Vyhľadávanie:

Ako vzbudiť záujem o štúdium technických smerov

Ako vzbudiť záujem o štúdium technických smerov

Výchovní poradcovia základných škôl rokovali na pôde košickej oceliarne

Absolventi stredných odborných škôl so zameraním na hutníctvo, strojárstvo či elektrotechniku sú tí, ktorí budú v budúcnosti čoraz viac žiadanejší. Nielen v U. S. Steel Košice, ale aj v iných priemyselných podnikoch. Taký je fakt. Aká je však skutočnosť? Klesajúci záujem mladých ľudí o štúdium technických smerov túto prognózu zatiaľ nepotvrdzuje. Dôvody? Nemožno ich zovšeobecňovať, je ich viac. V každom prípade, tvrdia zainteresovaní zamestnávatelia, záujem o techniku treba motivovať a vzbudzovať ho už u školopovinných detí. Žiada sa užšia spolupráca s rodičmi, pedagógmi, ale i výchovnými poradcami, ktorí môžu v tomto smere zohrať podstatnú úlohu.

Aj preto bola spoločnosť U. S. Steel Košice už vlani iniciátorom stretnutia poradcov základných škôl okresov Košice a Košice-okolie s manažérmi ľudských zdrojov na pôde spoločnosti. Odvtedy sa veľa zmenilo. Do platnosti vstúpil nový školský zákon, ten ďalší, o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, je v štádiu prípravy. Do procesu jeho tvorby aktívne, prostredníctvom Americkej obchodnej komory, vstúpila i košická oceliareň. Zákon bude okrem iného riešiť otázku financovania odborného školstva, postavenie žiakov v odbornej príprave a ich finančné ohodnocovanie, zisťovanie potrieb trhu práce a nastavenie mechanizmov na ich zahrnutie do učebných plánov, ako aj vstup zamestnávateľov do odborného vzdelávania.

Aj tieto fakty odzneli na ostatných dvoch stretnutiach s poradcami základných škôl, ktoré sa tento mesiac, po roku, opäť uskutočnili na pôde spoločnosti. S cieľom nadviazať užšiu spoluprácu pri zvyšovaní atraktivity technických povolaní medzi mladými ľuďmi. Od generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču i riaditeľa pre Nábor a výber Gabriela Kádára sa hostia dozvedeli viac o tom, čo môže v budúcnosti USSK ponúknuť absolventom stredných odborných škôl s technickým zameraním, ako sa zmenili jej vzťahy so školami, ako ich podporuje. Dostali tiež príležitosť osobne sa stretnúť so zástupcami Strednej odbornej školy (hutníckej) v Košiciach-Šaci, SPŠH a SPŠE i Strednou odbornou školou (železničnou) v Košiciach, s ktorými firma spolupracuje, vypočuť si ich prezentácie a spoločne diskutovať. Zámer je jasný. Prílev mladých a zručných technikov na trh práce sa nesmie zastaviť.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...