Vyhľadávanie:

Ako U. S. Steel Košice vnímajú naši partneri

Ako U. S. Steel Košice vnímajú naši partneri

Anketa

V tomto roku uplynie dvadsať rokov od chvíle, keď spoločnosť U. S. Steel prevzala hutnícku výrobu v Košiciach. Okrem ocele zaujímala túto firmu vždy aj lokálna komunita a spoluprácu s ňou vníma ako jeden zo spôsobov, ako zlepšiť život v regióne. Oslovili sme predstaviteľov i zástupcov významných obchodných partnerov i partnerských inštitúcií v oblasti samosprávy, zdravotníctva, neziskového sektoru, kultúry i športu a položili im rovnakú otázku:
Čo pre vás znamená spolupráca s U. S. Steel Košice a čo od nej očakávate v budúcnosti?

V priebehu nasledujúcich mesiacov vám na stránkach Ocele východu postupne prinesieme ich reakcie. Tu sú prvé z nich.

Stanislav KMEŤ
rektor Technickej univerzity v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach si vysoko váži dlhodobú širokospektrálnu spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice. V oblasti výučby sú to pozvané prednášky expertov, pričom mnoho študentov získava praktické skúsenosti a zručnosti priamo v prevádzkach spoločnosti, či už formou odborných praxí, exkurzií alebo platenej práce už počas štúdia. Ceníme si aj podporu rozvoja kultúry, športu a infraštruktúry. Významným pre našu univerzitu je každoročné prijatie absolventov do pracovného pomeru. Názory a potreby U. S. Steel Košice sú transformované do súvisiacich študijných programov, čím zabezpečujeme zvyšovanie kompetentnosti našich absolventov v praxi a ich pripravenosť na aktuálne požiadavky trhu práce. Vo výskume a vývoji máme za sebou rad úspešných projektov. Spracovanie a pochopenie údajov, komunikačné siete, automatizácia, umelá inteligencia, robotika, aditívne technológie menia tvár súčasného priemyslu a sú súčasťou mnohých dnešných inovácií. Z tohto dôvodu je možné očakávať v budúcnosti cielenú spoluprácu na konkrétnych úlohách, ktoré prinesú inovácie a pridanú hodnotu do priemyslu a naopak, skúsenosti a priemyselný výskum na univerzitu. Startup centrum a Inkubátor Univerzitného vedeckého parku Technicom poskytujú obojstranne výhodnú spoluprácu pri podpore mladých talentov najmä v oblasti materiálov a životného prostredia. Pripravovaný Horizon Europe bude príležitosťou na ešte intenzívnejšiu spoluprácu v budúcnosti.

Veronika KEKEŇÁKOVÁ
nákupca TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad

Rok 2000 predstavoval pre hutnícku výrobu v Košiciach nielen začiatok nového milénia, ale aj začiatok novej éry U. S. Steel Košice. Za 20 rokov pôsobenia na hutníckom trhu môže Tatravagónka Poprad hodnotiť spoluprácu s U. S. Steel Košice veľmi pozitívne.

U. S. Steel je pre nás etalónom korektného a stabilného partnera, ktorý sa vysoko profesionálne stavia k našim každodenným požiadavkám. Plechy z košických železiarní sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých nami vyrobených vagónov, ktoré putujú do celého sveta.  Aj to je vizitka dlhoročnej spolupráce a vďaka takým partnerom, akým je práve U. S.  Steel Košice, aj naša spoločnosť Tatravagónka môže napredovať a byť lídrom na železničnom trhu.

Ingrid URBANČÍKOVÁ
riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

Detská fakultná nemocnica v Košiciach vníma spoločnosť U. S. Steel Košice ako svojho najvýznamnejšieho partnera v oblasti podpory našich aktivít. Sme nesmierne radi, že počas existencie spoločnosti sa spolupráca a podpora nikdy neprerušila, a to nezávisle od vedenia spoločnosti a jej ekonomických výsledkov. Z našej strany to vnímame ako prejav vysokej firemnej kultúry a miery altruizmu zo strany samotnej spoločnosti a jej zamestnancov. Veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, keďže naše zdravotnícke zariadenie zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť  pre všetky deti nášho regiónu a, samozrejme, aj pre deti zamestnancov tejto najväčšej obchodnej spoločnosti v meste.

Nemožno zabudnúť na obdobie, keď sa v rokoch 2002 a 2003 za štedrej pomoci U. S. Steel Košice realizovala zásadná prestavba oddelenia detskej onkológie a hematológie, ktoré dovtedy fungovalo v provizórnych priestoroch. Je pravdou, že bez U. S. Steel Košice a bez osobnej angažovanosti vtedajšieho prezidenta Johna Goodisha by nebola táto rekonštrukcia zrealizovaná v plnom rozsahu.  Za všetkých detských pacientov s onkologickými ochoreniami patrí spoločnosti to najväčšie ĎAKUJEME!   

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...