoval. Spoznal som Pittsburgh a jeho najlepšie miesta. Navštívil som festival, ktorý bol venovaný rôznym kultúrnym menšinám, kde vystupovali aj americkí Slováci. Podarilo sa mi dostať na zápas NHL a amerického futbalu. Vyskúšal som rôzne kuchyne: americkú, mexickú, latinsko-americkú, čínsku. Videl som New York, Washington, Myrtle Beach. Cestoval som aj k Niagarským vodopádom. Spojené štáty sú veľká krajina a je tam všetko. Od skalnatých hôr, cez zelené lesy, púšte a nádherne modré more, až po obrovské veľkomestá a betónové džungle.
J. Juhás: Očarilo ma veľmi pekné, kopcovité a zelené okolie Pittsburghu, bol som v New York City, pri Niagarských vodopádoch, vo Washingtone, na pláži Myrtle Beach v Južnej Karolíne, videl som hokej NHL, basseball Pirates, americký futbal, rôzne atrakcie a múzeá, ale hlavne som spoznal množstvo nových ľudí, z ktorých mnohí majú korene v strednej a východnej Európe.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...