KONTAKT  |    _eng _sk

Ako si správne vybrať strednú školu?
           Pridané: 18.03.2021
Autor: Dušan Malindžák
Kategória: Študenti

Do systému duálneho vzdelávania vstúpila spoločnosť U. S. Steel Košice prvýkrát pred piatimi rokmi v školskom roku 2016/2017 v spolupráci so Strednou odbornou školou železničnou v Košiciach. Začali sme s menšou skupinou 9 žiakov v odbore mechanik elektrotechnik, so zameraním na elektrotechnické a signalizačné zariadenia v železničnej doprave. Hneď nasledujúci rok sme vstúpili do duálneho vzdelávania aj s našou hlavnou partnerskou školou Strednou odbornou školou Košice Šaca (v súčasnosti SOŠ Priemyselných technológií) so skupinou 23 žiakov v odbore Hutník operátor. V nasledujúcich rokoch sme postupne rozsah odborov v duálnom vzdelávaní rozšírili aj na odbory Mechanik mechatronik, Mechanik Elektrotechnik a aktuálne Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Záujem o odbory duálneho vzdelávania zo strany žiakov neprestal rásť a dnes už máme v tomto systéme viac ako 300 žiakov. Naším cieľom je prilákať do duálneho systému talentovaných mladých ľudí, ktorí majú záujem študovať technické odbory a zabezpečiť tak kvalifikovaných absolventov s potrebnými technickými zručnosťami a znalosťami pre našu spoločnosť.

Správne si vybrať strednú školu znamená nájsť budúce uplatnenie a smerovanie v ďalšom živote.

Mnoho deviatakov a ich rodičov si práve v týchto dňoch kladie otázku, ako si vybrať strednú školu. Na prvý pohľad jednoduchá vec pre všetkých, ktorí už pracujeme alebo ak naše deti už študujú alebo pracujú. Oslovili sme riaditeľov našich partnerských stredných škôl, ako vnímajú  spoluprácu s našou spoločnosťou v oblasti duálneho vzdelávania?

Ing. Peter Smolnický, riaditeľ SOŠ priemyselných technológií

„Naša škola už od začiatku svojho vzniku kládla dôraz na odbornú prípravu žiakov, ktorá je úzko spätá s praktickým vyučovaním. Prešli sme rôznymi formami praktického vyučovania, v súčasnosti sa príprava absolventov uskutočňuje v duálnom systéme vzdelávania, čo znamená, že študenti v treťom a štvrtom ročníku majú odborný výcvik na prevádzkach priamo v USS Košice. Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci Strednej odbornej školy priemyselných technológií s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom  na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech a prácu v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti, teda zamestnávateľov, kde ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia. Účinná a efektívna spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie, a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu a výzva. Duálny systém vzdelávania odstraňuje  nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia. Na tejto úrovni by som chcel zdôrazniť príkladnú spoluprácu s firmou U. S. Steel Košice. Ja osobne hovorím vždy o našom strategickom partnerovi, veď pri odbornej príprave vždy zohľadňujeme požiadavky firmy, aby absolventi boli pripravení nastúpiť na jednotlivé prevádzky hneď po absolvovaní školy.“

Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka SOŠ železničnej:

„Duálne vzdelávanie zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania žiakov v našej škole, ponúka im vzdelanie orientované na prax, s prepojením už získaných teoretických vedomostí.

Spoločnosť  U. S. Steel Košice, s.r.o. už piaty rok aktívne spolupracuje v rámci odbornej prípravy našich žiakov v systéme duálneho vzdelávania v študijných odboroch 2697 K mechanik elektrotechnik, ako aj 2413 K mechanik strojov a zariadení. Oceňujeme motiváciu  uchádzačov o štúdium v našej škole poskytovanými benefitmi hmotného a finančného zabezpečenia, v súlade s princípmi duálneho vzdelávania pre získanie kvalitného odborného vzdelania, maturitnej skúšky, výučného listu v odbore, zváračského oprávnenia a skúšky elektrotechnickej spôsobilosti.  Zároveň nás veľmi teší, že zamestnanosť našich absolventov v spoločnosti U. S. Steel Košice je výsledkom podpory príkladnej spolupráce, keď po vykonaní maturitnej skúšky rozšíria naši absolventi rady úspešných zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu