Vyhľadávanie:

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere strednej školy?

Ako sa správne rozhodnúť pri výbere strednej školy?

To je otázka, ktorú si kladú v týchto dňoch mnohí deviataci a ich rodičia. Odpoveď je jednoznačná, je potrebné si vybrať takú strednú školu, ktorá Vám pomôže nájsť si pracovné uplatnenie a zabezpečiť svoje potreby v budúcom živote.

Marec je posledným mesiacom podávania prihlášok na stredné školy pre Vaše deti, vnukov a vnučky, či deti Vaši priateľov a známych. Tým, ktorí majú záujem o technické štúdium, chceme predstaviť možnosti duálneho vzdelávania vďaka spolupráci s našimi partnerskými školami, a to hlavne so Strednou odbornou školou priemyselných technológií Košice Šaca a Strednou odbornou školou železničnou, Palackého 14, Košice. Ich žiaci získavajú praktické zručnosti priamo v prostredí našej spoločnosti.

Školám poskytujeme systém odbornej praxe, podporu pri tvorbe školských vzdelávacích programov, ale aj hmotné zabezpečenie žiakov v podobe podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu, stravu počas odbornej praxe, ako aj ubytovanie pre žiakov zo vzdialenejších regiónov na internátoch.

V súčasnom období úspešne rozvíjame odborné zručnosti a znalosti v prevádzkach našej spoločnosti pre žiakov v odboroch Technické lýceum, Hutník operátor, Mechanik strojov a zariadení, Mechanik elektrotechnik, Mechanik mechatronikProgramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Veľmi nás teší záujem žiakov o technické odbory a sme radi, že pod záštitou U. S. Steel Košice spoznávajú výrobné procesy, a tak získavajú v praxi potrebné praktické zručnosti.

Duálne vzdelávanie je prepojenie teoretických vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. V praktickom živote to znamená, že žiaci majú v duálnom vzdelávaní podstatne viacej odbornej praxe ako v tradičnom štátnom systéme vzdelávania.

Systém duálneho vzdelávania priniesol pre žiakov stredných odborných škôl kopec výhod, kde okrem podnikového štipendia a odmien za produktívnu prácu je tu hlavne možnosť získať pracovnú ponuku pri dosiahnutí očakávaných študijných výsledkov a priaznivého hodnotenia z odbornej praxe ešte pred ukončením školy. Vďaka tomu absolventi duálneho vzdelávania s učebnou zmluvou získavajú ešte pred maturitami  konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Prajeme Vám veľa šťastia pri výbere strednej školy pre Vašich deviatakov.

Ľubomír Gromoš, Nábor a výber ľudských zdrojov

Foto: Eva Kovalčíková

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...