KONTAKT  |    _eng _sk

Anglické perly
           Pridané: 09.02.2004
Autor: Kamila DEMKOVÁ
Kategória: 06/2004

Minulý týždeň sme vo firme podpísali COLLECTIVE LABOR AGREEMENT (Kolektívnu zmluvu).

  • Purpose and objective of this agreement is the determination and adjustment of individual and collective work and legal relationships between USS and its employees. (Účelom a obsahom tejto KZ je určenie a úprava individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov medzi USS a zamestnancami.)

  • Application of rights and obligations, which result from working and legal relationships, must accord with rules of decency, good faith and principles of Code of ethical business conduct. (Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s pravidlami slušnosti, občianskeho spolužitia a zásadami Etického kódexu.)Samozrejme, mnohých zaujímala najmä oblasť zamestnanosti. Iste ich potešia tieto konštatovania:

  • A joint objective of the parties hereunder is to maintain and/or create work positions, which will secure an effective employment rate. (Spoločným záujmom zmluvných strán je zachovávať, resp. vytvárať pracovné miesta zabezpečujúc efektívnu zamestnanosť.)

  • U. S. Steel Košice, s.r.o. and its affiliates will promote stable employment in the Republic... (Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej prípadné dcérske spoločnosti podporia stabilnú zamestnanosť v Slovenskej republike....)Firma tohto roku opäť pomätala na ženy a venovala im v máji jeden platený voľný deň navyše.

  • On Mothers Day, USS shall provide all women with one day of holiday with salary compensation. (USS poskytne pri príležitosti Dňa matiek jeden deň pracovného voľna s náhradou mzdy všetkým ženám.)O trinástom, nehovoriac o štrnástom, plate môžu v mnohých slovenských podnikoch len snívať, ale v USSK:

  • The 13th and 14th wage/ salary in 2004 shall be paid to each eligible employee and will correspond to 100% of monthly tariff wage/salary as to Dec 31, 2003. (13. a 14. plat v roku 2004 bude vyplatený pre každého oprávneného zamestnanca vo výške 100 % mesačnej tarifnej mzdy k 31. 12. 2003).Možno sa nájdu nespokojenci, ktorí budú tvrdiť, že najmä v oblasti miezd toho mohlo byť viac.
    Ale ako povedal pre Oceľ východu aj viceprezident Kiraľvarga v deň podpisu kolektívnej znluvy: "Možno výsledok vyjednávania nie je taký, s akým niektorí zamestnanci rátali, ale verím, že na konci roku 2004 dohodu ocenia. Veď aj vlani prišlo ocenenie až v závere."
Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021