Vyhľadávanie:

Zmluva je korektná voči zamestnancom

Zmluva je korektná voči zamestnancom

Včera podpísali kolektívnu zmluvu na roky 2004 - 2007

Platnosť Kolektívnej zmluvy U. S. Steel Košice, s.r.o. na roky 2004 - 2007 potvrdili včera dopoludnia v košickom hoteli Slovan svojimi podpismi prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta, predseda Rady odborov OZ METALURG U. S. Steel Košice Mikuláš Duľa, predsedkyňa ZO OZ KOVO U. S. Steel Košice Mária Vilinská a predseda ZO OZ Nezávislé kresťanské odbory Slovenska U. S. Steel Košice Milan Beregszázi. Po prvý raz v histórii firmy totiž kolektívne vyjednávali so zamestnávateľom zástupcovia troch odborových zväzov pôsobiacich v podniku. Združujú 9200 zamestnancov, vyjednávali však za všetkých 14 860 železiarov, ktorí boli zamestnancami spoločností, na ktoré sa kolektívna zmluva vzťahuje, k 31. 12. 2003.

Novú kolektívnu zmluvu označil prezident huty za progresívnu a ako uviedol, jej platnosť v najbližších štyroch rokoch prináša stabilitu a dôveru do vzťahu zamestnávateľa a odborov. Vyjednávanie podľa jeho slov nebolo ľahké, dohoda je však zodpovedná a férová voči zamestnancom. Odborári, povedal, nedostali všetko, čo si želali, ale aj vyjednávači zamestnávateľa nedosiahli všetko, čo očakávali. Vyzdvihol nárast priemernej mzdy zamestnancov i sociálne výhody, medzi nimi najmä zvýšenie čiastky pôžičky na bytové účely i zvýšenie počtu rekondičných a ozdravných pobytov.

Komunikáciu založenú na vzťahu dôvery a porozumenia ocenil aj predseda Rady odborov OZ METALURG. Konštatoval, že zmluva obsahom pokračuje v napĺňaní myšlienky, že zamestnanci firmy sa zúčastňujú, ale i podieľajú na výsledkoch spoločnosti. Zmluva garantuje zamestnancom istoty, stabilitu a okamžité zvýšenie miezd v spoločnostiach U. S. Steel Košice, SBS, Labortest a ITC.

Mikuláš Duľa vyzdvihol dĺžku pracovnej doby zamestnancov U. S. Steel Košice, ktorá je porovnateľná s dĺžkou pracovnej doby zamestnancov príbuzných odvetví v krajinách Európskej únie. Zdôraznil to v súvislosti s faktom, že všeobecne je dĺžka pracovného času v SR v porovnaní s EÚ vyššia o dve hodiny. Kolektívna zmluva rieši nad rámec Zákonníka práce aj náhradu mzdy za prekážky v práci. V oblasti zamestnanosti garantuje zmluva stabilnú zamestnanosť.

Prioritou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zlepšovať pracovné prostredie a znižovať úrazovosť. Za zložité, ale korektné, označil vyjednávanie v mzdovej časti. Zo šiestich stretnutí im venovali štyri. Dohoda hovorí o zvýšení mesačnej mzdy každého zamestnanca o 650 korún od 1. 1. 2004, zvýšení podielu variabilnej mzdy o jedno percento na súčasných sedem z čistého konsolidovaného zisku spoločnosti, o výplate 13. a 14. platu, vypočítaných zo stopercentného základu mesačnej tarifnej mzdy zamestnanca k 31. 12. 2003. Kolektívna zmluva zahŕňa aj možnosť ďalšieho individuálneho zvýšenia platu zamestnancov. Na tento účel zamestnávateľ vyčlenil 76 miliónov korún. Odborári, uviedol, predpokladajú, že priemerné mzdové zvýšenie, vrátane variabilnej mzdy, môže dosiahnuť v roku 2004 približne 10 percent oproti roku 2003 pri rovnakom hospodárskom výsledku ako v roku 2003.

Pri prevzatí železiarní americkou spoločnosťou v roku 2000 predstavovala priemerná mzda 20 372 korún. Za tri roky vzrástla o 8843 korún, čo je 43,4-percentný nárast. U robotníkov predstavuje nárast 48,3 percenta. Metalurg, uviedol, plní svoj záväzok, zabezpečiť každý rok 3-percentý reálny rast miezd. V roku 2001 predstavoval nárast 3,2 percenta, v roku 2002 6,9 percenta a v roku 2003 9,3 percenta reálnej mzdy. Zamestnávateľ bude znášať a hradiť aj dopad zo zvýšenia ceny stravného lístka zo 62 na 68 korún. Každému zamestnancovi v tomto roku prispeje na stravu mesačne plus stodvadsiatimi korunami.

Viac finančných prostriedkov je určených aj na sociálny fond. Vlani to bolo 0,6 percenta z celkových mzdových nákladov, v tomto roku 1 percento. Zvýšenie umožní zabezpečiť zamestnancom viac ozdravných pobytov a ďalšie aktivity, ktoré Mikuláš Duľa považuje v rámci Slovenska za nadštandardné.

Dohodu zamestnávateľa a odborových organizácií by nemali ohroziť ani prípadné obmedzenia výroby zo strany Európskej únie, pretože firma sa sústreďuje na výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ktoré by mali eliminovať prípadné straty.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...