Vyhľadávanie:

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere strednej školy?

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere strednej školy?

To je otázka, ktorú si kladú v týchto dňoch mnohí deviataci a ich rodičia. Odpoveď je jednoznačná, je potrebné si vybrať takú strednú školu, ktorá Vám pomôže nájsť si pracovné uplatnenie a zabezpečiť svoje potreby v budúcom živote.

Marec je posledným mesiacom podávania prihlášok na stredné školy pre Vaše deti, vnukov a vnučky, či deti Vaši priateľov a známych. Tým, ktorí majú záujem o technické štúdium, chceme predstaviť možnosti duálneho vzdelávania vďaka spolupráci s našimi partnerskými školami, a to hlavne so Strednou odbornou školou priemyselných technológií Košice Šaca a Strednou odbornou školou železničnou, Palackého 14, Košice. Ich žiaci získavajú praktické zručnosti priamo v prostredí našej spoločnosti.

Školám poskytujeme systém odbornej praxe, podporu pri tvorbe školských vzdelávacích programov, ale aj hmotné zabezpečenie žiakov v podobe podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu, stravu počas odbornej praxe, ako aj ubytovanie pre žiakov zo vzdialenejších regiónov na internátoch.

V súčasnom období úspešne rozvíjame odborné zručnosti a znalosti v prevádzkach našej spoločnosti pre žiakov v odboroch Technické lýceum, Hutník operátor, Mechanik strojov a zariadení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik mechatronikProgramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Veľmi nás teší záujem žiakov o technické odbory a sme radi, že pod záštitou U. S. Steel Košice spoznávajú výrobné procesy, a tak získavajú v praxi potrebné praktické zručnosti.

Duálne vzdelávanie je prepojenie teoretických vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. V praktickom živote to znamená, že žiaci majú v duálnom vzdelávaní podstatne viacej odbornej praxe ako v tradičnom štátnom systéme vzdelávania.

Systém duálneho vzdelávania priniesol pre žiakov stredných odborných škôl kopec výhod, kde okrem podnikového štipendia a odmien za produktívnu prácu je tu hlavne možnosť získať pracovnú ponuku pri dosiahnutí očakávaných študijných výsledkov a priaznivého hodnotenia z odbornej praxe ešte pred ukončením školy. Vďaka tomu absolventi duálneho vzdelávania s učebnou zmluvou získavajú ešte pred maturitami  konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Prajeme Vám veľa šťastia pri výbere strednej školy pre Vašich deviatakov.

Ľubomír Gromoš, Nábor a výber ľudských zdrojov

Foto: Eva Kovalčíková

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...