Vyhľadávanie:

Ako vzbudiť záujem o štúdium technických smerov

Ako vzbudiť záujem o štúdium technických smerov

Výchovní poradcovia základných škôl rokovali na pôde košickej oceliarne

Absolventi stredných odborných škôl so zameraním na hutníctvo, strojárstvo či elektrotechniku sú tí, ktorí budú v budúcnosti čoraz viac žiadanejší. Nielen v U. S. Steel Košice, ale aj v iných priemyselných podnikoch. Taký je fakt. Aká je však skutočnosť? Klesajúci záujem mladých ľudí o štúdium technických smerov túto prognózu zatiaľ nepotvrdzuje. Dôvody? Nemožno ich zovšeobecňovať, je ich viac. V každom prípade, tvrdia zainteresovaní zamestnávatelia, záujem o techniku treba motivovať a vzbudzovať ho už u školopovinných detí. Žiada sa užšia spolupráca s rodičmi, pedagógmi, ale i výchovnými poradcami, ktorí môžu v tomto smere zohrať podstatnú úlohu.

Aj preto bola spoločnosť U. S. Steel Košice už vlani iniciátorom stretnutia poradcov základných škôl okresov Košice a Košice-okolie s manažérmi ľudských zdrojov na pôde spoločnosti. Odvtedy sa veľa zmenilo. Do platnosti vstúpil nový školský zákon, ten ďalší, o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, je v štádiu prípravy. Do procesu jeho tvorby aktívne, prostredníctvom Americkej obchodnej komory, vstúpila i košická oceliareň. Zákon bude okrem iného riešiť otázku financovania odborného školstva, postavenie žiakov v odbornej príprave a ich finančné ohodnocovanie, zisťovanie potrieb trhu práce a nastavenie mechanizmov na ich zahrnutie do učebných plánov, ako aj vstup zamestnávateľov do odborného vzdelávania.

Aj tieto fakty odzneli na ostatných dvoch stretnutiach s poradcami základných škôl, ktoré sa tento mesiac, po roku, opäť uskutočnili na pôde spoločnosti. S cieľom nadviazať užšiu spoluprácu pri zvyšovaní atraktivity technických povolaní medzi mladými ľuďmi. Od generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču i riaditeľa pre Nábor a výber Gabriela Kádára sa hostia dozvedeli viac o tom, čo môže v budúcnosti USSK ponúknuť absolventom stredných odborných škôl s technickým zameraním, ako sa zmenili jej vzťahy so školami, ako ich podporuje. Dostali tiež príležitosť osobne sa stretnúť so zástupcami Strednej odbornej školy (hutníckej) v Košiciach-Šaci, SPŠH a SPŠE i Strednou odbornou školou (železničnou) v Košiciach, s ktorými firma spolupracuje, vypočuť si ich prezentácie a spoločne diskutovať. Zámer je jasný. Prílev mladých a zručných technikov na trh práce sa nesmie zastaviť.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...