Vyhľadávanie:

Ako zlepšovať podnikateľské prostredie

Ako zlepšovať podnikateľské prostredie

Zástupcovia zamestnávateľov RÚZ v U. S. Steel Košice

Zamestnávatelia zastupujúci väčšinu podnikov súkromného sektora na Slovensku sa v stredu 23. júna stretli v U. S. Steel Košice na zasadnutí Prezídia RÚZ (Republikovej únie zamestnávateľov). Zástupcov zamestnávateľov prijal prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta. Na stretnutí, ktoré viedol prezident RÚZ Anton JURA, sa predstavitelia rôznych odvetví zhodli na spoločnom prístupe voči niektorým pripravovaným zákonom, ktoré v budúcnosti ovplyvnia podnikateľské prostredie na Slovensku. Za prioritné pritom prezídium považuje vymožiteľnosť práva a znižovanie daňového zaťaženia na Slovensku, ktoré bude podľa únie v budúcnosti najväčším stimulom rozvoja podnikania.

Členovia jednotlivých výborov pracujú na odborných stanoviskách k návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a taktiež zákonoch, ktoré budú základom pre výpočet cien energií. RÚZ potvrdila záporný postoj voči pripravovanému zákonu o miestnych daniach, pretože infomácie, ktoré sú k dispozícii, nevyvrátili fakt, že tento krok je v rozpore s proklamovanou snahou znížiť daňové zaťaženie podnikateľov.

Členovia Prezídia RÚZ boli informovaní o aktivitách v medzinárodných organizáciách združujúcich zamestnávateľov a rovnako o zastúpení v inštitúciách, ktoré vyplýva z reprezentatívnosti RÚZ na Slovensku. Rokovali o zástupcoch RÚZ v recyklačnom fonde, ktorý bol vytvorený kvôli recyklácii odpadov vytvorených na Slovensku. Členovia prezídia konštatovali, že v posledných týždňoch sa zvýšila reprezentatívnosť RÚZ predovšetkým z hľadiska tržieb podnikov, ktoré sú členmi únie.

Zástupcovia zamestnávateľov si zároveň prezreli viaceré pracoviská U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...