Vyhľadávanie:

Ako sú na tom naše úspory

Ako sú na tom naše úspory

Marián Melichárek o súčasnej situácii v DDS Stabilita

Môže sa finančná kríza dotknúť našich úspor v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni Stabilita? Ak áno, akým spôsobom? Neprídeme o nasporené peniaze? To sú otázky, s ktorými sa v ostatnom čase stretávame v Oceli východu v súvislosti so situáciou na finančných trhoch pomerne často. Otázka našich peňazí bola a vždy bude veľmi citlivou záležitosťou...

Situáciu v DDS Stabilita a.s. nám objasnil jej podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Marián Melichárek.

"Nežijeme vo vzduchoprázdne, tak ako iní, aj my investujeme v priestore, kde sa finančná kríza stala realitou. To však v žiadnom prípade nie je dôvod na paniku. Treba povedať, že naše investovanie je striktne v súlade so zákonom, sme pod dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorej denne hlásime čistú hodnotu spravovaného majetku. Aj keď sme investovali stále bezpečne a konzervatívne do takých cenných papierov, ktoré majú veľmi lukratívny garantovaný výnos, finančná kríza spôsobila, že v tomto momente je ich hodnota nižšia.
Naše investície smerovali do tých finančných spoločností, ktoré v USA či Európe nemuseli byť sanované a navyše, vyhlásenia jednotlivých vlád EÚ a iných autorít bankového systému v podobe štátnych garancií na vklady, posilnenie kapitálu bánk či iných foriem v rámci stabilizačných balíčkov nás utvrdzujú v tom, že túto krízu by sme mali "prežiť" bez vážnejších dôsledkov.
Máloktorá predchádzajúca kríza sa dotkla v minulosti konzervatívnych foriem investovania, táto však má oveľa väčší rozsah. To, čo sa dialo v posledných mesiacoch a ešte aj deje, sa celkom zákonite musí premietnuť aj do stavov na účtoch našich sporiteľov. Výpisy s údajmi za desať mesiacov roku 2008 budeme, v súvislosti s generálnym zákonom o zavedení meny euro v SR, posielať na ich domáce adresy v druhej polovici novembra. Pri pohľade na výpis klienti zaznamenajú, že niektoré mesačné výnosy boli plusové, ale žiaľ aj mínusové. A to v dôsledku nárastu inflačných tlakov, čo spôsobilo rast úrokových sadzieb na trhu a tým aj pokles cien cenných papierov v majetku a pokles majetku samotného. V budúcom roku sa všeobecne predpokladá pokles sadzieb na trhu, čo by sa malo pozitívne odraziť na hodnote majetku. Súčasné prechodné znehodnocovanie úspor však nepovažujeme za zásadný problém. Oveľa dôležitejšie je zhodnocovanie prostriedkov dosiahnuté v čase, keď ich objem na účte je vysoký. Doplnkové dôchodkové sporenie je dlhodobým produktom s 15 až 20-ročnou dobou sporenia. Nie je teda možné a ani správne hodnotiť jeho efekt na základe vývoja v priebehu niekoľkých mesiacov. Kríza pominie."


V Stabilite nateraz obmedzili pôvodne plánované investície do akcií. Čakajú, kde sa klesajúci trh zastaví. Na druhej strane súčasné vyššie kupónové výnosy dlhopisov využili práve teraz na výhodné nákupy, ktoré sú podľa vyjadrenia manažmentu veľmi sľubným základom výnosov fondov v blízkej budúcnosti. Výkonný riaditeľ M. Melichárek aj v tejto súvislosti klientom, ktorí plánujú svoj odchod do dôchodku a majú splnené všetky podmienky potrebné pre priznanie a výplatu dávky z doplnkového dôchodkového sporenia odporúča, aby situáciu pozorne sledovali a aby si pre výber svojich nasporených prostriedkov zvolili optimálnejší čas a počkali na upokojenie situácie na trhu. Toto rozhodnutie však majú plne vo svojich rukách.

Vo výpisoch z účtov klienti zaznamenajú aj príjemnejšiu zmenu. Od 1. júla tohto roku znížila Stabilita výšku poplatku v oboch fondoch. V príspevkovom na úroveň 2,25 percenta p. a. a vo výplatnom na 2 percentá. "Poplatky sú teda podstatne nižšie než umožňuje zákon a než si účtujú od svojich sporiteľov tri ďalšie konkurenčné DDS," konštatuje M. Melichárek.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...