Vyhľadávanie:

Anglické perly

Anglické perly

WE HAVE NO MORE RIGHT TO CONSUME HAPPINESS WITHOUT PRODUCING IT THAN TO CONSUME WEALTH WITHOUT PRODUCING IT. (Nie sme o nič viac oprávnení konzumovať šťastie, ak sme ho nespôsobili tak, ako nie sme oprávnení konzumovať bohatsvo, ak sme ho nevyrobili.)Zaujímavá myšlienka od Georgea Bernarda Shawa, ktorá mi pripomenula kritiku konzumu v týchto dňoch.
Počúvam a čítam v médiách, aké je to hrozné, keď krásny predvianočný čas je zaplavovaný reklamou. O koľko by bolo lepšie, keby tu nebola. Všetko závisí od ľudí. Je to podobné ako s televíziou. Nie je to najhorší vynález. Ak sa vám program nepáči, stačí ju prepnúť alebo vypnúť. Treba si priznať, že ľuďom sa žije v konzumnej spoločnosti ľahšie, než v inej. Vďaka spotrebičom môžu ušetriť čas, alebo ho minúť.
V minulom čísle som citoval vedca, Francisa Fukuyamu, ktorý sa zaoberá budúcnosťou z hľadiska vývinu spoločnosti. V súvislosti s konzumnou spoločnosťou to môže byť zaujímavé. V jednom z rozhovorov sa Francisa Fukuyamu opýtali, či sú nejaké univerzálne atribúty spoločné pre všetky národy a kultúry.

YES. THE DESIRE FOR MATERIAL PROGRESS IS OBVIOUSLY A UNIVERSAL DRIVE. I THINK THAT THERE'S A FAIR AMOUNT OF EVIDENCE THAT A DESIRE TO EXCHANGE ON THE MARKET IS ALSO A UNIVERSAL HUMAN ATTRIBUTE. IN THOSE PLACES WHERE MARKET EXCHANGE IS NOT PRACTICED, IT IS ALMOST ALWAYS BECAUSE THE STATE OR OTHER FORM OF GOVERNMENTAL AUTHORITY PREVENTS IT. (Áno. Túžba po materiálnom pokroku je zjavne univerzálnou hnacou silou. Myslím, že je dostatok dôkazov, že túžba po výmene na trhu je tiež univerzálnym ľudským atribútom. Na tých miestach, kde sa výmena na trhu nedeje, je to takmer vždy preto, lebo štát alebo nejaký vládny úrad to zakazuje.)
Ľudia si do nového roka dávajú rôzne záväzky. Ludwig van Beethoven vraj pred smrťou povedal:

I SHALL HEAR IN HEAVEN. (V nebi budem počuť.) Či mu to vyšlo? Ťažko povedať. Pri podobnej príležitosti bola Anna Boleynová praktickejšia. Keďže sa ju manžel Henrich VIII rozhodol nechať sťať.

THE EXECUTIONER IS, I BELIEVE, VERY EXPERT, AND MY NECK IS VERY SLENDER. (Verím, že kat je expert a môj krk je veľmi štíhly.) Taký John Keats bol poetickejší:

I FEEL THE FLOWERS GROWING OVER ME. (Cítim, ako nado mnou rastú kvety.)

WALNUTS AND PEARS YOU PLANT FOR YOUR HEIRS. (Orechy a hrušky sadíš pre svojich dedičov.) V tom je kus umenia robiť niečo pre tých, ktorí prídu až po vás. Toto príslovie vraj ako prvý zaznamenal Cicero, to už zopár orechov dorástlo.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...